คำนวณคณิตศาสตร์
เครื่องคิดเลขพื้นฐาน


เครื่องคิดเลขพื้นฐาน

เครื่องคิดเลขออนไลน์นี้ ได้คิดเลขทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การหาร และการคูณ คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขเพื่อค้นหาเปอร์เซ็นต์ และภาษีได้

เครื่องคิดเลขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เกิดข้อผิดพลาดกับการคำนวณของคุณ

สารบัญ

 1. เครื่องคิดเลขพื้นฐาน
 2. คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
 3. การคำนวณเปอร์เซ็นต์
 4. ตัวอย่างการคำนวณ
  1. การจัดเก็บภาษี
  2. การคำนวณพื้นที่ของบ้าน
 5. เครื่องคิดเลข: ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเครื่องคิดเลข
  1. ลูกคิด
  2. เครื่องกลไกแอนติคีเทรา
  3. เครื่องนับของเลโอนาร์โด ดา วินชี
  4. นาฬิกาคำนวณของชิคการ์ด
  5. เครื่องนับของแบลซ ปัสกาล
  6. เครื่องคิดเลขของไลบ์นิทซ์
  7. เครื่องคิดเลขคณิตกอลมาร์
  8. เครื่องคิดเลขในศตวรรษที่ XX
  9. เครื่องคิดเลขสมัยใหม่

เครื่องคิดเลขพื้นฐาน

เครื่องคิดเลขพื้นฐาน

เครื่องคิดเลขออนไลน์ จะช่วยให้คุณคิดเลขทางคณิตศาสตร์มาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว เครื่องคิดเลขมาตรฐานนี้จะมีวิธีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • การบวก,
 • การลบ,
 • การคูณ,
 • การหาร,
 • การยกกำลัง 2,
 • การหารากที่สอง,
 • การระบุ การบวก และการลบเปอร์เซ็นต์

เครื่องคิดเลขใช้จำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยมเป็นอินพุต แม้ว่าการดำเนินการข้างต้นบางครั้งอาจทำได้ง่าย แต่เครื่องคิดเลขธรรมดาก็มีประโยชน์สำหรับการทำงานกับตัวเลข และยังสามารถคิดทศนิยมจำนวนมากได้

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ด้านล่างนี้คือคำสั่งพิเศษที่รวมอยู่ในเครื่องคิดเลข:

 • mc ย่อมาจาก "ล้างความจำ (Memory Clear)" ให้กดเมื่อต้องการล้างหน่วยความจำของเครื่องคิดเลข

 • mr ย่อมาจาก "เรียกหน่วยความจำ (Memory Recall)" ให้กดเวลาที่คุณต้องการเรียกคืนหมายเลขที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคิดเลขในปัจจุบัน หากหน่วยความจำเครื่องคิดเลขว่างเปล่า mr จะคืนค่าเป็นศูนย์

 • m- ย่อมาจาก "ลบหน่วยความจำ (Memory Minus)" เมื่อกดปุ่มนี้ ตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอจะถูกลบออกจากตัวเลขที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคิดเลข

 • m+ ย่อมาจาก "เพิ่มหน่วยความจำ (Memory Plus)" เช่นเดียวกับ m- เมื่อคุณกด m+ ก็จะเพิ่มตัวเลขบนหน้าจอเป็นตัวเลขปัจจุบันในหน่วยความจำของเครื่องคิดเลข

 • C.E. เป็นตัวย่อของ "ล้างรายการ (Clear Entry)" และควรใช้เพื่อลบรายการปัจจุบัน โปรดทราบว่าปุ่มนี้จะมองเห็นได้เฉพาะหลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ และหน้าจอไม่ว่างเปล่า

 • A.C. ย่อมาจาก "ล้างทั้งหมด (All Clear)" กดปุ่มนี้เมื่อคุณต้องการลบรายการก่อนหน้านี้ทั้งหมด เช่น หากคุณต้องการคำนวณ 8-3=? แต่คุณป้อน 8-4 โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถกด C.E. ก่อนที่จะกดเครื่องหมาย = ซึ่งจะลบเฉพาะรายการสุดท้าย - 4 - โดยที่ยังคงรักษารายการแรก - 8 - ไว้เหมือนเดิม จากนั้นคุณสามารถกด 3 และกดเครื่องหมาย = เพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามที่ต้องการ การกดปุ่ม A.C. จะลบอินพุตทั้งหมด รวมถึงอินพุต 8 ด้วย โปรดทราบว่าการกดปุ่ม A.C. จะไม่เป็นการล้างหน่วยความจำ คุณต้องกด mc เพื่อสิ่งนั้น

 • R2 ย่อมาจาก "ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตัว (Round to 2 decimals)" ตัวอย่างเช่น หากหลังจากการคำนวณแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเลขที่มีลักษณะดังนี้: 3.98124567 คุณสามารถกด R2 เพื่อประมาณตัวเลขดังกล่าวให้เป็นตัวเลขที่ดูง่ายกว่า ซึ่งในกรณีนี้จะออกมาเป็น: 3.98

 • R0 ย่อมาจาก "ปัดเศษเป็นทศนิยม 0 (Round to 0 decimals)" ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ การปัดเศษ 3.98124567 เป็นทศนิยม 0 จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข: 4

สมมติว่าตัวเลขผลลัพธ์มีขนาดใหญ่ หรือเล็กมากหลังจากที่คุณทำการคำนวณบางอย่างแล้ว ในกรณีนั้น เครื่องคิดเลขจะใช้สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงคำตอบ ตัวอย่างเช่น หากคำตอบคือ 0.00000007 เครื่องคิดเลขจะส่งกลับ 7e-8 ซึ่งย่อมาจาก 7×10⁻⁸

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

เมื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขจำนวนหนึ่ง การกดเครื่องหมาย % จะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมโดยอัตโนมัติ เช่น หากคุณต้องการคำนวณ 20% ของ 75 คุณควรป้อน 75 × 20% ซึ่งจะเปลี่ยนค่าจาก 20 เป็น 0.2 โดยอัตโนมัติ หากต้องการดูคำตอบสุดท้าย ให้กดเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 15 บนหน้าจอ เพราะว่า 15 คือ 20% ของ 75

เครื่องคิดเลขยังสามารถช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบเปอร์เซ็นต์ของค่าออกจากค่านั้นได้ นอกจากนี้การกดเครื่องหมาย % จะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ 60 - 15% หลังจากที่คุณกดเครื่องหมาย % ตัวเลขจะเปลี่ยนเป็น 9 โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก 9 คือ 15% ของ 60 หลังจากกดเครื่องหมายเท่ากับคุณจะได้คำตอบที่ต้องการ: 51

ตัวอย่างการคำนวณ

การจัดเก็บภาษี

เครื่องคิดเลขมีประโยชน์สำหรับการคำนวณภาษีการขายอย่างรวดเร็ว สมมติว่าคุณต้องคำนวณราคาซื้อรวมของสินค้าที่มีราคา 567 ดอลลาร์บวกภาษีการขาย 6% ป้อน 567 + 6% แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับ หลังจากที่คุณกดเครื่องหมาย % แล้ว คุณจะเห็นมูลค่าภาษีการขายที่ใช้กับการซื้อนี้ (34.02) และหลังจากกดเครื่องหมายเท่ากับ คุณจะเห็นผลลัพธ์สุดท้าย: 601.02

บางครั้งคำตอบสุดท้ายจะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมมากกว่า 2 หลัก คุณสามารถกด R2 เพื่อปัดเศษทศนิยมได้ไม่เกินสองทศนิยมในกรณีนี้ เพราะจะให้ราคาสุดท้ายแก่คุณเป็นดอลลาร์ และเซนต์

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ถ้าภาษีขายคือ 6.6% แทนที่จะเป็น 6% มูลค่าภาษีขายจะเป็น 37.422 และคำตอบสุดท้ายจะเป็น 604.422 หากต้องการหาค่าเป็นดอลลาร์ และเซนต์ ให้กด R2 ซึ่งจะแสดง 604.42 บนหน้าจอ ซึ่งจะหมายความว่าราคารวมของการซื้อจะอยู่ที่ 604 ดอลลาร์ และ 42 เซนต์

การคำนวณพื้นที่ของบ้าน

สมมติว่าคุณต้องคำนวณพื้นที่บ้านของคุณ เพื่อที่จะอยากรู้ว่าคุณต้องซื้อแผ่นพื้นจำนวนเท่าไหร่สำหรับห้องต่างๆ คุณรู้ดีว่าห้องหนึ่งยาว 5 เมตร กว้าง 3 เมตร และห้องที่สองยาว 4 เมตร กว้าง 6 เมตร และคุณยังรู้อีกด้วยว่าพื้นที่ของห้องสามารถคำนวณได้ในสูตรดังนี้:

พื้นที่ = ยาว × กว้าง

แทนที่จะค้นหาพื้นที่ทั้งสองแยกจากกันแล้วบวกค่า คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขคำนวณทั้งหมดในคราวเดียวได้ โดยให้ป้อน 5 × 3 = จะได้ค่า 15 ซึ่งเป็นพื้นที่ของห้องแรก จากนั้นกด m+ เพื่อเพิ่มหมายเลขนี้ลงในหน่วยความจำของเครื่องคิดเลข นอกจากนี้ ให้ใส่ 4 × 6 = เพื่อให้ได้ค่า 24 ซึ่งจะเป็นพื้นที่ของห้องที่ 2

ขณะที่เลข 24 ยังอยู่บนหน้าจอ ให้กดเครื่องหมายบวก + และ mr เพื่อเพิ่มค่าจากหน่วยความจำของเครื่องคิดเลข (15 พื้นที่ของห้องแรก) เป็นค่าปัจจุบัน แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับได้คำตอบสุดท้ายเป็น 39 พื้นที่ของทั้งสองห้องจะรวมกันได้ 39 ตารางเมตร

เครื่องคิดเลข: ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเครื่องคิดเลข

คำว่า "เครื่องคิดเลข" นั้นมาจากภาษาละติน "Calculo" ซึ่งแปลว่า "นับ" "คำนวณ" ที่มาของชื่อนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับคำว่า "แคลคูลัส" ซึ่งแปลว่า "กรวด" ในเพราะว่าในสมัยโบราณ ผู้คนจะใช้ก้อนกรวดในการนับคำนวณ

ลูกคิด

ลูกคิดถูกประดิษฐ์ขึ้นในบาบิโลนโบราณ เมื่อประมาณสมัยสหัสวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช มันเป็นต้นแบบของเครื่องนับ

ในตอนแรกลูกคิดจะเป็นกระดาน ที่มีลักษณะเป็นเส้น หรือมีรอยเยื้อง โดยจะมีเครื่องหมายนับ (ใช้ก้อนหิน หรือลูกเต๋า) เคลื่อนที่ไปตามเส้น หรือรอยเยื้อง ต่อมามีการดัดแปลงลูกคิดโดยวางก้อนกรวด หรือกระดูกไว้บนแท่ง

เมื่อคนใช้ย้ายก้อนกรวดทั้งหมดบนไม้วัดอันแรกไปด้านหนึ่ง หินก้อนหนึ่งบนไม้วัดถัดไปก็ถูกย้าย แสดงจำนวนสิบ ไม้ท่อนถัดไปแสดงจำนวนหลายร้อยแล้วเป็นต้น (ในเวลาเดียวกัน ก้อนกรวดที่สิบในแถวแรกก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งเดิม)

ในบางส่วนของโลก ผู้คนต่าวใช้ลูกคิดในการคำนวณรูปแบบต่างๆ ในรูปแบบของกรอบการนับ เพื่อชำระบัญชีในร้านค้า และในการทำบัญชีจนถึงช่วงปี พ.ศ 2523 และพ.ศ.2533

เครื่องกลไกแอนติคีเทรา

กลไกแอนติคีเทรา ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบที่เก่าแก่ที่สุดของเครื่องคิดเลขสมัยใหม่ มันถูกค้นพบเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ใกล้กับเกาะแอนติคีเทราของกรีกในซากเรืออัปปาง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากลไกนี้อาจถูกนำมาใช้ในศตวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราช อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดาวเทียม กลไกแอนติไคเธอรายังสามารถบวก ลบ และหารตัวเลขได้

เครื่องนับของเลโอนาร์โด ดา วินชี

ในบันทึกของเลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo Da Vinci) เราสามารถเห็นภาพวาดของเครื่องนับเครื่องแรกได้ เครื่องกลไลจะประกอบด้วยแท่งหลายอันพร้อมล้อขนาดต่างกัน แต่ละล้อมีฟันเฟืองที่ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ การหมุนสิบครั้งของล้อแรกนำไปสู่การหมุนหนึ่งครั้งของล้อที่สอง และสิบรอบของล้อที่สองทำให้ล้อที่สามหมุนครบหนึ่งรอบ เลโอนาร์โด ดาวินชี ไม่สามารถสร้างเครื่องนับที่ใช้งานได้ในช่วงเวลาชีวิตของเขา

นาฬิกาคำนวณของชิคการ์ด

ในปีพ.ศ.2166 ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน วิลเฮล์ม ชิคการ์ด ได้อ้างว่า เขาได้ประดิษฐ์เครื่องคำนวณขึ้นมา ที่เครื่องนั้นสามารถบวก ลบ คูณ หาร ได้ มันถูกเรียกว่า "นาฬิกาคำนวณ" เนื่องจากหลักการของกลไกการใช้เกียร์ นาฬิกาคำนวณของชิคการ์ดเป็นอุปกรณ์ทางกลเครื่องแรกที่ดำเนินการทางคณิตศาสตร์สี่รายการ

เครื่องนับของแบลซ ปัสกาล

ในปีพ.ศ2185 แบลซ ปัสกาล (Blaise Pascal) วัย 19 ปี ได้เริ่มพัฒนาเครื่องนับแบบใหม่ พ่อของปัสกาลเป็นคนเก็บภาษี และต้องรับมือกับการคำนวณอย่างต่อเนื่อง ลูกชายของเขาจึงได้ตัดสินใจสร้างอุปกรณ์เพื่อทำให้งานดังกล่าวให้ง่ายขึ้น

เครื่องนับของแบลซ ปัสกาล ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นกล่องขนาดเล็กที่บรรจุเกียร์ที่เชื่อมต่อถึงกันจำนวนมาก ตัวเลขที่จำเป็นในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั้งสี่ถูกป้อนโดยการหมุนวงล้อ ภายในสิบปี ปัสกาลได้สร้างแบบสำเนาเครื่องจักรประมาณ 50 ชุด ซึ่งเขาขายได้ไป 10 ชุด

เครื่องคิดเลขของไลบ์นิทซ์

ในปี พ.ศ. 2216 นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ก็อทฟรีท วิลเฮ็ล์ม ไลบ์นิทซ์ (Gottfried Wilhelm Leibniz) ได้สร้างเครื่องคิดเลขเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมา หลักการทำงานของมันจะเหมือนกับเครื่องจักรที่เพิ่มเข้ามาของปัสกาล นั่นก็คือ เกียร์ และล้อ ไลบ์นิทซ์ได้เพิ่มนวัตกรรมในรูปแบบของกระบอกลมแบบขั้นบันไดที่เรียกว่าวงล้อไลบ์นิทซ์เข้าไปในกลไกนี้

แม้จะมีข้อบกพร่องทางกลไกของอุปกรณ์นี้ แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้สำหรับนักประดิษฐ์เครื่องคิดเลขในอนาคต กระบอกลมแบบขั้นบันไดนี้ ได้คิดค้นโดยไลบ์นิทซ์ ถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์คำนวณหลายชนิดในอีก 200 ปีข้างหน้า

เครื่องคิดเลขคณิตกอลมาร์

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ชาร์ล ซาเวียร์ โทมัส เดอ กอลมาร์ (Charles Xavier Thomas de Colmar) ได้สร้างเครื่องคิดเลขคณิตขึ้นมา อุปกรณ์คำนวณที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เครื่องคิดเลขนี้สามารถคิดเลขทางคณิตศาสตร์ได้สี่รายการ เครื่องคิดเลขเชิงกล (Arithmometer) มีพื้นฐานมาจากเครื่องคิดเลขของวิลเฮ็ล์ม ไลบ์นิทซ์ (Wilhelm Leibniz)

เครื่องคิดเลขเชิงกล (De Colmar Arithmometer) เป็นกลไกเหล็ก หรือไม้ขนาดเล็กที่มีตัวนับอัตโนมัติ สามารถคิดเลขทางคณิตศาสตร์ได้สี่รายการ ได้แก่: การบวก การลบ การคูณ และการหาร เลขคณิตสามารถรองรับตัวเลขสามสิบหลักได้แล้วเครื่องคิดเลขเชิงกล (De Colmar Arithmometer) ได้ผลิตมานานกว่า 60 ปี (จนถึงปีพ.ศ.2458) และจำหน่ายโดยบริษัทมากกว่า 20 แห่ง

เครื่องคิดเลขในศตวรรษที่ XX

ในช่วงปลายทศวรรษ 1930 หรือปี พ.ศ.2473 โลกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งใหม่ ผู้ผลิตปืนต้องการปืนที่มีการเล็งที่แม่นยำ เพื่อโจมตีเป้าหมายของศัตรู

หนึ่งในอุปกรณ์แรก ๆ ที่สามารถควบคุมการยิงต่อต้านอากาศยาน คือเครื่องทำนายเคอร์ริสัน มันเป็นอุปกรณ์นับเชิงกลที่สามารถคำนวณมุมการชี้ของปืนตามตำแหน่งเป้าหมาย พารามิเตอร์ขีปนาวุธของอาวุธ และกระสุน ความเร็วลม และเงื่อนไขอื่น ๆ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โคลอสซัส (Colossus) เป็นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเครื่องแรกถูกสร้างขึ้นในสหราชอาณาจักร เพื่อถอดรหัสการสื่อสารของศัตรูที่ดักฟัง เครื่องนี้จะเชี่ยวชาญในการถอดรหัสโดยเฉพาะ โดยสามารถตั้งโปรแกรมได้ และยังมีจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

อินิแอก (ENIAC) ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ.2488 หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง เดิมทีเครื่องนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ทางทหาร—เพื่อคำนวณตารางการยิง แต่มันสามารถทำหน้าที่ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานได้สี่ฟังก์ชันอีกด้วย อินิแอก (ENIAC) นั้นเร็วกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องกลไฟฟ้าถึง 1,000 เท่า และสามารถจัดเก็บตัวเลข 10 หลักไว้ในหน่วยความจำได้ ต้องใช้หลอดอิเล็กทรอนิกส์ 17,468 หลอด คริสตัลไดโอด 7,200 หลอด รีเลย์ 1,500 ตัว ตัวต้านทาน 70,000 ตัว ตัวเก็บประจุ 10,000 ตัว และการเชื่อมต่อแบบบัดกรีด้วยมือประมาณ 5 ล้านจุด

คอมพิวเตอร์มีน้ำหนักประมาณ 27 ตัน และกินพื้นที่ 167 ตารางเมตร อินิแอก (ENIAC) ทำงานจนถึงปี พ.ศ. 2498 ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยขีปนาวุธของกองทัพสหรัฐฯ

ในปี พ.ศ. 2504 ANITA ได้ผลิตเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเครื่องแรกของโลก ที่พัฒนาโดยบริษัท Control Systems Ltd. ในอังกฤษ การคำนวณใช้หลอดสุญญากาศ และจอแสดงผลใช้ตัวบ่งชี้การปล่อยก๊าซ เครื่องคิดเลข ANITA รุ่นแรกๆเหล่านี้ ได้ขายในราคาประมาณ 355 ปอนด์ ซึ่งในปัจจุบันมีราคาประมาณ 4,800 ปอนด์ (8,000 ดอลลาร์)

บริษัททั้ง Canon, Mathatronics, Olivetti, SCM (Smith-Corona-Marchant), Sony, Toshiba และ Wang ต่างกันพาเข้าร่วมการแข่งขันผลิตเครื่องคิดเลขอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2508 Wang Laboratories ได้เปิดตัวเครื่องคิดเลข Wang LOCI-2 พร้อมฟังก์ชันการคำนวณลอการิทึม

Toshiba "Toscal" BC-1411 ใช้ RAM เวอร์ชันแรกสุด ซึ่งทำจากแผงวงจร Olivetti Programma 101 ได้เปิดตัวในช่วงปลายปีพ.ศ.2508 สามารถอ่าน และเขียนข้อมูลบนบัตรแม่เหล็ก และพิมพ์ผลการคำนวณบนเครื่องพิมพ์ในตัว

เครื่องคิดเลข ELKA 22 ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Central Institute for Computing Technology) ในบัลแกเรีย มีน้ำหนัก 8 กิโลกรัม และเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลกที่สามารถคิดเลขแบบแยกรากที่สองได้

ในปี พ.ศ.2510 บริษัท Texas Instruments ได้เปิดตัวเครื่องต้นแบบ Cal Tech เครื่องคิดเลขนี้สามารถบวก ลบ คูณ หาร พิมพ์ผลลัพธ์ลงบนเทปกระดาษได้ และยังพอดีกับฝ่ามือของคุณอีกด้วย และในปีพ.ศ.2528 บริษัท คาสิโอ (CASIO) ก็ได้เปิดตัว Casio FX-7000G ซึ่งเป็นเครื่องคิดเลขที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องคิดเลขกราฟเครื่องแรกของโลกที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ สามารถตั้งโปรแกรมได้ และยังมีฟังก์ชันทางวิทยาศาสตร์กว่า 82 รายการ

เครื่องคิดเลขสมัยใหม่

บริษัทหลายแห่งผลิตเครื่องคิดเลขจำนวนมากโดยมีรุ่นหลายร้อยรุ่นเพื่อการใช้งานที่หลากหลายในช่วงปลายทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 บริษัท คาสิโอ (CASIO) เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องคิดเลขโดยส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท คาสิโอ (CASIO) ได้ประกาศเปิดตัวเครื่องคิดเลขครบหนึ่งพันล้านเครื่อง

ในปัจจุบันนี้ เราสามารถเข้าถึงเครื่องคิดเลขต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เครื่องคิดเลขสามารถหารเลขของ วิศวกรรม การบัญชี และการเงิน ได้อย่างง่ายดาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย และลักษณะเฉพาะ เครื่องคิดเลขพวกนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่ซับซ้อนที่สร้างไว้ล่วงหน้าในกลไกได้

ต้องขอบคุณภาษาการเขียนโปรแกรมที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถเขียนแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องคิดเลขโดยเฉพาะทางได้ และยังสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย เครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรม สถิติ การแพทย์ ฟิตเนส การเงิน เวลา และเครื่องคิดเลขที่สามารถพร้อมใช้งาน สำหรับทุกคนบนสมาร์ทโฟนของคุณเอง

เครื่องคิดเลขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์