เครื่องคิดเลขทางการเงิน

34 เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขทางการเงิน

ไม่ว่าคุณจะบริหารธุรกิจอย่างจริงจังหรือเพียงแค่ติดตามเงินของคุณ เครื่องมือที่แม่นยำเหล่านี้สามารถช่วยคุณกำหนดพารามิเตอร์เครดิต คำนวณว่าคุณควรได้รับเงินเท่าไหร่หลังจากหักภาษี คาดการณ์ว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องคำนวณสินเชื่อออโต้

เครื่องคำนวณสินเชื่อออโต้

เครื่องคำนวณสินเชื่อฟรีนี้จะคำนวณการชำระเงินรายเดือนและต้นทุนโดยรวมของสินเชื่อรถยนต์ โดยคำนึงถึงภาษีการขาย ต้นทุน มูลค่าการแลกเปลี่ยน และปัจจัยอื่น ๆ

เครื่องคำนวณสินเชื่อเงินกู้

เครื่องคำนวณสินเชื่อเงินกู้

เครื่องคำนวณสินเชื่อเงินกู้ฟรีช่วยกำหนดแผนการชำระคืน ต้นทุนดอกเบี้ย ตารางการตัดจำหน่ายของสินเชื่อที่ตัดจำหน่ายแบบปกติ สินเชื่อที่รอการตัดบัญชี และตราสารหนี้

เครื่องคำนวณเงินเดือน

เครื่องคำนวณเงินเดือน

เครื่องคำนวณเงินเดือนฟรีนี้สลับระหว่างการจ่ายรายชั่วโมง รายปักษ์ รายเดือน และรายปีได้อย่างง่ายดาย วันหยุดและวันลาพักร้อนจำเป็นต้องพิจารณาและปรับเปลี่ยนเป็นพิเศษ

เครื่องคำนวณค่าตัดจำหน่าย

เครื่องคำนวณค่าตัดจำหน่าย

เครื่องคำนวณค่าตัดจำหน่ายนี้จะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือนและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ คุณยังสามารถดูกราฟและแผนภูมิวงกลมของค่าตัดจำหน่ายสินเชื่อของคุณได้

เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุนฟรีนี้จะพิจารณายอดคงเหลือเริ่มต้นและสิ้นสุด อัตราผลตอบแทน และเวลาการลงทุนเมื่อประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ในการลงทุน

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่ายสามารถใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ประเมินจากเงินกู้หรือการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นที่ใช้สูตรดอกเบี้ย (A = P(1 + r/n)^nt) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจผลกระทบของดอกเบี้ยทบต้นและการเติบโตของเงินเมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องคำนวณทางการเงิน

เครื่องคำนวณทางการเงิน

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณทางการเงินออนไลน์ฟรีเพื่อประมาณมูลค่าอนาคตของการลงทุน (FV) อัตราดอกเบี้ยทบต้น (N) อัตราดอกเบี้ย (I/Y) การชำระเป็นงวด (PMT) และมูลค่าปัจจุบัน (PV)

เครื่องคำนวณการชำระเงิน

เครื่องคำนวณการชำระเงิน

กำหนดจำนวนการชำระเงินรายเดือนหรือระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้โดยมีระยะเวลาที่กำหนดหรือการชำระเงินคงที่ด้วยเครื่องคำนวณการชำระเงินฟรีของเรา

เครื่องคำนวณภาษีการขาย

เครื่องคำนวณภาษีการขาย

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณภาษีขายฟรีของเราเพื่อกำหนดต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีทั้งหมด นอกจากนี้ ตรวจสอบอัตราภาษีการขายในรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย

ด้วยเครื่องคำนวณดอกเบี้ยฟรีนี้ คุณสามารถคำนวณกำหนดการสะสม ยอดคงเหลือสุดท้าย และดอกเบี้ยค้างรับได้

เครื่องคำนวณทิป

เครื่องคำนวณทิป

เครื่องคำนวณทิปฟรีเครื่องนี้จะช่วยให้ผู้คนรู้ว่าต้องให้ทิปเท่าไหร่เมื่อรับบริการจากธุรกิจและพนักงานต่าง ๆ เครื่องมือนี้ยังคำนวณวิธีแยกบิลและทิประหว่างกลุ่มคนอีกด้วย

เครื่องคำนวณอัตราดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณอัตราดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณออนไลน์ฟรีนี้ช่วยประมาณอัตราดอกเบี้ยและดอกเบี้ยสุทธิรวมของเงินกู้ที่ตัดจำหน่ายโดยมีจำนวนเงินชำระคืนรายเดือนคงที่

เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คำนวณการชำระเงินรายเดือน ต้นทุนการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด และลำดับเวลาการตัดจำหน่ายพร้อมตัวเลือกสำหรับภาษี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สมาคมเจ้าของบ้าน (HOA) และการชำระเงินก่อนกำหนดด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยฟรีของเรา

เครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล

เครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล

หลังจากแยกค่าธรรมเนียม การประกัน และดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว เครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคลฟรีนี้จะคำนวณการชำระเงินรายเดือน ต้นทุนสินเชื่อจริง และอัตราร้อยละต่อปี (APR)

เครื่องคำนวณมูลค่าในอนาคต

เครื่องคำนวณมูลค่าในอนาคต

เครื่องคำนวณมูลค่าในอนาคตฟรีที่ใช้สูตร FV = PV (1 + I/Y)ⁿ เพื่อค้นหามูลค่าในอนาคตของการลงทุนด้วยเงินฝากเป็นงวด

เครื่องคำนวณการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องคำนวณการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องคำนวณการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยฟรีช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเร็วขึ้น เช่น การชำระเงินเพิ่มเติม การชำระเงินรายปักษ์ หรือการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด

เครื่องคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR)

เครื่องคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR)

เครื่องคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR) ที่ใช้สูตร APR = ((I + F) / P) / N สามารถช่วยให้ผู้ยืมเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของเงินกู้และวิธีการคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR) สำหรับเงินกู้

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ฟรีที่ช่วยให้นักลงทุนคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน กำไรจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ต่อปี

เครื่องคำนวณสินเชื่อธุรกิจ

เครื่องคำนวณสินเชื่อธุรกิจ

เครื่องคำนวณสินเชื่อธุรกิจฟรีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการประมาณการชำระเงินรายเดือน คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ และทำความเข้าใจต้นทุนรวมของสินเชื่อธุรกิจ

เครื่องคำนวณอัตรากำไร

เครื่องคำนวณอัตรากำไร

เครื่องคำนวณหลักประกันโดยใช้สูตรอัตรากำไร ((R - C) / R) × 100 เพื่อช่วยให้ธุรกิจคำนวณทั้งเปอร์เซ็นต์หลักประกันและการเพิ่มราคาตามต้นทุนและราคาขายได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องคำนวณ 401K

เครื่องคำนวณ 401K

เครื่องคำนวณการเกษียณอายุ 401k ฟรีที่ใช้สูตรการเติบโตของ 401k สามารถช่วยผู้ใช้ในการวางแผนเกษียณอายุและคำนวณการเติบโตของ 401k

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์ฟรีใช้สูตร PMT = (R × A) / (1 - (1+R)⁻ⁿ) เพื่อช่วยผู้ซื้อคำนวณการชำระเงินค่ารถยนต์ วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย และทำความเข้าใจต้นทุนรวมของสินเชื่อรถยนต์

เครื่องคำนวณอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

เครื่องคำนวณอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

เครื่องคำนวณอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าฟรีที่ใช้สูตร NPV = [CF^1 / (1 + R^1)] - PC เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนให้เช่าที่ช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการลงทุน

เครื่องคำนวณการเกษียณอายุ

เครื่องคำนวณการเกษียณอายุ

เครื่องคำนวณเงินออมเพื่อการเกษียณอายุที่ใช้สูตร FV = PV (1 + R)ⁿ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้วางแผนเกษียณอายุและคำนวณรายได้หลังเกษียณ

เครื่องคำนวณมูลค่าปัจจุบัน

เครื่องคำนวณมูลค่าปัจจุบัน

ปลดล็อกมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุนของคุณด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าปัจจุบันที่ใช้งานง่ายของเรา ตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นทันที!

เครื่องคำนวณการรีไฟแนนซ์

เครื่องคำนวณการรีไฟแนนซ์

เครื่องคำนวณการรีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมและฟรีนี้สามารถช่วยคุณคำนวณการชำระเงินรายเดือน ค่าตัดจำหน่าย ราคาซื้อรวม และอื่น ๆ

เครื่องคำนวณสินเชื่อ FHA

เครื่องคำนวณสินเชื่อ FHA

เครื่องคำนวณสินเชื่อ FHA ช่วยให้คุณสามารถใส่ตัวเลขและคำนวณการชำระเงินรายเดือน ดอกเบี้ย และจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระเมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องคำนวณเงินรายปี

เครื่องคำนวณเงินรายปี

เครื่องคำนวณเงินรายปีที่ใช้สูตร FV = PV (1 + R)^n เพื่อช่วยนักลงทุนคำนวณการเติบโตของเงินรายปีเมื่อเวลาผ่านไป และตัดสินใจเกษียณอายุ

เครื่องคำนวณการลงทุนอย่างง่าย

เครื่องคำนวณการลงทุนอย่างง่าย

เครื่องคำนวณการลงทุนฟรีที่ใช้สูตร PV (1 + R)^n เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจวิธีคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนและวิเคราะห์การลงทุน

เครื่องคำนวณการชำระบัตรเครดิต

เครื่องคำนวณการชำระบัตรเครดิต

เครื่องคำนวณบัตรเครดิตออนไลน์ฟรีที่ให้ข้อมูลอันมีค่าแก่ผู้ใช้ รวมถึงวิธีลดหนี้และเครื่องคำนวณการชำระบัตรเครดิตพร้อมจำนวนเงินที่แนะนำ

เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้าน

เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้าน

เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านอย่างง่ายนี้จะช่วยคุณคำนวณการชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดือน เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยเหมาะสำหรับสินเชื่อบ้านทั้งแบบอัตราคงที่หรือแบบปรับอัตราได้

เครื่องคำนวณ EMI

เครื่องคำนวณ EMI

จัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องคำนวณ EMI คำนวณ EMI ดอกเบี้ยรวม และประเมินความสามารถในการจ่าย ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและประหยัดเงิน

เครื่องคำนวณ SIP

เครื่องคำนวณ SIP

คำนวณผลตอบแทน SIP การสะสมการเติบโตและความมั่งคั่งด้วยความมั่นใจโดยใช้เครื่องคำนวณ SIP ของเรา ตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล