Wiskundige Rekenmachines
Decimaal naar Procent Calculator


Decimaal naar Procent Calculator

Decimaal naar procent calculator zet decimalen om naar procenten en hele getallen naar procenten door te vermenigvuldigen met 100% of door het decimaalteken te verschuiven.

Procent

75%

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Gebruiksaanwijzing
 2. Decimalen omzetten naar procenten
  1. Voorbeeld 1
  2. Voorbeeld 2
 3. Omzetten van procenten naar decimalen
  1. Voorbeeld 3
  2. Voorbeeld 4
 4. Praktijkvoorbeeld
  1. Kortingen in winkels

Decimaal naar Procent Calculator

Deze calculator zet decimale waarden om naar procenten op basis van de fundamentele aanname dat 1 = 100%. De omzetting wordt meestal uitgevoerd voor waarden die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 1. Echter, de calculator kan ook worden gebruikt voor waarden groter dan 1. Aangezien elk geheel getal kan worden geschreven als een decimale breuk, kunnen ook gehele getallen worden omgezet naar procenten.

Gebruiksaanwijzing

Om deze decimaal-naar-procent converter te gebruiken, voer je de gegeven decimale waarde in en druk op “Berekenen.” De calculator zal de decimaal-naar-procenten conversie uitvoeren en het uiteindelijke antwoord weergeven, evenals het gedetailleerde oplossingsalgoritme.

Gebruik een punt om het gehele getaldeel te scheiden van het fractionele deel, bijvoorbeeld 3,5, 0,0076, 7,89. Zowel positieve als negatieve getallen kunnen worden gebruikt als invoer. Als je een geheel getal als invoer gebruikt, hoef je geen decimaalpunt toe te voegen, d.w.z. je hoeft 3,0 niet in te voeren; 3 is een geldige invoerwaarde.

Let op dat deze calculator alleen decimalen naar procenten omzet. Omzetting van eenvoudige breuken is niet mogelijk.

Decimalen omzetten naar procenten

Omdat de omzetting wordt uitgevoerd op basis van de fundamentele aanname dat 1 = 100%, om een decimaal om te zetten naar procenten, vermenigvuldig je simpelweg het gegeven getal met 100%. Vermenigvuldiging met 1 verandert de waarde van een getal niet, dus vermenigvuldiging met 100% = 1 verandert de waarde ook niet.

Alternatief kan deze omzetting worden gevisualiseerd als het twee posities naar rechts verschuiven van het decimaalteken. Als het getal geen significante cijfers links heeft, voeg dan een nul toe voor elke verschuiving van de decimaalpuntpositie. Vergeet niet het %-teken aan het einde toe te voegen!

Voorbeeld 1

Zet 0,76 om naar procenten.

Oplossing

Volgens het hierboven beschreven algoritme, om 0,76 om te zetten naar procenten, moeten we het simpelweg vermenigvuldigen met 100%:

0,76 × 100% = 76%

Met behulp van een alternatief algoritme moeten we eerst het decimaalteken 2 plaatsen naar rechts verschuiven, wat resulteert in 76. En dan voegen we het %-teken toe: 76%.

Antwoord

0,76 = 76%

Voorbeeld 2

Zet 2,5 om naar procenten.

Oplossing

Volgens het hierboven beschreven algoritme, om 2,5 om te zetten naar procenten, moeten we het vermenigvuldigen met 100%:

2,5 × 100% = 250%

Antwoord

2,5 = 250%

Merk op dat de uiteindelijke waarde meer dan 100% is. Als 100% een "geheel" vertegenwoordigt, dan betekent een waarde die deze overschrijdt dat we het hebben over meerdere "gehelen". Laten we ons een situatie voorstellen waarin het "geheel" overeenkomt met een glas water, dan is 100% een vol glas, terwijl 50% overeenkomt met de situatie waarin het glas slechts halfvol is. 200% komt overeen met 2 "gehelen" of 2 glazen. En in het bovenstaande voorbeeld komt 250% overeen met 2,5 glazen water.

Omzetten van procenten naar decimalen

Om procenten om te zetten naar decimalen, wordt het bovenstaande proces omgekeerd. Dit betekent dat je de procentuele waarde moet delen door 100% om de decimale waarde te krijgen. Net zoals in het bovenstaande proces, omdat 1 = 100%, verandert het delen door 100% de gegeven waarde niet.

Het alternatieve proces omkerend, om procenten om te zetten naar decimalen, verschuif het decimaalteken 2 posities naar links en verwijder het %-teken aan het einde. Ook hier, als het getal geen significante cijfers meer heeft, voeg dan een nul toe voor elke verschuiving van de decimaalpuntpositie.

Voorbeeld 3

Zet 67,5% om naar een decimaal.

Oplossing

Om 67,5% om te zetten naar een decimaal, moeten we het simpelweg delen door 100%:

67,5% / 100% = 0,675

Antwoord

67,5% = 0,675

Voorbeeld 4

Zet 300% om naar een decimaal.

Oplossing

Om 300% om te zetten naar een decimaal, moeten we het delen door 100%:

300% / 100% = 3

Antwoord

300% = 3

Merk ook hier op hoe de procentuele waarde meer dan 100% is, wat overeenkomt met een getal groter dan 1. Als we ons een situatie voorstellen waarin 100%, of een "geheel", overeenkomt met een appel, dan komt 300% overeen met 3 appels.

Praktijkvoorbeeld

Kortingen in winkels

In winkels worden kortingen meestal uitgedrukt in procenten. Om echter de uiteindelijke prijs te berekenen, moet je de procent-naar-decimaal omzetting uitvoeren. Laten we eens kijken naar een voorbeeld.

Sara kiest een jurk in een winkel. Ze vond een mooie jurk met 25% korting. De oorspronkelijke prijs van de jurk was $35. Hoeveel kost de jurk nu het in de uitverkoop is?

Oplossing

Om de uiteindelijke waarde van de jurk te berekenen, moeten we eerst de dollarequivalent van de 25% korting berekenen en deze vervolgens aftrekken van de oorspronkelijke prijs. Het oplossingsalgoritme wordt hieronder gepresenteerd:

 1. Vind de waarde van de 25% korting, door 25% om te zetten naar een decimaal en de oorspronkelijke prijs met deze decimale waarde te vermenigvuldigen.
 2. Trek de korting gevonden in stap 1 af van de oorspronkelijke prijs.

Volgens het algoritme krijgen we:

 1. Omzetten van 25% naar een decimaal:

25% = 25% / 100% = 0,25

De oorspronkelijke prijs vermenigvuldigen met deze decimale waarde:

$35 × 0,25 = $8,75

Het dollarequivalent van de korting is $8,75

 1. De korting aftrekken van de oorspronkelijke prijs:

$35 - $8,75 = $26,25

Antwoord

De jurk kost momenteel $26,25.