Financiële Rekenmachines
Hypotheeklening Rekenmachine


Hypotheeklening Rekenmachine

Deze eenvoudige hypotheekcalculator helpt u bij het berekenen van maandelijkse hypotheekbetalingen. De hypotheekcalculator is perfect voor zowel vaste als variabele hypotheekrentes.

Belasting, Verzekering, PMI, VvE-bijdrage

Resultaat

Maandelijkse Aflossing: $1,816.92

Onroerendezaakbelasting: $144,000.00

Woonhuisverzekering: $36,000.00

Totaal Uit Eigen Zak: $834,091.20

Huisprijs: $400,000.00

Rente

Hoofdsom

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Definitie van Hypotheek
 2. Hoe Hypotheken Werken
 3. Het Hypotheekproces
 4. Typen Hypotheken
  1. Variabele Rente
  2. Alleen Rente
  3. Vaste Rente
  4. Omgekeerde Hypotheken
 5. Huidige Gemiddelde Hypotheekrentes
 6. Betalingen Inbegrepen in een Hypotheek
  1. Hoofdsom
  2. Rente
  3. Belastingen
  4. Verzekering
 7. Hoe de Beste Hypotheek te Vinden
 8. Hoe te Kwalificeren voor een Hypotheek
 9. Belangrijke Hypotheekterminologie om te Weten
 10. Voorbeeld van het Berekenen van een Hypotheek in de VS

Hypotheeklening Rekenmachine

Of u nu voor het eerst een huis koopt of een bestaande woning herfinanciert, een hypotheekcalculator kan u helpen uw maandelijkse betalingen te begrijpen. Inzicht in hoe uw aanbetaling, rentevoet, looptijd, locatie van het onroerend goed en andere factoren de maandelijkse kosten zullen beïnvloeden, is essentieel. Lees verder om meer te weten te komen over de hypotheekcalculator en waarom u er een zou moeten gebruiken.

Definitie van Hypotheek

Een hypotheek is een lening die wordt gebruikt om grond, een huis of andere eigendommen te onderhouden of te kopen. Hypotheken zijn gedekte leningen waarbij het onroerend goed als onderpand dient. Het zijn overeenkomsten die aantonen dat de lener ermee instemt om regelmatig betalingen te doen aan een kredietverstrekker voor het geleende hoofdbedrag en de rente.

Het aanvragen van een hypotheek gebeurt meestal via een kredietverstrekker. Deze persoon zal controleren of de koper aan alle vereisten voldoet, inclusief aanbetalingen en kredietscores. Een hypotheekaanvraag doorloopt een rigoureus acceptatieproces voordat deze de afsluitingsfase ingaat. Er zijn verschillende soorten hypotheekleningen, waaronder vaste rente en conventionele leningen.

Hoe Hypotheken Werken

Bedrijven en individuen gebruiken hypotheekleningen om onroerend goed te kopen zonder de volledige aankoopprijs vooraf te betalen. Zodra een hypotheek is goedgekeurd, wordt van de lener verwacht dat hij de lening terugbetaalt plus rente over een bepaald aantal jaren totdat het onroerend goed is betaald en vrij en duidelijk eigendom is.

Veel traditionele hypotheken hebben een hypotheekamortisatieschema, waarbij de reguliere betalingen elke maand hetzelfde zijn. Het enige verschil is dat de verhoudingen van rente en hoofdsom in de loop van de lening anders worden toegepast. De meeste hypotheken in de VS hebben looptijden van 15 of 30 jaar.

Een hypotheek kan ook worden omschreven als een retentierecht tegen het onroerend goed of een claim op het onroerend goed. Als de lener zich niet aan het hypotheekamortisatieschema houdt, kan de kredietverstrekker het onroerend goed in beslag nemen.

Bijvoorbeeld, een koper verpandt hun huis aan een kredietverstrekker, wat betekent dat de kredietverstrekker nu een claim heeft op het huis. Dit geeft de kredietverstrekker belang bij het huis, waarbij als de koper in gebreke blijft bij de lening, zij kunnen overgaan tot executieverkoop. Tijdens een executieverkoop kan de kredietverstrekker de koper uitzetten, het huis verkopen en het geld gebruiken om de hypotheekschuld terug te vorderen.

Het Hypotheekproces

Het hypotheekproces begint met het indienen van leningaanvragen door kredietnemers bij één of meerdere kredietverstrekkers. De kredietverstrekker wil bewijs dat de potentiële koper de lening kan terugbetalen. Ze zullen om documentatie vragen zoals beleggings- en bankafschriften, bewijs van huidige werkgelegenheid en belastingaangiften. De kredietverstrekker zal ook kredietcontroles uitvoeren om uw betalingsgeschiedenis te bekijken.

Na goedkeuring biedt de kredietverstrekker de lener een hypotheek aan voor een bepaald bedrag en rentetarief. Het proces kan worden gestart terwijl u nog op zoek bent naar een woning via een voorafgaande goedkeuring of nadat u er al een heeft gevonden. Controleren bij kredietverstrekkers om er zeker van te zijn dat u vooraf goedgekeurd bent, is een effectieve manier om uzelf beter te positioneren op de woningmarkt. Wanneer een koper een voorafgaande goedkeuringsbrief heeft, vertelt dit de verkoper dat de persoon de fondsen heeft om hun bod te ondersteunen.

Nadat de koper en verkoper het eens zijn over de voorwaarden, zal er een bijeenkomst zijn voor de afsluiting. Soms zijn de huiskopers aanwezig, en soms zijn het alleen hun vertegenwoordigers. Het afsluitingsproces is wanneer de lener de aanbetaling betaalt en de verkoper het eigendom overdraagt aan de koper en hun geld ontvangt. De koper moet mogelijk extra hypotheekpapierwerk ondertekenen, en de kredietverstrekker kan oorsprongsvergoedingen voor de lening innen. Soms komen deze vergoedingen in de vorm van hypotheekpunten.

Typen Hypotheken

Er zijn verschillende soorten hypotheekleningen beschikbaar. Onder de meest voorkomende zijn 15- en 30-jarige vaste-renteleningen. Er zijn echter ook hypotheken met looptijden zo laag als vijf jaar, terwijl anderen kunnen duren tot 40 jaar of langer. Met behulp van een amortisatiecalculator zult u ontdekken dat als u langere leningen neemt, dit de kosten elke maand zal verlagen, maar u zult meer rente betalen over de looptijd van de lening.

Toch kunnen hypotheken op andere manieren verschillen dan alleen de lengte van de termijnen. Er zijn bijvoorbeeld specifieke soorten woningleningen zoals Department of Veteran Affairs Loans (VA), Federal Housing Administration loans (FHA) en Department of Agriculture loans (USDA). Deze leningen zijn bedoeld voor specifieke huizenkopers die niet de kredietscores, aanbetalingen of inkomsten hebben om in aanmerking te komen voor conventionele woningleningen.

Hier is een nadere blik op de meest voorkomende hypotheektypen:

Variabele Rente

Leningen met variabele rente hebben een vaste rentevoet voor een begintermijn en veranderen daarna doorgaans op basis van de huidige rentetarieven. Vaak is de initiële rentevoet lager dan de huidige marktrente, waardoor dergelijke hypotheken meteen betaalbaarder zijn. Maar ze zijn potentieel minder winstgevend in de toekomst als de rentetarieven sterk stijgen. Deze leningen hebben over het algemeen caps op hoeveel de rentevoet elke keer kan stijgen en in totaal over de looptijd van de lening.

Alleen Rente

Leningen die alleen rente zijn, zijn minder gebruikelijk dan andere soorten en hebben vaak complexe hypotheekamortisatieschema's die het best geschikt zijn voor geavanceerde leners. Let op dat het niet ongebruikelijk is dat deze leningen aan het einde van uw termijn een grote ballonbetaling vereisen.

Dit hypotheektype heeft tijdens de vroege jaren 2000 veel huiseigenaren financiële verwoesting gebracht tijdens de huizenbubbel.

Vaste Rente

Dit is een van de meest populaire hypotheektypen omdat kredietnemers precies weten wat ze elke maand zullen betalen. Nadat de lening is afgesloten en de rentevoet is vastgelegd, verandert deze niet tot het einde van de lening of totdat u herfinanciert. Hoewel deze leningen geweldig zijn voor het budgetteren van uw maandelijkse rekeningen, profiteert u niet van dalingen in rentetarieven in de loop van de tijd, zoals u dat zou doen bij een hypotheek met variabele rente.

Omgekeerde Hypotheken

Van alle beschikbare hypotheken zijn deze het meest uniek. Ze zijn ontworpen voor mensen ouder dan 62 die een deel van hun eigen vermogen in huis willen omzetten in contant geld. Deze financiële instrumenten stellen huiseigenaren in staat om te lenen tegen de waarde van hun huis en de betaling te ontvangen in één lump sum, een kredietlijn of vaste maandelijkse betalingen. De resterende leningsschuld komt te vervallen wanneer de lener het huis verkoopt, permanent verhuist of overlijdt.

Huidige Gemiddelde Hypotheekrentes

Het bedrag dat u voor een hypotheek betaalt, hangt af van het type dat u kiest, de looptijd, rentetarieven en betaalde kortingspunten. Het is cruciaal om te begrijpen dat rentetarieven kunnen variëren van kredietverstrekker tot kredietverstrekker of van week tot week, dus zorg ervoor dat u meer van de beschikbare mogelijkheden op de markt bekijkt.

In 2020 bereikten hypotheekrentes in de VS bijna-recordlaagtes, met een gemiddeld tarief van ongeveer 2,66 procent voor een 30-jarige vaste rente. Hypotheekrentes bleven relatief laag gedurende 2021, maar begonnen in de laatste maand van het jaar te stijgen. Hier is een blik op de hypotheekrentes vanaf september 2022:

 • Hypotheek met vaste rente voor 30 jaar: 6,89%
 • Hypotheek met vaste rente voor 15 jaar: 5,528%
 • 10/6 Verstelbare hypotheekrente: 6,435%

Betalingen Inbegrepen in een Hypotheek

Er zijn vier hoofdfactoren inbegrepen in de berekening van de hypotheekbetaling. Deze factoren zijn rente, hoofdsom, verzekering en belastingen. De volgende informatie zal een hypotheek van $100.000 gebruiken voor het voorbeeld.

Hoofdsom

Elke maandelijkse hypotheekbetaling omvat een specifiek bedrag dat rechtstreeks naar het hoofdsaldo van de lening gaat. Hypotheken zijn zo gestructureerd dat de hoofdsombetalingen laag beginnen en met elke voltooide betaling toenemen. Betalingen in de eerste jaren worden dus meer toegepast op rente dan op de hoofdsom, en het tegenovergestelde is waar aan het einde van uw termijn. In het voorbeeld is het hoofdbedrag $100.000.

Rente

De kredietverstrekker brengt rente in rekening om zichzelf te belonen voor het nemen van het risico om u het geld te lenen. Dit tarief heeft direct invloed op het bedrag dat een lener elke maand betaalt. Hoe hoger de rentevoet, hoe hoger de maandelijkse hypotheekbetalingen.

Het is belangrijk te vermelden dat hogere rentetarieven het totale bedrag dat u kunt lenen zullen verminderen, terwijl lagere rentetarieven het bedrag zullen verhogen. Laten we voor ons voorbeeld zeggen dat de rentevoet op de hoofdsom van $100.000 6 procent is. De gecombineerde rente en hoofdsom op een 30-jarige lening zouden ongeveer rond de $600 liggen, afhankelijk van uw locatie. Als de lening van $100.000 echter een rentevoet van 9 procent had, zou de maandelijkse hypotheekbetaling dichter bij de $800 liggen.

Belastingen

Onroerendgoedbelastingen of vastgoedbelastingen worden ook beoordeeld door de lokale overheid en gebruikt om openbare programma's te financieren, zoals politie, scholen en brandweerkazernes. Deze belastingen worden jaarlijks beoordeeld, maar u kunt ze maandelijks betalen in uw hypotheekbetalingen. Het bedrag dat u verschuldigd bent, moet worden gedeeld door het aantal betalingen dat u in één jaar zult maken. Uw kredietverstrekker zal de betalingen innen en storten op een escrowrekening totdat de belastingen verschuldigd zijn.

Verzekering

De laatste factor die invloed heeft op uw hypotheekbetaling is verzekering, die op een vergelijkbare manier wordt behandeld als onroerendgoedbelasting. Hierbij moet u begrijpen dat twee soorten verzekeringen kunnen worden opgenomen in uw hypotheekamortisatieschema.

Het eerste type is eigendomsverzekering, die het eigendom en de bezittingen beschermt tegen rampen zoals diefstal of brand. Het andere type verzekering is PMI, wat verplicht is voor iedereen die een huis koopt met minder dan 20 procent aanbetaling. Deze verzekering is bedoeld om de kredietverstrekker te beschermen als de lener de lening niet kan terugbetalen.

Omdat deze verzekering het risico van wanbetaling op de lening vermindert, stelt PMI kredietverstrekkers in staat om de hypotheek te verkopen aan beleggers. De PMI zorgt ervoor dat de schuldinvestering van de belegger wordt terugverdiend. De dekking kan worden stopgezet nadat het huis van de lener minimaal 20% eigen vermogen heeft.

Hoewel rente, hoofdsom, belastingen en verzekering de meeste hypotheken omvatten, kunt u kiezen voor een woninglening die verzekering of belastingen niet als onderdeel van de betaling omvat. Onthoud dat terwijl uw maandelijkse betalingen lager zijn, u nog steeds verantwoordelijk bent voor het betalen van de verzekering en belastingen.

Hoe de Beste Hypotheek te Vinden

Kredietunies, banken en spaar- en leeninstellingen waren vroeger enkele van de enige plaatsen om woningkredieten te verkrijgen. Tegenwoordig zijn er veel hypotheekverstrekkers om uit te kiezen, inclusief non-banken.

Bij het zoeken naar de beste hypotheek, zorg ervoor dat u een gratis hypotheekcalculator gebruikt om geschatte betalingen te vergelijken op basis van het hypotheektype, aanbetaling en rentevoet. Het is ook een geweldig hulpmiddel om u te helpen beslissen hoeveel huis u comfortabel kunt betalen.

Naast de rente en hoofdsom kan de hypotheekbeheerder of kredietverstrekker ook een escrowrekening openen om eigendomsverzekering, belastingen en andere uitgaven te betalen. Deze kosten worden toegevoegd aan uw maandelijkse leningsbetalingen.

Uiteindelijk is rondkijken de gemakkelijkste manier om de beste hypotheek te vinden. Nadat u de amortisatiecalculator hebt gebruikt om te zien hoeveel huis u zich kunt veroorloven, moet u een kredietverstrekker vinden die een lening binnen die limieten zal aanbieden.

Hoe te Kwalificeren voor een Hypotheek

Kredietverstrekkers controleren verschillende belangrijke factoren om te bepalen of een persoon kan kwalificeren voor een woninglening. Hier zijn de vragen die u uzelf moet stellen voordat u een hypotheek aanvraagt:

 • Heeft u wat wordt beschouwd als een "goede" kredietscore?
 • Heeft u onlangs faillissement aangevraagd of een executieverkoop gehad?
 • Heeft u al veel maandelijkse schulden?
 • Bevat uw kredietgeschiedenis incasso's of veel te late betalingen?
 • Zijn uw creditcards gemaximaliseerd?

Ja zeggen op slechts één van deze factoren sluit u niet automatisch uit. Bijvoorbeeld, met een kredietscore, staan sommige woningleningtypes u toe om zo laag als 580 te hebben. Als u echter ja heeft geantwoord op meerdere vragen op de lijst, is het misschien het beste om aan die punten te werken voordat u een aanvraag indient bij een kredietverstrekker.

Belangrijke Hypotheekterminologie om te Weten

Een online hypotheekcalculator helpt u uw maandelijkse hypotheekbetalingen te schatten met weinig informatie. Om de calculator effectief te gebruiken, is hier wat terminologie die u moet weten:

 • Woningprijs: Het bedrag in dollars dat u moet betalen voor het huis.
 • Aanbetaling: Het geld gegeven aan de verkoper van de woning.
 • Leenbedrag: Het bedrag dat wordt gefinancierd om het huis te kopen. U trekt het aanbetalingsbedrag af van de woningprijs om dit getal te vinden.
 • Leentermijn: De lengte van tijd dat uw hypotheek zal duren.
 • Rentevoet: Het bedrag dat aan de kredietverstrekker wordt betaald voor het lenen van het geld.

Voorbeeld van het Berekenen van een Hypotheek in de VS

Laten we aannemen dat het huis dat u wilt kopen $100.000 kost. De kredietverstrekker biedt u een lening voor 30 jaar tegen 6 procent rente. Om uw maandelijkse hypotheekbetalingen te bepalen, gebruikt u de gratis hypotheekcalculator en voert u deze gegevens in:

 • Aankoopprijs: $100.000
 • Aanbetaling: We gebruikten 20% voor ons voorbeeld
 • Hypotheektermijn: 30-jarige vaste rente
 • Postcode: We gebruikten 90005 voor ons voorbeeld

Zoals u zult zien, zou de maandelijkse betaling op een lening van $80.000 $622,90 zijn.