Financiële Rekenmachines
Hypotheekbetaling Calculator


Hypotheekbetaling Calculator

Gratis hypotheekbetaling calculator helpt bij het beoordelen van mogelijkheden om een hypotheek eerder af te lossen, zoals extra betalingen, tweewekelijkse betalingen, of het volledig aflossen van de lening.

Resultaat

Aflossen in 15 jaar en 6 maanden

ALS JE EXTRA $500,00 PER MAAND BETAALT
Maandelijkse betaling $2,445.79
Totale betalingen $571,647.26
Totale rente $271,647.26
Resterende betalingen $454,899.86
Resterende rente $173,272.43
HET ORIGINELE AFLOSSINGSSCHEMA
Maandelijkse Betaling $1,945.79
Totale betalingen $700,484.40
Totale rente $400,484.40
Resterende betalingen $583,737.00
Resterende rente $302,109.57

0 jaar

5 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

25 jaar

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Als u weet hoeveel tijd u nog heeft op uw lening
 2. Als u niet weet hoeveel tijd er nog over is op uw lening
 3. Het hoofdsom en de rente van een hypotheek
 4. Extra Betalingen
 5. Tweewekelijkse Betalingen
 6. Kortere Termijn Herfinanciering
 7. Boetes voor Vervroegde Aflossing
 8. Opportuniteitskosten
 9. Voorbeelden
  1. Voorbeeld 1
  2. Voorbeeld 2
  3. Voorbeeld 3

Hypotheekbetaling Calculator

Als u weet hoeveel tijd u nog heeft op uw lening

Als u de resterende looptijd van de lening kent en de oorspronkelijke lening kent, kunt u deze calculator gebruiken. Dit is voordelig voor nieuwe of bestaande leningen die nooit extra betalingen van buitenaf hebben gehad.

Als u niet weet hoeveel tijd er nog over is op uw lening

Bereken de resterende looptijd van de lening als u deze niet kent. Een maandelijkse of driemaandelijkse hypotheekafschrift geeft de resterende hoofdsom, rentetarief en maandelijkse betalingsinformatie.


De Hypotheek Aflossingscalculator helpt bij het bepalen van de verschillende mogelijkheden voor het afbetalen van de hypotheek: eenmalige of extra maandelijkse betalingen, tweewekelijkse terugbetalingen of het geheel aflossen. Besparingen op rente, resterende betalingsduur en uitbetalingstijden worden vergeleken voor verschillende aflossingsopties.

Het hoofdsom en de rente van een hypotheek

Het geleende geld is het "hoofdsom", terwijl rente de vergoeding is die de kredietverstrekker rekent voor het lenen van hetzelfde bedrag. Het hoofdsom en de rente zijn de twee delen van de typische leningaflossing. Een deel van het uitstaande hoofdsom wordt meestal als rente in rekening gebracht. Rente en hoofdsom zijn doorgaans opgenomen in een aflossingsplan voor een woningkrediet.

U betaalt eerst de rente, en het saldo van de betaling gaat naar het hoofdsom. Aanvankelijk besteedt u een groter deel van uw rentekosten omdat de rente op al uw schulden hoger is. Als gevolg daarvan neemt de betaalde rente af, terwijl het bedrag van het afbetaalde hoofdsom toeneemt bij elke volgende betaling. Met een vermindering van het verschuldigde bedrag, zullen de kosten van lenen dalen.

De hypotheekaflossingscalculator en de bijbehorende aflossingstabel demonstreren dit. Na het invoeren van de gegevens zal de Hypotheek Aflossingscalculator de relevante informatie berekenen.

Naast het verkopen van het huis om de hypotheek af te betalen, willen sommige leningnemers hun hypotheek vroegtijdig afbetalen om verdere rente te vermijden. Het vroegtijdig afbetalen van de hypotheek kan worden gedaan door een paar eenvoudige stappen te volgen.

Extra Betalingen

Een extra betaling verwijst naar elk bedrag dat bovenop de reguliere maandelijkse hypotheektermijn wordt betaald. Leningnemers kunnen ervoor kiezen om deze extra bijdragen sporadisch of regelmatig te doen, zoals maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van hun financiële capaciteit en doelen.

Meer betalen dan het vereiste bedrag voor uw hypotheek kan leiden tot aanzienlijke rentebesparingen over de looptijd van de lening. Laten we een realistischer voorbeeld overwegen:

Stel dat u een hypotheek van $200.000 heeft voor 30 jaar vast met een rente van 5%. Uw maandelijkse betaling voor hoofdsom en rente is ongeveer $1.073,64. Als u elke maand een extra $100 betaalt, zou u ongeveer $37.303 aan rente besparen over de looptijd van de lening en de lening ongeveer 6 jaar en 4 maanden eerder afbetalen.

Evenzo, als u na vijf jaar betalingen een eenmalige extra betaling van $5.000 naar het hoofdsom maakt, zou u ongeveer $14.000 aan rente besparen en de lening ongeveer 18 maanden eerder afbetalen.

Deze cijfers zijn algemene schattingen en de werkelijke besparingen kunnen variëren op basis van de specifieke voorwaarden van uw lening en de timing van de extra betalingen. Hypotheekcalculators kunnen nauwkeurige besparingscijfers bieden en laten zien hoe extra betalingen de aflossingsschema van uw lening beïnvloeden.

Tweewekelijkse Betalingen

Tweewekelijkse betalingen bieden een alternatieve strategie om de afbetaling van een hypotheek te versnellen. Deze aanpak omvat het doen van de helft van de reguliere hypotheekbetaling om de twee weken. Omdat er 52 weken in een jaar zijn, resulteert dit in 26 halve betalingen, wat gelijkstaat aan 13 volledige betalingen aan het einde van het jaar - dus effectief één extra maandbetaling per jaar. Deze methode past goed bij leningnemers die om de twee weken hun salaris ontvangen, omdat het hen in staat stelt om consequent een deel van elk salaris naar hun hypotheek te alloceren, waardoor potentieel de looptijd van de lening wordt verkort en de hoeveelheid rente die over de looptijd van de lening wordt betaald, wordt verminderd.

Kortere Termijn Herfinanciering

Herfinanciering, of het verkrijgen van een nieuwe hypotheek om een bestaande af te betalen, is een andere optie. Een leningnemer heeft een hypotheek van €200.000 voor 20 jaar tegen 5% rente. Herfinancieren naar een nieuwe 20-jarige lening met hetzelfde hoofdsom en een rente van 4% zal de maandelijkse betaling verlagen van €1.319,91 naar €1.211,96, waardoor de leningnemer €107,95 bespaart. In totaal zal er €25.908,20 aan rentebesparingen worden gerealiseerd gedurende de lening.

Leningnemers kunnen kiezen voor herfinancieringen met een kortere of langere looptijd. Rentepercentages voor leningen met een kortere looptijd zijn vaak goedkoper. Afsluitingskosten en vergoedingen zijn vereist bij herfinanciering. Herfinanciering moet alleen overwogen worden als het financieel gunstig is voor de leningnemer. Bezoek onze Herfinancieringscalculator om te zien wat uw herfinancieringsopties zijn.

Boetes voor Vervroegde Aflossing

De kredietverstrekker kan een boete voor vervroegde aflossing opleggen als de lening vroegtijdig wordt afbetaald. Volgens kredietverstrekkers zijn hypotheken activa die op lange termijn cashflow genereren, en kredietverstrekkers willen niet dat deze worden geschaad.

Kredietverstrekkers gebruiken verschillende methoden om boetes voor vervroegde aflossing te berekenen. Boetes van maximaal 80% van de rente die de kredietverstrekker verwacht te ontvangen in de volgende zes maanden zijn een optie voor boetes. Een kredietverstrekker kan een percentage van het bedrag in rekening brengen. Deze boetes kunnen snel oplopen in de vroege fasen van een hypotheek.

Boetes voor vervroegde aflossing worden minder vaak voorkomend. Ze worden doorgaans tenietgedaan na een vastgestelde termijn, zoals het vijfde jaar van een hypotheekcontract, als ze worden opgenomen. Leningnemers moeten de kleine lettertjes lezen of hun kredietverstrekker om opheldering vragen over boetes voor vervroegde aflossing voordat ze iets ondertekenen. Boetes voor vervroegde aflossing zijn niet toegestaan op leningen die gegarandeerd zijn door de Federal Housing Administration (FHA), de Veterans Administration (VA) of kredietunies.

Opportuniteitskosten

Mensen die hun hypotheek vroegtijdig willen afbetalen, moeten overwegen wat ze mogelijk missen als ze dat niet doen. Voor elke dollar die in een bepaald doel wordt geïnvesteerd, is er een financiële opportuniteitskost.

Hypotheekvoortijdige aflossingen worden vaak gezien als een investering met laag risico en laag rendement vanwege de lage rente op de woninghypotheek. Schulden op creditcards en kleinere schulden, zoals studieleningen en autoleningen, moeten eerst worden afbetaald voordat extra betalingen op een hypotheek worden gedaan.

Hypotheekrente is niet de enige bron van inkomsten die andere activa kan overtreffen. Hoewel u sommige van deze alternatieve investeringen kunt vergelijken met geld besparen door het afbetalen van een hypotheek, kunnen sommige alternatieve investeringen beter zijn dan anderen.

De huidige hypotheek van een individu tegen een rente van 4 procent zou op de lange termijn minder kostbaar zijn dan een bepaald bedrag investeren in een portefeuille van aandelen die 10% per jaar opleveren. Hypotheekhouders kunnen ervoor kiezen om bedrijfsobligaties, daadwerkelijk goud en een verscheidenheid aan andere activa te onderzoeken in plaats van verdere betalingen te doen.

Naast het doen van extra hypotheekbetalingen, open belastingvoordelige rekeningen als u wilt investeren voor de toekomst. Goede opties zijn een IRA, een Roth IRA of een Employee Retirement Income Security Act (ERISA) rekening. Ze zullen een aanzienlijke hoeveelheid geld besparen in belastingen en, als gevolg daarvan, zullen hun winsten toenemen.

Voorbeelden

Het is aan elke persoon om te beslissen of het financieel haalbaar is om hun maandelijkse hypotheekbetalingen te verhogen.

Voorbeeld 1

Steve heeft geen andere schulden buiten de hypotheek op het familiehuis. Geen studentenschulden, autoleningen of creditcardschulden meer. Hij kan niet kiezen tussen het maken van extra hypotheekbetalingen of het investeren in de aandelenmarkt met zijn discretionaire geld. Op de lange termijn heeft de markt beter gepresteerd dan zijn hypotheekrente van 4%.

Zijn financieel adviseur maakte een belangrijk punt: Steve's werkgever is onlangs begonnen met ontslagen. Zijn management waarschuwde zelfs Steve dat hij de volgende persoon zou kunnen zijn die ontslagen wordt. Steve kan extra geld in zijn noodfonds stoppen.

Investeren in de aandelenmarkt of het maken van extra hypotheekbetalingen is in deze situatie geen goed idee.

Voorbeeld 2

Anna verlangde naar het plezier dat gepaard gaat met het bezitten van een mooi huis. Hoewel er geen boetes waren voor het vroegtijdig betalen van haar hypotheek, koos ze ervoor om deze te verhogen met extra aflossingen om deze sneller af te betalen.

Anna ging eens lunchen met een vriend die financieel planner is. Haar vriend adviseerde haar om eerst haar drie creditcardschulden met hoge rente af te betalen om op de lange termijn geld te besparen. De hypotheek rekende slechts 5% rente, terwijl sommige creditcards hogere rentetarieven hadden. Deze betalingen namen een significant deel van haar salaris in beslag. Het prioriteren van haar afbetalingen van leningen met hoge rente zal Anna uiteindelijk helpen geld te besparen.

Voorbeeld 3

Naast de hypotheek op zijn huis heeft Chris geen extra schulden. Hij heeft een noodfonds voor zes maanden met een stabiele baan, en hij heeft wat extra geld gespaard voor de toekomst. Chris heeft nog een paar jaar te gaan voordat hij met pensioen kan.

De financieel adviseur van Chris stelt voor om zijn hypotheek vroegtijdig af te betalen om geld te besparen op rente. Als gevolg hiervan is hij voorzichtig met het aangaan van grotere risico's, zoals het kopen van individuele aandelen. Hij moet een goede start maken voor zijn pensioen.