Kalkulatory Matematyczne
Kalkulator Binarny


Kalkulator Binarny

Kalkulator binarny do konwersji binarnej na dziesiętną, dziesiętnej na binarną, operacji binarnych – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

Odpowiedź

101110110

Odpowiedź
Z binarnego na dziesiętny 10101010 = 170
Z dziesiętnego na binarny 170 = 10101010

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Instrukcje użytkowania
  1. Obliczenia Binarny
  2. Konwertuj Wartość Binarną na Wartość Dziesiętną
  3. Konwertuj Wartość Dziesiętną na Wartość Binarną
 2. Liczby Binarny
 3. Konwersje Binarny
  1. Konwersja liczb dziesiętnych na liczby binarne
  2. Konwersja liczb binarnych na dziesiętne
 4. Obliczenia Binarny
  1. Dodawanie Binarny
  2. Odejmowanie Binarny
  3. Mnożenie Binarny
  4. Dzielenie Binarny
 5. Krótka Historia Liczb Binarnych
 6. Zastosowania w życiu codziennym

Kalkulator Binarny

Ten kalkulator może być używany do wykonywania różnych rodzajów operacji z liczbami binarnymi. Łączy on kalkulator dodawania binarnego, kalkulator odejmowania binarnego, kalkulator dzielenia binarnego, kalkulator mnożenia binarnego oraz kalkulator konwersji binarnej. Kalkulator konwersji binarnej może konwertować wartości binarne na wartości dziesiętne i odwrotnie.

Instrukcje użytkowania

Obliczenia Binarny

Użyj pierwszej części kalkulatora do przeprowadzania obliczeń binarnych – dodawania, odejmowania, dzielenia lub mnożenia dwóch liczb binarnych. Aby wykonać obliczenie, wprowadź podane liczby binarne i wybierz znak potrzebnej operacji matematycznej (+, -, ×, ÷). Następnie naciśnij "Oblicz". Kalkulator wyświetli wynik w wartościach binarnych, jak również w wartościach dziesiętnych.

Konwertuj Wartość Binarną na Wartość Dziesiętną

Aby przekonwertować wartość binarną na wartość dziesiętną, użyj drugiej części kalkulatora. Po prostu wprowadź podaną wartość binarną i naciśnij "Oblicz".

Konwertuj Wartość Dziesiętną na Wartość Binarną

Użyj trzeciej części kalkulatora do przeprowadzenia konwersji z dziesiętnej na binarną. Wprowadź podaną wartość dziesiętną i naciśnij "Oblicz". Wszystkie części kalkulatora pracują z liczbami całkowitymi.

Liczby Binarny

Liczba binarna składa się wyłącznie z jedynek i zer, na przykład 10001110101010 byłaby liczbą binarną. System liczbowy binarny nazywany jest czasami systemem liczbowym o podstawie 2, więc kalkulator binarny jest kalkulatorem o podstawie 2.

Liczba binarna w systemie o podstawie 2 jest tworzona w ten sam sposób, w jaki liczba dziesiętna jest tworzona w "normalnym" systemie liczbowym o podstawie 10. W systemie dziesiętnym liczymy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... a potem wracamy do 0, ale dodajemy 1 przed nim, uzyskując 10. W systemie binarnym robimy to samo, ale osiągamy 10 znacznie szybciej. Liczymy 0, 1 ... i teraz nie mamy już więcej cyfr, więc od razu przechodzimy do 10.

Dlatego 2 w systemie dziesiętnym równa się 10 w systemie binarnym. Aby zapisać 3 w systemie binarnym, kontynuujemy od 10 do 11. Ale aby zapisać 4, musimy przejść do 00, dodając 1 przed nim. Dlatego 4 w systemie dziesiętnym równa się 100 w systemie binarnym. Odpowiedniki dziesiętne-binarny niektórych liczb przedstawiono w poniższej tabeli.

Dziesiętny Binarny
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110

Należy zauważyć, że tak jak w systemie liczbowym dziesiętnym, dodawanie zer przed liczbą nie zmienia jej wartości. Na przykład, zapisanie 6 jako 06 byłoby technicznie poprawne. Podobnie w systemie binarnym 6 można zapisać jako 110 lub 0110.

Konwersje Binarny

Konwersja liczb dziesiętnych na liczby binarne

Najprostszym sposobem na przekonwertowanie liczby dziesiętnej na liczbę binarną jest ciągłe dzielenie podanej liczby dziesiętnej przez 2 i zapisywanie reszt. Gdy otrzymasz 0 jako iloraz, zapisz wszystkie reszty w odwrotnej kolejności, aby uzyskać liczbę binarną. Na przykład, przekształćmy 17 na liczbę binarną:

 1. 17 ÷ 2 = 8 R1
 2. 8 ÷ 2 = 4 R0
 3. 4 ÷ 2 = 2 R0
 4. 2 ÷ 2 = 1 R0
 5. 1 ÷ 2 = 0 R1

Zapisując wszystkie reszty w odwrotnej kolejności, otrzymamy następującą liczbę: 10001. 17₁₀ = 10001₂. (Zauważ, jak kolejność systemu liczbowego jest dodawana jako indeks dolny za liczbą).

Konwersja liczb binarnych na dziesiętne

Aby przekonwertować wartość binarną na wartość dziesiętną, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Dla jasności, kroki będą zawierały przykład konwersji. Przekształćmy 100101₂ na liczbę dziesiętną.

 1. Zacznij od najbardziej lewego cyfry liczby binarnej. Pomnóż liczbę uzyskaną w poprzednim kroku przez 2 i dodaj bieżącą cyfrę. W przykładzie 100101 najbardziej lewą cyfrą jest 1. Nie mieliśmy jeszcze żadnego poprzedniego kroku, więc poprzednia liczba to 0: (0 × 2) + 1 = 0 + 1 = 1.
 2. Powtórz krok 1 dla drugiej cyfry. W przykładzie 100101 druga cyfra od lewej to 0. Liczba z poprzedniego kroku to 1. (1 × 2) + 0 = 2.
 3. Powtórz krok 1 dla każdej kolejnej cyfry. Końcowa suma będzie reprezentacją dziesiętną podanej liczby binarnej.
1 (0 × 2) + 1 = 1 1
0 (1 × 2) + 0 = 2 2
0 (2 × 2) + 0 = 4 4
1 (4 × 2) + 1 = 9 9
0 (9 × 2) + 0 = 18 18
1 (18 × 2) + 1 = 37 37

W końcu 100101₂ = 37₁₀

Obliczenia Binarny

Dodawanie Binarny

Reguły dodawania w systemie binarnym są równoważne regułom dodawania w systemie dziesiętnym. Jedyna różnica polega na tym, że liczba jest przenoszona na następną cyfrę już przy sumie 2 (w przeciwieństwie do 10 w systemie dziesiętnym). Reguły dodawania binarnego to:

 • 0 + 0 = 0
 • 0 + 1 = 1
 • 1 + 0 = 1
 • 1 + 1 = 0, i 1 jest przenoszona.

Na przykład,

Kalkulator-binarny

1001 + 1011 = 10100

Odejmowanie Binarny

Odejmowanie binarne również podąża za regułami odejmowania dziesiętnego, z pożyczaniem z cyfry wyższego rzędu występującym, gdy trzeba odjąć 1 od 1. Reguły odejmowania binarnego to:

 • 0 – 0 = 0
 • 1 – 0 = 1
 • 1 – 1 = 0
 • 0 – 1 = 1, 1 jest pożyczana.

Gdy pożyczasz liczbę z cyfry wyższego rzędu, w istocie staje się ona 2 dla danej cyfry, a 2 – 1 = 1. Na przykład,

Kalkulator-binarny

1100 – 1001 = 0011 = 11

W tym przykładzie nie możemy pożyczyć 1 z cyfry wyższego rzędu, więc musimy przeskoczyć o jedną cyfrę dalej. Wtedy cyfra druga od prawej staje się w istocie 2, a gdy pożyczamy z niej, zmniejsza się do 1. Niebieskie cyfry na obrazku reprezentują zmiany cyfr podczas pożyczania.

Mnożenie Binarny

Reguły mnożenia binarnego to:

 • 0 × 0 = 0
 • 0 × 1 = 0
 • 1 × 0 = 0
 • 1 × 1 = 1

Na przykład,

Kalkulator-binarny

Dzielenie Binarny

Dzielenie binarne podąża za tymi samymi zasadami co długie dzielenie w systemie dziesiętnym. Podobnie jak w systemie dziesiętnym, w systemie binarnym nie można wykonać dzielenia przez 0. Zasady dzielenia binarnego to:

 • 0 ÷ 0 nie można wykonać
 • 0 ÷ 1 = 0
 • 1 ÷ 0 nie można wykonać
 • 1 ÷ 1 = 1

Na przykład, 1111 ÷ 10 = 111 R1:

Kalkulator-binarny

Krótka Historia Liczb Binarnych

Historia liczb binarnych to fascynująca podróż, która łączy matematykę, filozofię i rozwój nowoczesnego komputingu. Sięgając końca XVII wieku, system binarny został po raz pierwszy skonceptualizowany przez niemieckiego matematyka i filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza. W swoim manuskrypcie "Wyjaśnienie arytmetyki binarnej" Leibniz zaproponował system, który używał tylko dwóch cyfr, 0 i 1, do reprezentowania liczb. Ten system binarny, będąc znaczącym rozwojem matematycznym, nie zyskał od razu szerokiego uznania czy zastosowania.

Pomimo wczesnego wprowadzenia, praktyczne zastosowanie liczb binarnych ewoluowało przez wieki. Dopiero w XIX wieku nastąpiły znaczące postępy, w dużej mierze przypisywane pracy George'a Boole'a. Boole, angielski matematyk, opracował formę algebry, która położyła podstawy pod to, co stało się znane jako algebra Boole'a. Ta algebra używała zmiennych binarnych i stała się kluczowym składnikiem w rozwoju elektronicznych obwodów i logiki cyfrowej.

Prawdziwy przełom dla liczb binarnych nastąpił z nadejściem elektronicznego komputingu w XX wieku. Rozwój pierwszych komputerów elektronicznych w latach 40. i 50., takich jak Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) i Universal Automatic Computer (UNIVAC), oznaczał przełomowy moment. Te wczesne komputery wykorzystywały liczby binarne do przetwarzania i przechowywania danych, ustanawiając system binarny jako integralną część technologii komputerowej.

Kolejnym kamieniem milowym w historii liczb binarnych był komputer Atanasoff-Berry (ABC), opracowany przez Johna Atanasoffa i Clifforda Berry'ego pod koniec lat 30. ABC był jednym z pierwszych elektronicznych komputerów wykorzystujących cyfry binarne do obliczeń, choć nie był w pełni funkcjonalnym komputerem cyfrowym w nowoczesnym sensie.

W miarę szybkiego rozwoju dziedziny komputerów, stosowanie liczb binarnych stało się wszechobecne w technologii cyfrowej. Dzisiaj liczby binarne są fundamentalnymi elementami cyfrowych systemów, od najprostszych kalkulatorów po najbardziej złożone superkomputery. Są nieodłączne w różnych zastosowaniach, w tym kodowaniu danych, telekomunikacji i przetwarzaniu sygnałów cyfrowych.

Podróż od wczesnych teoretycznych prac Leibniza do powszechnego praktycznego zastosowania liczb binarnych w nowoczesnej technologii to świadectwo trwałego wpływu tego prostego, a jednak potężnego systemu liczbowego. System binarny, z jego zdolnością do reprezentowania złożonych danych i instrukcji przy użyciu tylko dwóch symboli, nadal jest kamieniem węgielnym technologii cyfrowej, kształtując sposób, w jaki obliczamy, komunikujemy się i wchodzimy w interakcję ze światem cyfrowym.

Zastosowania w życiu codziennym

Liczby binarne są wykorzystywane nie tylko w informatyce i technologii, ale znajdują również rzeczywiste zastosowanie w różnych innych obszarach działalności ludzkiej.

Pamięć komputerowa składa się z tranzystorów, które mogą być w stanie "włączonym" lub "wyłączonym". W systemie binarnym "włączony" reprezentowany jest przez liczbę 1, a "wyłączony" przez liczbę 0. Pozwala to na przechowywanie danych w kodzie binarnym, gdzie każdy stan "włączony" lub "wyłączony" reprezentuje 1 lub 0 w ciągu cyfr binarnych. Na przykład ciąg ośmiu cyfr binarnych, taki jak "01101001," może reprezentować literę "i" w kodzie ASCII komputera.

Każdy piksel w obrazie cyfrowym może być reprezentowany przez kombinację cyfr binarnych, które reprezentują intensywność określonego koloru (czerwony, zielony, niebieski). W modelu kolorów RGB kolor biały można przedstawić wartością binarną "111" (7 w systemie dziesiętnym), co oznacza, że wszystkie trzy kanały kolorów (czerwony, zielony i niebieski) są na maksymalnym poziomie intensywności. Podobnie kolor czarny może być reprezentowany przez wartość binarną "000" (0 w systemie dziesiętnym), co oznacza, że wszystkie trzy kanały kolorów są na minimalnym poziomie intensywności.

W dziedzinie komunikacji cyfrowej dane mogą być przesyłane przez kanał poprzez mapowanie każdego znaku wiadomości na cyfry binarne, a następnie wysyłanie ich jako strumień bitów. Odbiorca może następnie odkodować bity z powrotem na oryginalną wiadomość.

Cyfrowe urządzenia takie jak komputery, smartfony i telewizory wykorzystują kod binarny do reprezentowania danych i wykonywania obliczeń. Pozwala im to na przetwarzanie i przechowywanie dużych ilości informacji w sposób efektywny.

Liczby binarne są wykorzystywane w telekomunikacji. Kod binarny przesyła dane na duże odległości przez linie telefoniczne, kable i satelity. Umożliwia to szybszą i bardziej efektywną komunikację, pozwalając nam być połączonymi na całym świecie.

Liczby binarne sterują zautomatyzowanymi maszynami, takimi jak roboty i maszyny CNC w produkcji. Te maszyny używają kodu binarnego do interpretacji instrukcji, co pozwala im na wykonywanie precyzyjnych zadań, takich jak wiercenie, cięcie i spawanie.

Liczby binarne są również wykorzystywane w dziedzinie medycyny. Sprzęt medyczny, taki jak skanery CT, MRI i aparaty rentgenowskie, używa kodu binarnego do przetwarzania i analizowania obrazów medycznych.

Liczby binarne są również używane w dziedzinie transportu. Nowoczesne samochody wykorzystują kod binarny do sterowania różnymi funkcjami, takimi jak zarządzanie silnikiem, klimatyzacja i nawigacja.

Koncepcja liczb binarnych, po raz pierwszy wprowadzona przez Leibniza, stała się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Dzisiaj stosowanie liczb binarnych jest niezbędne do funkcjonowania nowoczesnej technologii i nadal odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowych technologii.