Hex Calculator

Online hex calculator voert hexadecimale wiskundige bewerkingen en conversies uit. Hex optellen, hex aftrekken, hex vermenigvuldigen, hex delen wordt snel & eenvoudig

Antwoord
Decimaal naar Hexadecimaal 170 = AA
Hexadecimaal naar Decimaal DAD = 3501
Antwoord
Hexadecimale waarde 8AB + B78 = 1423
Decimale waarde 2219 + 2936 = 5155

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Toepassing van de Calculator
 2. Hexadecimaal Nummersysteem
 3. Omzetten van Decimaal naar Hexadecimaal
 4. Omzetten van Hexadecimaal naar Decimaal
 5. Hexadecimale Optelling
  1. Lange Optelling
 6. Hexadecimale Aftrekking
  1. Lange Aftrekking
 7. Hexadecimale Vermenigvuldiging
  1. Lange Vermenigvuldiging
  2. Hexadecimale Vermenigvuldigingstabel
 8. Vermenigvuldiging in het Decimale Systeem
 9. Hexadecimale Deling
  1. Lange Deling
  2. De Deling in het Decimale Systeem
 10. Conclusie

Hex Calculator

De Hex Calculator is het ultieme hulpmiddel voor het snel en efficiënt uitvoeren van wiskundige bewerkingen in hexadecimale notatie. Deze geavanceerde Hexadecimale Calculator kan een verscheidenheid aan functies uitvoeren die gerelateerd zijn aan hexadecimale wiskunde, waaronder hexadecimaal optellen, hexadecimaal aftrekken, hexadecimaal vermenigvuldigen en hexadecimaal delen. Het kan ook dienen als een hexadecimale converter, omdat het getallen die in hexadecimaal zijn geschreven kan omzetten naar decimaal en vice versa.

Waarom is hexadecimale notatie belangrijk, vraag je je misschien af? Het wordt veel gebruikt in verschillende industrieën, met name in de computer- en technologiewereld. Hexadecimale notatie biedt een efficiënte manier om grote binaire waarden op een beheersbare manier uit te drukken.

De Hex Calculator stelt je in staat om gemakkelijk hexadecimale waarden te navigeren en analyseren, waardoor probleemoplossing en analyse gestroomlijnd worden. Je kunt snel en moeiteloos werken met hexadecimale wiskunde. Hexadecimaal optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Neem dus het giswerk weg bij hexadecimale bewerkingen met de Hexadecimale Converter.

Toepassing van de Calculator

Hexadecimale notatie, vaak kortweg "hex" genoemd, is een veelgebruikte vorm van representatie in verschillende industrieën, met name in de computer- en technologiewereld. Deze unieke getallen, bestaande uit de cijfers 0-9 en de letters A-F, bieden een efficiënte methode om grote binaire waarden op een beheersbare manier uit te drukken.

Een van de meest voorkomende en voordelige toepassingen van hex-getallen is te vinden in computerprogrammering. Programmeurs gebruiken vaak hexadecimale waarden om kleuren, geheugenadressen en andere gegevens in programmeertalen zoals C, C++ en Java weer te geven. Bovendien worden hex-conversies gebruikt om verschillende wiskundige bewerkingen en conversies van hexadecimale waarden binnen deze talen uit te voeren.

Een ander kritiek gebied waar hex-getallen worden gebruikt, is digitale gegevensopslagsystemen. Professionals op dit gebied gebruiken hex-getallen voor geheugenadressen en andere informatie die in hexadecimaal formaat is opgeslagen, waardoor het navigeren en analyseren van deze systemen gestroomlijnd wordt. Dit kan met name nuttig zijn bij het identificeren en oplossen van problemen.

Hex-getallen worden ook gebruikt in netwerken. Netwerkbeheerders en -ingenieurs gebruiken hex-getallen om decimale en hexadecimale waarden om te zetten bij het werken met netwerkprotocollen zoals IPv4 en IPv6. Het begrijpen van de hexadecimale weergave van netwerkadressen en andere gegevens kan waardevol zijn bij het identificeren en oplossen van problemen, het optimaliseren van prestaties en het beveiligen van het netwerk.

Digitale forensiek is een ander gebied waar hex-converters uitgebreid worden gebruikt. Deze hulpmiddelen worden gebruikt om gegevens te analyseren en patronen te vinden in hexadecimaal formaat. Hexadecimaal formaat wordt vaak gebruikt om binaire gegevens, zoals afbeeldingen en andere multimediabestanden, weer te geven. Met behulp van hex-getallen kunnen forensische analisten de ruwe gegevens van een bestand bekijken en manipuleren, waardoor ze verborgen informatie of patronen kunnen ontdekken die mogelijk niet zichtbaar zijn in het standaard bestandsformaat.

Tot slot worden hex-getallen gebruikt in cryptografie om gegevens om te zetten in een hexadecimaal formaat. Dit kan het moeilijker maken voor onbevoegde partijen om de verzonden informatie te lezen of te begrijpen. Hexadecimale notatie biedt een hoger niveau van beveiliging omdat het gegevens kan verbergen in een formaat dat niet gemakkelijk herkenbaar is voor degenen die niet over de nodige kennis en hulpmiddelen beschikken om het terug te converteren naar de oorspronkelijke vorm. Bovendien kan de hexadecimale notatie ook worden gebruikt bij het creëren van cryptografische sleutels, die essentieel zijn voor veilige communicatie en gegevensoverdracht.

Al met al zijn hex-getallen een krachtig hulpmiddel dat in veel toepassingen kan worden gebruikt, van computerprogrammering en digitale gegevensopslag tot netwerken, digitale forensiek en cryptografie. Hun compacte en gemakkelijk te lezen aard maakt ze waardevolle hulpmiddelen voor professionals in veel vakgebieden.

Hexadecimaal Nummersysteem

Het hexadecimale systeem is een manier om getallen weer te geven met een basis van 16. Dit betekent dat het, in plaats van 10 cijfers zoals het decimale systeem of 2 cijfers zoals het binaire systeem, 16 cijfers gebruikt, waaronder 0-9 en de letters A, B, C, D, E en F. Deze letters vertegenwoordigen de getallen 10-15.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Het hexadecimale systeem heeft enkele unieke voordelen ten opzichte van het decimale en binaire systeem. Zo vertegenwoordigt elk hexadecimaal cijfer 4 binaire cijfers, genaamd nibbles. Dit systeem vereenvoudigt de weergave van grote binaire getallen.

Bijvoorbeeld, de binaire waarde 1010101010 kan worden weergegeven als 2AA in hexadecimaal formaat. Dit helpt computers om grote binaire waarden te comprimeren, zodat ze gemakkelijk kunnen worden omgezet tussen de twee systemen.

Hexadecimale waarden worden vaak gebruikt in de informatica en programmering omdat ze gemakkelijker te lezen en te begrijpen zijn dan binaire waarden. Het gebruik van letters en cijfers maakt het gemakkelijker om specifieke waarden en patronen in de code te identificeren.

Omzetten van Decimaal naar Hexadecimaal

Dit proces lijkt misschien in eerste instantie ingewikkeld, maar het wordt relatief eenvoudig met wat oefening en begrip van de betekenis van plaatsen in verschillende getalsystemen. Je kunt onze hexadecimale converter gebruiken om het proces sneller te maken. Maar als je de principes van het omzetten van hexadecimale getallen begrijpt, zal het in de toekomst gemakkelijker zijn om ermee te werken.

Het omzetten van een decimaal getal naar zijn hexadecimale equivalent houdt in dat je herhaaldelijk een decimaal getal deelt door 16 en elke keer de rest noteert.

Laten we het decimale getal 568 omzetten naar hexadecimaal.

 1. Deel dit decimale getal door 16 en noteer de waarde van de rest en het quotiënt.

568 / 16 = 35,5

568 = (35 × 16) + 8

De rest van de deling is 8. Het quotiënt is 35.

 1. Zet de rest van het decimale cijfer om naar een hexadecimaal cijfer.

8₁₀ = 8₁₆

 1. Herhaal de eerste en tweede stappen met het quotiënt van de vorige stap.

35 / 16 = 2,1875

35 = (2 × 16) + 3

De rest van de deling is 3. Het quotiënt is 2.

3₁₀ = 3₁₆

2 / 16 = 0,125

2 = (0 × 16) + 2

De rest van de deling is 2. Het quotiënt is 0.

2₁₀ = 2₁₆

 1. Na het uitvoeren van de vorige stappen, hebben we drie resten.

De eerste rest is het laatste (meest rechtse) cijfer van het hexadecimale getal, en de laatste rest is het eerste cijfer van ons hexadecimale getal. Uit deze resten kun je een hexadecimaal getal krijgen:

568₁₀ = 238₁₆

Merk op dat wanneer de rest groter is dan 9, het overeenkomstige hexadecimale cijfer wordt weergegeven door de letters A-F.

Het omzetten van een decimaal getal naar hexadecimaal betekent het delen van het decimale getal door 16, rekening houdend met de rest, en het proces herhalen totdat het quotiënt 0 is. De resten die in het proces worden verkregen, worden gebruikt om de hexadecimale weergave van het decimale getal te vormen.

Omzetten van Hexadecimaal naar Decimaal

Het omzetten van een hexadecimaal getal naar zijn decimale equivalent houdt in dat je elk cijfer van het hexadecimale getal vermenigvuldigt met de bijbehorende plaatswaarde en de resultaten optelt. Hieronder staat een stap-voor-stap uitleg met een voorbeeld:

Zet het hexadecimale getal 1B7E om naar een decimaal getal.

 1. Wijs de index van elk cijfer in een hexadecimaal getal aan. De index is gewoon de positie van het cijfer in het getal, geteld van rechts naar links.
HEX 1 B 7 E
Index 3 2 1 0
 1. Vervang de cijfers door de overeenkomstige decimale waarden volgens de gegeven afbeelding:
HEX 1 11 7 14
Index 3 2 1 0
 1. Vermenigvuldig nu elk cijfer van het hexadecimale getal met 16, verheven tot de macht van de overeenkomstige index.
HEX 1×163=4096 11×162=2816 7×161=112 14×160=14
Index 3 2 1 0
 1. Tel alle waarden op om het decimale equivalent te krijgen.

1B7E = 4096 + 2816 + 112 + 14 = 7038

Samengevat bestaat het omzetten van een hexadecimaal getal naar een decimaal uit het vermenigvuldigen van elk cijfer met zijn overeenkomstige plaatswaarde en het optellen van de resultaten. De som van deze berekeningen is de uiteindelijke decimale voorstelling.

Hexadecimale Optelling

Lange Optelling

Bij het werken met getallen in het hexadecimale systeem, is het optellen ervan vrij gelijkaardig aan hoe we getallen optellen in het decimale systeem. We beginnen met het uitlijnen van de cijfers aan de rechterkant en tellen de overeenkomstige cijfers bij elkaar op.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat de hoogste waarde die een enkel hexadecimaal cijfer kan voorstellen 15 is. Dus, als de som meer dan 15 is, moeten we één naar de volgende kolom overdragen, net zoals we dat zouden doen bij decimale optelling.

Het is cruciaal om de juiste volgorde van bewerkingen te volgen, te beginnen met de meest rechtse cijfers en naar links te gaan terwijl we door de cijfers werken. En, net als bij decimale optelling, moeten we één overdragen als de som meer dan 15 is.

Voorbeeld

Laten we de volgende getallen optellen met behulp van de lange optelling methode:

AB2136 + 1C89A5

We tellen op vanaf de kleinste cijfers. Beweeg van rechts naar links, tel de overeenkomstige cijfers bij elkaar op (6+5, 3+A, 1+9, 2+8, B+C, A+1).

6₁₆+ 5₁₆ = 6₁₀ + 5₁₀ = 11₁₀ = B₁₆

3₁₆ + A₁₆ = 3₁₀ + 10₁₀ = 13₁₀ = D₁₆

1₁₆ + 9₁₆ = 1₁₀ + 9₁₀ = 10₁₀ = A₁₆

2₁₆ + 8₁₆ = 2₁₀ + 8₁₀ = 10₁₀ = A₁₆

B₁₆ + C₁₆ = 11₁₀ + 12₁₀ = 23₁₀ hier, de som is meer dan 15, dus we trekken 16 af, dat is 23₁₀ - 16₁₀ = 7₁₀ en de één gaat naar het volgende cijfer

A₁₆ + 1₁₆ = 10₁₀ + 1₁₀ = 11₁₀ en we voegen één toe van het vorige cijfer aan de verkregen som, d.w.z. 11₁₀ + 1₁₀ = 12₁₀ = С₁₆

Dus we eindigden met het volgende:

AB2136 + 1C89A5 = C7AADB

Hexadecimale Aftrekking

Lange Aftrekking

Het proces van aftrekken in het hexadecimale systeem is vrij gelijkaardig. Eerst beginnen we met de meest rechtse cijfers en werken we naar links. Als het getal dat we aftrekken groter is dan het getal waarvan we aftrekken, lenen we van het volgende cijfer aan de linkerkant. Om te lenen, moeten we 16 (10 in decimaal) toevoegen aan het getal waarvan we aftrekken en 1 aftrekken van het volgende cijfer.

Het is belangrijk om bij te houden van de geleende waarden terwijl we langs de cijfers gaan. Het proces kan bekend lijken, maar het is cruciaal om te onthouden dat we werken binnen het hexadecimale systeem, waar het hoogste waarde dat een enkel cijfer kan vertegenwoordigen 15 is.

Over het algemeen is hexadecimale aftrekking een eenvoudige taak, maar het vereist een beetje aandacht voor detail om ervoor te zorgen dat we de juiste waarden gebruiken en de geleende waarden bijhouden.

Voorbeeld

Laten we het verschil vinden tussen de volgende getallen met behulp van lange aftrekking:

AB2136

1C89A5

Begin met aftrekken vanaf de kleinste cijfers. Beweeg van rechts naar links, trekkend de overeenkomstige cijfers af (6-5, 3-A, 1-9, 2-8, B-C, A-1).

6₁₆ - 5₁₆ = 6₁₀ - 5₁₀ = 1₁₀ = 1₁₆

3₁₆ - A₁₆ = 3₁₀ - 10₁₀ we krijgen een verschil kleiner dan nul, dus we lenen één van het volgende cijfer, dat is (3₁₀ + 16₁₀) - 10₁₀ = 9₁₀ = 9₁₆

1₁₆ - 9₁₆ nu, vanwege de vorige lening, hebben we niet 1₁₆ maar 0₁₆, dus we lenen opnieuw één van het volgende cijfer, dat is (0₁₀ + 16₁₀) - 9₁₀ = 7₁₀ = 7₁₆

2₁₆ - 8₁₆ nu, vanwege de vorige lening, hebben we niet 2₁₆ maar 1₁₆, dus lenen we opnieuw één van het volgende cijfer, dat is (1₁₀ + 16₁₀) - 8₁₀ = 9₁₀ = 9₁₆

B₁₆ - C₁₆ = 11₁₀ - 12₁₀ nu, vanwege de vorige lening, hebben we niet 11₁₀ maar 10₁₀, dus lenen we opnieuw één van het volgende cijfer, dus (10₁₀ + 16₁₀) - 12₁₀ = 14₁₀ = E₁₆

A₁₆ - 1₁₆ = 10₁₀ - 1₁₀ nu vanwege de vorige lening hebben we niet 10₁₀ maar 9₁₀, dus berekenen we 9₁₀ - 1₁₀ = 8₁₀ = 8₁₆

We eindigen met het volgende:

AB2136 - 1C89A5 = 8E9791

Hexadecimale Vermenigvuldiging

Lange Vermenigvuldiging

Bij hexadecimale vermenigvuldiging kunnen we dezelfde basisregels gebruiken als bij decimale vermenigvuldiging. Lijn de getallen boven elkaar uit en begin met het vermenigvuldigen van de meest rechtse cijfers.

Elk cijfer in het ene getal wordt vermenigvuldigd met elk cijfer in het andere getal. Uiteindelijk worden de producten bij elkaar opgeteld.

Er is een verschil met decimale vermenigvuldiging. In plaats van het overdragen van een één wanneer het product groter is dan 9, wordt een één overgedragen wanneer het product groter is dan 15.

Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt vervolgens weergegeven in hexadecimaal formaat.

Bij het vermenigvuldigen van hexadecimale getallen, moet je elk getal omzetten naar decimaal, de vermenigvuldiging uitvoeren en het resultaat terug omzetten naar hexadecimaal.

Hexadecimale vermenigvuldiging kan worden vereenvoudigd met behulp van een hexadecimale vermenigvuldigingstabel.

Hexadecimale Vermenigvuldigingstabel

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10
2 2 4 6 8 A C E 10 12 14 16 18 1A 1C 1E 20
3 3 6 9 C F 12 15 18 1B 1E 21 24 27 2A 2D 30
4 4 8 C 10 14 18 1C 20 24 28 2C 30 34 38 3C 40
5 5 A F 14 19 1E 23 28 2D 32 37 3C 41 46 4B 50
6 6 C 12 18 1E 24 2A 30 36 3C 42 48 4E 54 5A 60
7 7 E 15 1C 23 2A 31 38 3F 46 4D 54 5B 62 69 70
8 8 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 78 80
9 9 12 1B 24 2D 36 3F 48 51 5A 63 6C 75 7E 87 90
A A 14 1E 28 32 3C 46 50 5A 64 6E 78 82 8C 96 A0
B B 16 21 2C 37 42 4D 58 63 6E 79 84 8F 9A A5 B0
C C 18 24 30 3C 48 54 60 6C 78 84 90 9C A8 B4 C0
D D 1A 27 34 41 4E 5B 68 75 82 8F 9C A9 B6 C3 D0
E E 1C 2A 38 46 54 62 70 7E 8C 9A A8 B6 C4 D2 E0
F F 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1 F0
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0 100

Als de tabel niet beschikbaar is, vereist elke stap een handmatige omzetting tussen decimaal en hexadecimaal.

Voorbeeld

Laten we proberen de getallen AB × 1F te vermenigvuldigen met lange vermenigvuldiging.

Net als bij traditionele lange vermenigvuldiging, vermenigvuldigen we F × B, F × A. Vervolgens vermenigvuldigen we 1 × A, 1 × B, en tellen de resultaten op, rekening houdend met de cijfers van de verkregen getallen.

Hex-calculator

 • F × B = A5 – we verplaatsen A naar het volgende cijfer, waardoor 5 achterblijft
 • F × A = 96 – we voegen daaraan A van het vorige cijfer toe en krijgen A0
 • 1 × B = B
 • 1 × A = A

Tel de tussenresultaten op (A05 + AB0) en we krijgen AB × 1F = 14B5

Vermenigvuldiging in het Decimale Systeem

De tweede benadering van vermenigvuldiging is om de vermenigvuldigingsbewerkingen direct op decimale getallen uit te voeren. Je kunt hex-getallen omzetten naar decimale getallen, ze in decimaal formaat vermenigvuldigen en daarna weer terug omzetten naar hexadecimaal.

In dit voorbeeld is "AB" in decimaal 171, en "1F" in decimaal 31.

Voer de vermenigvuldiging uit in decimaal formaat. In dit voorbeeld is 171 × 31 = 5261.

Zet het resultaat om van decimaal 5261₁₀ naar hexadecimaal om 14B5₁₆ te krijgen.

AB₁₆ × 1F₁₆ = 171₁₀ × 31₁₀ = 5261₁₀ = 14B5₁₆

Het resultaat is: AB₁₆ × 1F₁₆ = 14B5₁₆

Hexadecimale Deling

Lange Deling

Hexadecimale deling lijkt op decimale deling. Het houdt ook in dat een dividend wordt gedeeld door een deler om het quotiënt te vinden. Echter, in plaats van 10 als basis te gebruiken, gebruikt hexadecimale deling 16.

Deel het dividend door de deler zoals je zou doen met decimale deling, waarbij je dezelfde basisstappen van herhaalde aftrekking en het naar beneden brengen van de volgende cijfer van het dividend volgt.

Houd rekening met de rest, het bedrag dat overblijft na elke aftrekking. Wanneer de deling voltooid is, zal je het quotiënt in hexadecimale vorm hebben, wat het eindresultaat is.

Voorbeeld

Laten we 9CC0C delen door A met behulp van lange deling.

Hex-calculator

Laten we proberen 9CC0C te delen door A

 1. 9C₁₆ / A₁₆ = 156₁₀ / 10₁₀ = 15₁₀ + rest 6 = F₁₆ + rest 6 We gebruiken F als het eerste cijfer van ons quotiënt. 6 kan niet worden gedeeld door A, dus we nemen het cijfer C van de volgende positie. Nu delen we 6C / A
 2. 6C₁₆ / A₁₆ = 108₁₀ / 10₁₀ = 10₁₀ + rest 8 = A₁₆ + rest 8 We gebruiken A als het tweede cijfer van ons quotiënt. 8 kan niet worden gedeeld door A, dus we nemen het cijfer 0 van de volgende positie. Nu delen we 80 / A
 3. 80₁₆ / A₁₆ = 128₁₀ / 10₁₀ = 12₁₀ + rest 8 = C₁₆ + rest 8 We gebruiken C als het derde cijfer van ons quotiënt. 8 kan niet worden gedeeld door A, dus we nemen het cijfer C van de volgende positie. Nu delen we 8C / A
 4. 8C₁₆ / A₁₆ = 140₁₀ / 10₁₀ = 14₁₀ = E₁₆

We eindigen met 9CC0C / A = FACE als gevolg van deling.

De Deling in het Decimale Systeem

Volgens de tweede methode kun je de hex-getallen omzetten naar decimale getallen, de deling in decimaal formaat uitvoeren en vervolgens het resultaat terug omzetten naar hexadecimaal.

In dit voorbeeld is "9CC0C" in decimaal 642060 en "A" in decimaal 10.

Voer de deling uit in decimaal formaat. In dit voorbeeld is 642060 / 10 = 64206.

Zet het resultaat om van decimaal 64206₁₀ naar hexadecimaal om FACE₁₆ te krijgen.

9CC0C₁₆ / A₁₆ = 642060₁₀ / 10₁₀ = 64206₁₀ = FACE₁₆

Het resultaat is: 9CC0C₁₆ / A₁₆ = FACE₁₆

Net als bij hexadecimale vermenigvuldiging, kan een hexadecimale vermenigvuldigingstabel handig zijn bij het uitvoeren van hexadecimale deling.

Conclusie

Als je een hulpmiddel nodig hebt om je hex-getallen naar een hoger niveau te tillen, bekijk dan de Hex Calculator.

Dit krachtige hulpmiddel is als een geheim wapen voor iedereen die werkt in de informatica en technologie, evenals vele andere velden die afhankelijk zijn van hexadecimale notatie. Het is een veelzijdige metgezel die gemakkelijk verschillende wiskundige bewerkingen en conversies kan uitvoeren, waardoor je vrij bent om je te concentreren op het grotere geheel.

Met de Hex Calculator kun je hexadecimale getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met de precisie van een professional en getallen die in hexadecimaal zijn geschreven omzetten naar decimaal en vice versa met een paar simpele klikken.

De gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid maken het een ideaal hulpmiddel voor het stroomlijnen en vereenvoudigen van complexe berekeningen.