Financiële Rekenmachines

34 Rekenmachines

Financiële Rekenmachines

Neem de controle over uw financiële planning in handen met onze uitgebreide collectie financiële rekenmachines. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om u te assisteren bij een breed scala aan financiële beslissingen, variërend van het berekenen van leningen en hypotheekbetalingen tot het analyseren van investeringen en spaarplannen. Of u nu de kosten van een nieuwe auto becijfert, plant voor uw pensioen, of uw maandelijkse budget berekent, onze rekenmachines bieden nauwkeurige, gebruiksvriendelijke oplossingen om u te helpen uw financiële landschap te navigeren.

Auto Lening Calculator

Auto Lening Calculator

Deze gratis leencalculator berekent de maandelijkse betaling en de totale kosten van een autolening met inachtneming van de verkoopbelasting, kosten, inruilwaarde en andere factoren.

Lening Calculator

Lening Calculator

Gratis leningcalculator helpt bij het bepalen van afbetalingsplannen, de rentekosten, het aflossingsschema van conventionele leningen, uitgestelde betalingsleningen en obligaties.

Salaris Calculator

Salaris Calculator

Deze gratis salariscalculator schakelt gemakkelijk tussen uur-, twee-wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse betaling. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen.

Amortisatie Rekenmachine

Amortisatie Rekenmachine

Deze calculator helpt je bij het inzichtelijk maken van je maandelijkse afbetalingen en de opbouw ervan. Bekijk ook de grafische weergave en taartdiagram om de amortisatie van je lening te visualiseren.

Beleggingscalculator

Beleggingscalculator

Deze gratis beleggingscalculator houdt rekening met de initiële en eindbalansen, rendementspercentage en beleggingsduur bij het evalueren van verschillende beleggingssituaties.

Enkelvoudige Rente Calculator

Enkelvoudige Rente Calculator

De enkelvoudige rente calculator kan worden gebruikt om snel en nauwkeurig de rente te berekenen die wordt geheven op een lening of investering.

Rente-op-rente Calculator

Rente-op-rente Calculator

Rente-op-rente calculator die de renteformule (A = P(1 + r/n)ⁿᵗ) gebruikt om gebruikers te helpen de impact van rente-op-rente en geldgroei over tijd te begrijpen.

Financiële Calculator

Financiële Calculator

U kunt gratis online financiële calculators gebruiken om de toekomstige waarde (FV), het aantal samengestelde periodes (N), de rentevoet (I/Y), de periodieke betaling (PMT) en de huidige waarde (PV) van uw investeringen te schatten.

Betalingscalculator

Betalingscalculator

Bepaal het maandelijkse aflossingsbedrag of de aflossingstermijn voor een lening met een vaste looptijd of vast betalingsbedrag met onze gratis betalingscalculator.

Verkoopbelasting Calculator

Verkoopbelasting Calculator

Gebruik onze gratis calculator voor verkoopbelasting om de totale kosten van een product te bepalen, inclusief alle toeslagen en belastingen. Bekijk ook de tarieven van de verkoopbelasting in verschillende Amerikaanse staten.

Rente Calculator

Rente Calculator

Met deze gratis rentecalculator kunt u berekeningen maken voor opgebouwde renteschema's, eindbalansen en bijgetelde rente.

Fooi Calculator

Fooi Calculator

Gratis fooi calculator die mensen helpt te weten hoeveel fooi te geven bij het ontvangen van diensten van verschillende bedrijven en werknemers. Dit hulpmiddel berekent ook hoe een rekening en fooi te verdelen tussen een groep mensen.

Rentepercentage Calculator

Rentepercentage Calculator

Gratis online calculator om de rentevoet en de totale rentekosten van een geamortiseerde lening met een vast maandelijks aflossingsbedrag te schatten.

Hypotheek Rekenmachine

Hypotheek Rekenmachine

Bereken uw maandelijkse betaling, totale kosten voor het bezit van een woning en aflossingsschema met opties voor belastingen, PMI, VvE en vervroegde betalingen met onze gratis hypotheekcalculator.

Persoonlijke Lening Calculator

Persoonlijke Lening Calculator

Na het in rekening brengen van de kosten, verzekering en rente van een persoonlijke lening, berekent deze gratis persoonlijke lening calculator de maandelijkse betaling, de werkelijke leningskosten en het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP).

Toekomstige Waarde Calculator

Toekomstige Waarde Calculator

Gratis toekomstige waarde calculator die de formule FV = PV (1 + I/Y)ⁿ gebruikt om de toekomstige waarde van een investering met periodieke stortingen te vinden.

Hypotheekbetaling Calculator

Hypotheekbetaling Calculator

Gratis hypotheekbetaling calculator helpt bij het beoordelen van mogelijkheden om een hypotheek eerder af te lossen, zoals extra betalingen, tweewekelijkse betalingen, of het volledig aflossen van de lening.

JKP-calculator

JKP-calculator

JKP-calculator die de formule JKP = ((I + F) / P) / N gebruikt, kan leners helpen de werkelijke kosten van leningen te begrijpen en hoe het JKP op een lening te berekenen.

Rendement op Investering (ROI) Calculator

Rendement op Investering (ROI) Calculator

Gratis rendement op investering (ROI) calculator die beleggers helpt bij het berekenen van het rendement op investering, de winst op investering en de jaarlijkse ROI-tarieven.

Zakelijke Lening Calculator

Zakelijke Lening Calculator

Gratis zakelijke lening calculator waarmee ondernemers maandelijkse betalingen kunnen schatten, rente op leningen kunnen berekenen en de totale kosten van de zakelijke lening kunnen begrijpen.

Marge Calculator

Marge Calculator

Gratis marge calculator die de marge formule ((R - C) / R) × 100 gebruikt om bedrijven snel zowel marge- als opslagpercentages te berekenen op basis van kostprijs en verkoopprijs.

401K Calculator

401K Calculator

Gratis 401k pensioenrekenmachine die de 401k Groeiformule gebruikt, kan gebruikers helpen bij het plannen van hun pensioen en het berekenen van de groei van 401k.

Autolening Calculator

Autolening Calculator

Gratis autolening calculator gebruikt de formule PMT = (R × A) / (1 - (1+R)⁻ⁿ) om kopers te helpen een autolening te berekenen, rentetarieven te analyseren en de totale kosten van een autolening te begrijpen.

Huurwoning Calculator

Huurwoning Calculator

Gratis huurwoning calculator die de formule NPV = [CF^1 / (1 + R^1)] - PC gebruikt. Een rendementscalculator voor huurinvesteringen die helpt bij het analyseren en vergelijken van investeringshuurwoningen.

Pensioen Calculator

Pensioen Calculator

Pensioenspaarcalculator die de formule FV = PV (1 + R)ⁿ gebruikt om gebruikers te helpen bij het plannen van hun pensioen en het berekenen van hun pensioeninkomen.

Contante Waarde Calculator

Contante Waarde Calculator

Ontsluit de ware waarde van uw investeringen met onze gebruiksvriendelijke contante waarde calculator. Neem nu slimmere financiële beslissingen!

Herfinancieringscalculator

Herfinancieringscalculator

Deze gratis en uitgebreide herfinancieringscalculator kan u helpen met het berekenen van maandelijkse betalingen, afschrijvingen, totale aankoopprijs en meer.

FHA Lening Calculator

FHA Lening Calculator

De FHA lening calculator stelt je in staat om de cijfers in te voeren en de maandelijkse betalingen, rente en het totale bedrag dat over tijd betaald wordt te berekenen.

Annuïteiten Calculator

Annuïteiten Calculator

Annuïteiten calculator die de formule FV = PV (1 + R)ⁿ gebruikt om beleggers te helpen de groei van annuïteiten over tijd te berekenen en pensioenbeslissingen te maken.

Eenvoudige Beleggingscalculator

Eenvoudige Beleggingscalculator

Gratis beleggingscalculator die de formule PV (1 + R)ⁿ gebruikt om beleggers te helpen begrijpen hoe ze beleggingsrendementen kunnen berekenen en beleggingen kunnen analyseren.

Aflossingscalculator voor Creditcards

Aflossingscalculator voor Creditcards

Gratis online creditcardcalculator die waardevolle informatie biedt aan gebruikers, inclusief hoe schulden te minimaliseren en een creditcardbetaling calculator met aanbevolen betalingsbedragen.

Hypotheeklening Rekenmachine

Hypotheeklening Rekenmachine

Deze eenvoudige hypotheekcalculator helpt u bij het berekenen van maandelijkse hypotheekbetalingen. De hypotheekcalculator is perfect voor zowel vaste als variabele hypotheekrentes.

EMI Calculator

EMI Calculator

Beheer leningen effectief met een EMI calculator. Bereken EMIs, totale rente en beoordeel betaalbaarheid. Neem geïnformeerde beslissingen en bespaar geld.

SIP Calculator

SIP Calculator

Bereken SIP rendementen, groei en vermogensopbouw met vertrouwen met behulp van onze SIP calculator. Neem geïnformeerde investeringsbeslissingen.