Wiskundige Rekenmachines
Rekenmachine voor Gehele Getallen


Rekenmachine voor Gehele Getallen

De rekenmachine voor het optellen en aftrekken van gehele getallen maakt het mogelijk om positieve en negatieve gehele getallen en decimalen op te tellen en af te trekken, waarbij het oplossingsalgoritme wordt gedemonstreerd.

Answer

-167

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Gebruiksaanwijzing
 2. Positieve en negatieve gehele getallen
 3. Optellen en aftrekken van gehele getallen
  1. Positieve getallen optellen
  2. Positieve getallen aftrekken
  3. Negatieve getallen optellen
  4. Negatieve getallen aftrekken
  5. Regels voor het optellen en aftrekken van gehele getallen
 4. Voorbeelden uit het echte leven
  1. Aantal mensen in de rij

Rekenmachine voor Gehele Getallen

Deze rekenmachine voor gehele getallen kan worden gebruikt voor het optellen en aftrekken van gehele getallen en decimalen. De rekenmachine werkt met positieve en negatieve getallen en vindt de oplossing voor een willekeurig aantal opeenvolgende bewerkingen (bijvoorbeeld, u kunt 5 + - + - + - + - - - + + 3 invoeren, en de rekenmachine zal het uiteindelijke operationele teken, +, identificeren, de berekening uitvoeren en het uiteindelijke antwoord, 8, retourneren).

Gebruiksaanwijzing

Om de rekenmachine te gebruiken voor het optellen en aftrekken van gehele getallen en decimalen, voer de gegeven vergelijking in en druk op “Berekenen.” De rekenmachine zal het uiteindelijke antwoord en een stap-voor-stap oplossingsalgoritme retourneren, waarbij het uiteindelijke teken voor elke bewerking wordt geïdentificeerd. Het invoerveld accepteert de volgende symbolen:

 • Gehele getallen, bijvoorbeeld 3, 6, 144, -15.
 • Decimalen, waarbij het decimale punt het gehele getaldeel en het decimale deel scheidt. Bijvoorbeeld 3,0, 8,978, 123,901, -12,36.
 • Operationeel teken voor optellen, +.
 • Operationeel teken voor aftrekken, –.
 • Haakjes, (). De haakjes moeten altijd in paren komen, d.w.z. de vergelijking moet zowel het openings- als het sluitingshaakje bevatten. Bijvoorbeeld 3 + (-4), -98 - (-5,67). U kunt niet invoeren 5 + (-3, aangezien deze vergelijking slechts één haakje bevat. De symbolen tussen haakjes moeten altijd eindigen met een getal, niet met een operationeel teken. Bijvoorbeeld (3 - 4 + 5) is een geldige invoer, terwijl (3 - 4 +) 5 dat niet is. Vierkante haakjes, [], of accolades, {}, kunnen ook worden gebruikt. De rekenmachine zal ze automatisch omzetten in haakjes ().

U kunt zoveel opeenvolgende operationele tekens gebruiken als nodig zonder ze te scheiden door spaties of symbolen. De rekenmachine zal het uiteindelijke operationele teken voor elke bewerking identificeren en demonstreren. Hieronder staan enkele geldige invoervoorbeelden:

 • -33 + 15 - 1- - 2 (gelijk aan -17)
 • (-33) + 15 - 1 - (-2) (gelijk aan -17)
 • (-33 + 15 -1) - - 2 (gelijk aan -17)
 • -33 + 15 - 1- - - - - + 2 (gelijk aan -21)

Het invoerveld accepteert tot 60 symbolen.

Positieve en negatieve gehele getallen

Positieve en negatieve gehele getallen worden het best gevisualiseerd op de getallenlijn, zoals te zien is in de afbeelding hieronder:

Rekenmachine voor Optellen en Aftrekken van Gehele Getallen

“-” is het negatieve teken, dat de getallen onder nul of links van nul op de getallenlijn markeert; “+” is het positieve teken, dat de getallen boven nul, d.w.z. rechts van nul op de getallenlijn markeert. Bij het noteren van de getallen wordt het + teken meestal weggelaten en wordt het getal zonder enig teken geschreven. Bijvoorbeeld, +7 = 7.

Optellen en aftrekken van gehele getallen

Het optellen en aftrekken van gehele getallen betekent naar rechts of links bewegen op de getallenlijn. Om een geheel getal op te tellen, verplaats je het overeenkomstige aantal stappen naar rechts (voor positieve gehele getallen) of naar links (voor negatieve gehele getallen) op de getallenlijn. Om een geheel getal af te trekken, voeg je het tegengestelde gehele getal toe. Gehele getallen worden tegengesteld genoemd als ze dezelfde absolute waarde hebben maar een verschillend teken. Bijvoorbeeld 4 en -4, 12 en -12, 1 en -1.

Positieve getallen optellen

Positieve getallen optellen is een simpele optelbewerking. Bijvoorbeeld, het optellen van 3 betekent het nemen van 3 stappen langs de getallenlijn in de positieve richting (naar rechts). Het optellen van 14 betekent dat je 14 stappen in de positieve richting moet zetten, enzovoort. Enkele voorbeelden van het optellen van positieve gehele getallen worden hieronder gedemonstreerd:

0 + 3 = 3

4 + 3 = 7

-1 + 12 = 11

-5 + 1 = -4

Positieve getallen aftrekken

Positieve getallen aftrekken is een eenvoudige aftrekbewerking. Om een positief getal af te trekken, verplaats je een overeenkomstig aantal stappen langs de getallenlijn in de negatieve richting (naar links). Voorbeelden van het aftrekken van positieve gehele getallen worden hieronder getoond:

0 - 1 = -1

12 - 9 = 3

44 - 46 = -2

-5 - 5 = -10

Negatieve getallen optellen

Negatieve getallen vertegenwoordigen de beweging in de negatieve richting (naar links) op de getallenlijn. Dit betekent dat het optellen van een negatief getal wordt uitgevoerd door langs de getallenlijn naar links te bewegen:

5 + (-2) = 3

14 + (-12) = 2

-2 + (-13) = -15

Omdat het optellen van een negatief getal wordt uitgevoerd door langs de getallenlijn in de negatieve richting te bewegen, is deze bewerking gelijk aan het aftrekken van een positief getal:

3 + (-3) = 3 - 3 = 0

Negatieve getallen aftrekken

Om een negatief getal af te trekken, voeg je het tegengestelde van dat getal toe. Dit betekent dat het aftrekken van een negatief getal gelijk is aan het optellen van het overeenkomstige positieve getal. Bijvoorbeeld:

-4 - (-11) = -4 + 11 = 7

Regels voor het optellen en aftrekken van gehele getallen

De regels voor het optellen en aftrekken van gehele getallen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Twee gelijke tekens (+ + of - -) resulteren in een positief teken, +.
 • Twee ongelijke tekens (+ - of - +) resulteren in een negatief teken, -.

Voorbeelden uit het echte leven

Het optellen en aftrekken van gehele getallen wordt dagelijks op grote schaal gebruikt voor vrijwel elke activiteit. Het tellen van wisselgeld, het tellen van het aantal mensen, het tellen van het aantal ingrediënten van een recept, en tal van andere voorbeelden.

Aantal mensen in de rij

Stel je voor dat je in een lange rij staat, het aantal mensen voor je telt. Toen je aankwam, stonden er 13 mensen voor je. Later bleek dat één persoon een plek vasthield voor een groep mensen, en sloten 4 andere mensen zich aan. Daarna verlieten het stel direct voor je geïrriteerd de rij helemaal. Hoeveel mensen staan er momenteel voor je?

Oplossing

We moeten een vergelijking opstellen en oplossen om het antwoord op die vraag te vinden. We hebben het initiële aantal mensen, 13. Daarna sloten 4 mensen zich aan, wat wiskundig kan worden uitgedrukt als +4. Daarna verlieten een stel, ofwel 2, mensen de rij. Dat kan wiskundig worden uitgedrukt als -2. Uiteindelijk krijgen we de volgende vergelijking:

13 + 4 - 2 = 15

Antwoord

Er staan 15 mensen voor je.