ماشین‌حساب‌های مالی
ماشین حساب وام مسکن

ماشین حساب وام مسکن

پرداخت ماهانه خود، کل هزینه‌های مالکیت ملک و جدول زمانی استهلاک را با گزینه‌هایی برای مالیات، PMI، HOA (انجمن مالکان منزل) و پرداخت‌های اولیه با ماشین حساب رایگان وام مسکن ما محاسبه کنید.

گزینه ها

رهن

پرداخت ماهانه: 1816.92 دلار

مالیات بر دارایی: 132,000 دلار

بیمه خانه: 39,000 دلار

هزینه HOA: 36000.00 دلار

سایر هزینه ها: 150,000 دلار

مجموع خرید از جیب: 1,011,091.20 دلار

قیمت خانه: 400,000 دلار

علاقه

اصلی

مالیات

0 سال

5 سال

10 سال

15 سال

20 سال

25 سال

30 سال

تاریخ علاقه اصلی پایان تعادل
1 دسامبر 21, 2023 $17,492.41 $4,310.63 $315,689.37
2 دسامبر 21, 2024 $17,249.26 $4,553.78 $311,135.59
3 دسامبر 21, 2025 $16,992.39 $4,810.65 $306,324.94
4 دسامبر 21, 2026 $16,721.03 $5,082.01 $301,242.94
5 دسامبر 21, 2027 $16,434.37 $5,368.67 $295,874.26
6 دسامبر 21, 2028 $16,131.53 $5,671.51 $290,202.75
7 دسامبر 21, 2029 $15,811.61 $5,991.43 $284,211.33
8 دسامبر 21, 2030 $15,473.65 $6,329.39 $277,881.94
9 دسامبر 21, 2031 $15,116.62 $6,686.42 $271,195.52
10 دسامبر 21, 2032 $14,739.46 $7,063.58 $264,131.94
11 دسامبر 21, 2033 $14,341.01 $7,462.03 $256,669.91
12 دسامبر 21, 2034 $13,920.10 $7,882.94 $248,786.97
13 دسامبر 21, 2035 $13,475.44 $8,327.60 $240,459.37
14 دسامبر 21, 2036 $13,005.70 $8,797.34 $231,662.03
15 دسامبر 21, 2037 $12,509.46 $9,293.58 $222,368.44
16 دسامبر 21, 2038 $11,985.23 $9,817.81 $212,550.63
17 دسامبر 21, 2039 $11,431.42 $10,371.62 $202,179.01
18 دسامبر 21, 2040 $10,846.38 $10,956.66 $191,222.35
19 دسامبر 21, 2041 $10,228.34 $11,574.70 $179,647.66
20 دسامبر 21, 2042 $9,575.44 $12,227.60 $167,420.05
21 دسامبر 21, 2043 $8,885.70 $12,917.34 $154,502.72
22 دسامبر 21, 2044 $8,157.07 $13,645.97 $140,856.74
23 دسامبر 21, 2045 $7,387.32 $14,415.72 $126,441.03
24 دسامبر 21, 2046 $6,574.17 $15,228.87 $111,212.15
25 دسامبر 21, 2047 $5,715.14 $16,087.90 $95,124.25
26 دسامبر 21, 2048 $4,807.65 $16,995.39 $78,128.86
27 دسامبر 21, 2049 $3,848.98 $17,954.06 $60,174.80
28 دسامبر 21, 2050 $2,836.23 $18,966.81 $41,207.99
29 دسامبر 21, 2051 $1,766.35 $20,036.69 $21,171.30
30 دسامبر 21, 2052 $636.13 $21,166.91 $4.39
تاریخ علاقه اصلی پایان تعادل
1 ژان 21, 2023 $1,466.67 $350.25 $319,649.75
2 فوریه 21, 2023 $1,465.06 $351.86 $319,297.89
3 مارک 21, 2023 $1,463.45 $353.47 $318,944.42
4 آپارک 21, 2023 $1,461.83 $355.09 $318,589.33
5 ممکن است 21, 2023 $1,460.20 $356.72 $318,232.61
6 ژوئن 21, 2023 $1,458.57 $358.35 $317,874.25
7 ژوئیه 21, 2023 $1,456.92 $360.00 $317,514.26
8 اوت 21, 2023 $1,455.27 $361.65 $317,152.61
9 سپتامبر 21, 2023 $1,453.62 $363.30 $316,789.31
10 اکتبر 21, 2023 $1,451.95 $364.97 $316,424.34
11 نوامبر 21, 2023 $1,450.28 $366.64 $316,057.70
12 دسامبر 21, 2023 $1,448.60 $368.32 $315,689.37
سال #1 پایان
13 ژان 21, 2024 $1,446.91 $370.01 $315,319.36
14 فوریه 21, 2024 $1,445.21 $371.71 $314,947.66
15 مارک 21, 2024 $1,443.51 $373.41 $314,574.25
16 آپارک 21, 2024 $1,441.80 $375.12 $314,199.12
17 ممکن است 21, 2024 $1,440.08 $376.84 $313,822.28
18 ژوئن 21, 2024 $1,438.35 $378.57 $313,443.72
19 ژوئیه 21, 2024 $1,436.62 $380.30 $313,063.41
20 اوت 21, 2024 $1,434.87 $382.05 $312,681.37
21 سپتامبر 21, 2024 $1,433.12 $383.80 $312,297.57
22 اکتبر 21, 2024 $1,431.36 $385.56 $311,912.01
23 نوامبر 21, 2024 $1,429.60 $387.32 $311,524.69
24 دسامبر 21, 2024 $1,427.82 $389.10 $311,135.59
سال #2 پایان
25 ژان 21, 2025 $1,426.04 $390.88 $310,744.71
26 فوریه 21, 2025 $1,424.25 $392.67 $310,352.04
27 مارک 21, 2025 $1,422.45 $394.47 $309,957.56
28 آپارک 21, 2025 $1,420.64 $396.28 $309,561.28
29 ممکن است 21, 2025 $1,418.82 $398.10 $309,163.19
30 ژوئن 21, 2025 $1,417.00 $399.92 $308,763.26
31 ژوئیه 21, 2025 $1,415.16 $401.76 $308,361.51
32 اوت 21, 2025 $1,413.32 $403.60 $307,957.91
33 سپتامبر 21, 2025 $1,411.47 $405.45 $307,552.47
34 اکتبر 21, 2025 $1,409.62 $407.30 $307,145.16
35 نوامبر 21, 2025 $1,407.75 $409.17 $306,735.99
36 دسامبر 21, 2025 $1,405.87 $411.05 $306,324.94
سال #3 پایان
37 ژان 21, 2026 $1,403.99 $412.93 $305,912.01
38 فوریه 21, 2026 $1,402.10 $414.82 $305,497.19
39 مارک 21, 2026 $1,400.20 $416.72 $305,080.46
40 آپارک 21, 2026 $1,398.29 $418.63 $304,661.83
41 ممکن است 21, 2026 $1,396.37 $420.55 $304,241.28
42 ژوئن 21, 2026 $1,394.44 $422.48 $303,818.80
43 ژوئیه 21, 2026 $1,392.50 $424.42 $303,394.38
44 اوت 21, 2026 $1,390.56 $426.36 $302,968.02
45 سپتامبر 21, 2026 $1,388.60 $428.32 $302,539.70
46 اکتبر 21, 2026 $1,386.64 $430.28 $302,109.42
47 نوامبر 21, 2026 $1,384.67 $432.25 $301,677.17
48 دسامبر 21, 2026 $1,382.69 $434.23 $301,242.94
سال #4 پایان
49 ژان 21, 2027 $1,380.70 $436.22 $300,806.71
50 فوریه 21, 2027 $1,378.70 $438.22 $300,368.49
51 مارک 21, 2027 $1,376.69 $440.23 $299,928.26
52 آپارک 21, 2027 $1,374.67 $442.25 $299,486.01
53 ممکن است 21, 2027 $1,372.64 $444.28 $299,041.73
54 ژوئن 21, 2027 $1,370.61 $446.31 $298,595.42
55 ژوئیه 21, 2027 $1,368.56 $448.36 $298,147.06
56 اوت 21, 2027 $1,366.51 $450.41 $297,696.65
57 سپتامبر 21, 2027 $1,364.44 $452.48 $297,244.17
58 اکتبر 21, 2027 $1,362.37 $454.55 $296,789.62
59 نوامبر 21, 2027 $1,360.29 $456.63 $296,332.99
60 دسامبر 21, 2027 $1,358.19 $458.73 $295,874.26
سال #5 پایان
61 ژان 21, 2028 $1,356.09 $460.83 $295,413.43
62 فوریه 21, 2028 $1,353.98 $462.94 $294,950.49
63 مارک 21, 2028 $1,351.86 $465.06 $294,485.43
64 آپارک 21, 2028 $1,349.72 $467.20 $294,018.23
65 ممکن است 21, 2028 $1,347.58 $469.34 $293,548.90
66 ژوئن 21, 2028 $1,345.43 $471.49 $293,077.41
67 ژوئیه 21, 2028 $1,343.27 $473.65 $292,603.76
68 اوت 21, 2028 $1,341.10 $475.82 $292,127.94
69 سپتامبر 21, 2028 $1,338.92 $478.00 $291,649.94
70 اکتبر 21, 2028 $1,336.73 $480.19 $291,169.75
71 نوامبر 21, 2028 $1,334.53 $482.39 $290,687.36
72 دسامبر 21, 2028 $1,332.32 $484.60 $290,202.75
سال #6 پایان
73 ژان 21, 2029 $1,330.10 $486.82 $289,715.93
74 فوریه 21, 2029 $1,327.86 $489.06 $289,226.87
75 مارک 21, 2029 $1,325.62 $491.30 $288,735.58
76 آپارک 21, 2029 $1,323.37 $493.55 $288,242.03
77 ممکن است 21, 2029 $1,321.11 $495.81 $287,746.22
78 ژوئن 21, 2029 $1,318.84 $498.08 $287,248.14
79 ژوئیه 21, 2029 $1,316.55 $500.37 $286,747.77
80 اوت 21, 2029 $1,314.26 $502.66 $286,245.11
81 سپتامبر 21, 2029 $1,311.96 $504.96 $285,740.15
82 اکتبر 21, 2029 $1,309.64 $507.28 $285,232.87
83 نوامبر 21, 2029 $1,307.32 $509.60 $284,723.27
84 دسامبر 21, 2029 $1,304.98 $511.94 $284,211.33
سال #7 پایان
85 ژان 21, 2030 $1,302.64 $514.28 $283,697.04
86 فوریه 21, 2030 $1,300.28 $516.64 $283,180.40
87 مارک 21, 2030 $1,297.91 $519.01 $282,661.39
88 آپارک 21, 2030 $1,295.53 $521.39 $282,140.00
89 ممکن است 21, 2030 $1,293.14 $523.78 $281,616.22
90 ژوئن 21, 2030 $1,290.74 $526.18 $281,090.05
91 ژوئیه 21, 2030 $1,288.33 $528.59 $280,561.45
92 اوت 21, 2030 $1,285.91 $531.01 $280,030.44
93 سپتامبر 21, 2030 $1,283.47 $533.45 $279,496.99
94 اکتبر 21, 2030 $1,281.03 $535.89 $278,961.10
95 نوامبر 21, 2030 $1,278.57 $538.35 $278,422.75
96 دسامبر 21, 2030 $1,276.10 $540.82 $277,881.94
سال #8 پایان
97 ژان 21, 2031 $1,273.63 $543.29 $277,338.64
98 فوریه 21, 2031 $1,271.14 $545.78 $276,792.86
99 مارک 21, 2031 $1,268.63 $548.29 $276,244.57
100 آپارک 21, 2031 $1,266.12 $550.80 $275,693.77
101 ممکن است 21, 2031 $1,263.60 $553.32 $275,140.45
102 ژوئن 21, 2031 $1,261.06 $555.86 $274,584.59
103 ژوئیه 21, 2031 $1,258.51 $558.41 $274,026.18
104 اوت 21, 2031 $1,255.95 $560.97 $273,465.22
105 سپتامبر 21, 2031 $1,253.38 $563.54 $272,901.68
106 اکتبر 21, 2031 $1,250.80 $566.12 $272,335.56
107 نوامبر 21, 2031 $1,248.20 $568.72 $271,766.84
108 دسامبر 21, 2031 $1,245.60 $571.32 $271,195.52
سال #9 پایان
109 ژان 21, 2032 $1,242.98 $573.94 $270,621.58
110 فوریه 21, 2032 $1,240.35 $576.57 $270,045.01
111 مارک 21, 2032 $1,237.71 $579.21 $269,465.80
112 آپارک 21, 2032 $1,235.05 $581.87 $268,883.93
113 ممکن است 21, 2032 $1,232.38 $584.54 $268,299.39
114 ژوئن 21, 2032 $1,229.71 $587.21 $267,712.18
115 ژوئیه 21, 2032 $1,227.01 $589.91 $267,122.27
116 اوت 21, 2032 $1,224.31 $592.61 $266,529.66
117 سپتامبر 21, 2032 $1,221.59 $595.33 $265,934.34
118 اکتبر 21, 2032 $1,218.87 $598.05 $265,336.28
119 نوامبر 21, 2032 $1,216.12 $600.80 $264,735.49
120 دسامبر 21, 2032 $1,213.37 $603.55 $264,131.94
سال #10 پایان
121 ژان 21, 2033 $1,210.60 $606.32 $263,525.62
122 فوریه 21, 2033 $1,207.83 $609.09 $262,916.53
123 مارک 21, 2033 $1,205.03 $611.89 $262,304.64
124 آپارک 21, 2033 $1,202.23 $614.69 $261,689.95
125 ممکن است 21, 2033 $1,199.41 $617.51 $261,072.44
126 ژوئن 21, 2033 $1,196.58 $620.34 $260,452.11
127 ژوئیه 21, 2033 $1,193.74 $623.18 $259,828.93
128 اوت 21, 2033 $1,190.88 $626.04 $259,202.89
129 سپتامبر 21, 2033 $1,188.01 $628.91 $258,573.98
130 اکتبر 21, 2033 $1,185.13 $631.79 $257,942.19
131 نوامبر 21, 2033 $1,182.24 $634.68 $257,307.51
132 دسامبر 21, 2033 $1,179.33 $637.59 $256,669.91
سال #11 پایان
133 ژان 21, 2034 $1,176.40 $640.52 $256,029.40
134 فوریه 21, 2034 $1,173.47 $643.45 $255,385.94
135 مارک 21, 2034 $1,170.52 $646.40 $254,739.54
136 آپارک 21, 2034 $1,167.56 $649.36 $254,090.18
137 ممکن است 21, 2034 $1,164.58 $652.34 $253,437.84
138 ژوئن 21, 2034 $1,161.59 $655.33 $252,782.51
139 ژوئیه 21, 2034 $1,158.59 $658.33 $252,124.18
140 اوت 21, 2034 $1,155.57 $661.35 $251,462.83
141 سپتامبر 21, 2034 $1,152.54 $664.38 $250,798.44
142 اکتبر 21, 2034 $1,149.49 $667.43 $250,131.02
143 نوامبر 21, 2034 $1,146.43 $670.49 $249,460.53
144 دسامبر 21, 2034 $1,143.36 $673.56 $248,786.97
سال #12 پایان
145 ژان 21, 2035 $1,140.27 $676.65 $248,110.32
146 فوریه 21, 2035 $1,137.17 $679.75 $247,430.58
147 مارک 21, 2035 $1,134.06 $682.86 $246,747.71
148 آپارک 21, 2035 $1,130.93 $685.99 $246,061.72
149 ممکن است 21, 2035 $1,127.78 $689.14 $245,372.58
150 ژوئن 21, 2035 $1,124.62 $692.30 $244,680.29
151 ژوئیه 21, 2035 $1,121.45 $695.47 $243,984.82
152 اوت 21, 2035 $1,118.26 $698.66 $243,286.16
153 سپتامبر 21, 2035 $1,115.06 $701.86 $242,584.30
154 اکتبر 21, 2035 $1,111.84 $705.08 $241,879.23
155 نوامبر 21, 2035 $1,108.61 $708.31 $241,170.92
156 دسامبر 21, 2035 $1,105.37 $711.55 $240,459.37
سال #13 پایان
157 ژان 21, 2036 $1,102.11 $714.81 $239,744.55
158 فوریه 21, 2036 $1,098.83 $718.09 $239,026.46
159 مارک 21, 2036 $1,095.54 $721.38 $238,305.08
160 آپارک 21, 2036 $1,092.23 $724.69 $237,580.39
161 ممکن است 21, 2036 $1,088.91 $728.01 $236,852.38
162 ژوئن 21, 2036 $1,085.57 $731.35 $236,121.04
163 ژوئیه 21, 2036 $1,082.22 $734.70 $235,386.34
164 اوت 21, 2036 $1,078.85 $738.07 $234,648.27
165 سپتامبر 21, 2036 $1,075.47 $741.45 $233,906.82
166 اکتبر 21, 2036 $1,072.07 $744.85 $233,161.98
167 نوامبر 21, 2036 $1,068.66 $748.26 $232,413.72
168 دسامبر 21, 2036 $1,065.23 $751.69 $231,662.03
سال #14 پایان
169 ژان 21, 2037 $1,061.78 $755.14 $230,906.89
170 فوریه 21, 2037 $1,058.32 $758.60 $230,148.29
171 مارک 21, 2037 $1,054.85 $762.07 $229,386.22
172 آپارک 21, 2037 $1,051.35 $765.57 $228,620.65
173 ممکن است 21, 2037 $1,047.84 $769.08 $227,851.58
174 ژوئن 21, 2037 $1,044.32 $772.60 $227,078.98
175 ژوئیه 21, 2037 $1,040.78 $776.14 $226,302.84
176 اوت 21, 2037 $1,037.22 $779.70 $225,523.14
177 سپتامبر 21, 2037 $1,033.65 $783.27 $224,739.86
178 اکتبر 21, 2037 $1,030.06 $786.86 $223,953.00
179 نوامبر 21, 2037 $1,026.45 $790.47 $223,162.53
180 دسامبر 21, 2037 $1,022.83 $794.09 $222,368.44
سال #15 پایان
181 ژان 21, 2038 $1,019.19 $797.73 $221,570.71
182 فوریه 21, 2038 $1,015.53 $801.39 $220,769.32
183 مارک 21, 2038 $1,011.86 $805.06 $219,964.26
184 آپارک 21, 2038 $1,008.17 $808.75 $219,155.51
185 ممکن است 21, 2038 $1,004.46 $812.46 $218,343.05
186 ژوئن 21, 2038 $1,000.74 $816.18 $217,526.87
187 ژوئیه 21, 2038 $997.00 $819.92 $216,706.95
188 اوت 21, 2038 $993.24 $823.68 $215,883.27
189 سپتامبر 21, 2038 $989.46 $827.46 $215,055.82
190 اکتبر 21, 2038 $985.67 $831.25 $214,224.57
191 نوامبر 21, 2038 $981.86 $835.06 $213,389.51
192 دسامبر 21, 2038 $978.04 $838.88 $212,550.63
سال #16 پایان
193 ژان 21, 2039 $974.19 $842.73 $211,707.90
194 فوریه 21, 2039 $970.33 $846.59 $210,861.31
195 مارک 21, 2039 $966.45 $850.47 $210,010.83
196 آپارک 21, 2039 $962.55 $854.37 $209,156.46
197 ممکن است 21, 2039 $958.63 $858.29 $208,298.18
198 ژوئن 21, 2039 $954.70 $862.22 $207,435.96
199 ژوئیه 21, 2039 $950.75 $866.17 $206,569.78
200 اوت 21, 2039 $946.78 $870.14 $205,699.64
201 سپتامبر 21, 2039 $942.79 $874.13 $204,825.51
202 اکتبر 21, 2039 $938.78 $878.14 $203,947.38
203 نوامبر 21, 2039 $934.76 $882.16 $203,065.22
204 دسامبر 21, 2039 $930.72 $886.20 $202,179.01
سال #17 پایان
205 ژان 21, 2040 $926.65 $890.27 $201,288.74
206 فوریه 21, 2040 $922.57 $894.35 $200,394.40
207 مارک 21, 2040 $918.47 $898.45 $199,495.95
208 آپارک 21, 2040 $914.36 $902.56 $198,593.39
209 ممکن است 21, 2040 $910.22 $906.70 $197,686.69
210 ژوئن 21, 2040 $906.06 $910.86 $196,775.83
211 ژوئیه 21, 2040 $901.89 $915.03 $195,860.80
212 اوت 21, 2040 $897.70 $919.22 $194,941.58
213 سپتامبر 21, 2040 $893.48 $923.44 $194,018.14
214 اکتبر 21, 2040 $889.25 $927.67 $193,090.47
215 نوامبر 21, 2040 $885.00 $931.92 $192,158.55
216 دسامبر 21, 2040 $880.73 $936.19 $191,222.35
سال #18 پایان
217 ژان 21, 2041 $876.44 $940.48 $190,281.87
218 فوریه 21, 2041 $872.13 $944.79 $189,337.07
219 مارک 21, 2041 $867.79 $949.13 $188,387.95
220 آپارک 21, 2041 $863.44 $953.48 $187,434.47
221 ممکن است 21, 2041 $859.07 $957.85 $186,476.63
222 ژوئن 21, 2041 $854.68 $962.24 $185,514.39
223 ژوئیه 21, 2041 $850.27 $966.65 $184,547.75
224 اوت 21, 2041 $845.84 $971.08 $183,576.67
225 سپتامبر 21, 2041 $841.39 $975.53 $182,601.15
226 اکتبر 21, 2041 $836.92 $980.00 $181,621.15
227 نوامبر 21, 2041 $832.43 $984.49 $180,636.66
228 دسامبر 21, 2041 $827.92 $989.00 $179,647.66
سال #19 پایان
229 ژان 21, 2042 $823.39 $993.53 $178,654.12
230 فوریه 21, 2042 $818.83 $998.09 $177,656.03
231 مارک 21, 2042 $814.26 $1,002.66 $176,653.37
232 آپارک 21, 2042 $809.66 $1,007.26 $175,646.11
233 ممکن است 21, 2042 $805.04 $1,011.88 $174,634.23
234 ژوئن 21, 2042 $800.41 $1,016.51 $173,617.72
235 ژوئیه 21, 2042 $795.75 $1,021.17 $172,596.55
236 اوت 21, 2042 $791.07 $1,025.85 $171,570.70
237 سپتامبر 21, 2042 $786.37 $1,030.55 $170,540.14
238 اکتبر 21, 2042 $781.64 $1,035.28 $169,504.86
239 نوامبر 21, 2042 $776.90 $1,040.02 $168,464.84
240 دسامبر 21, 2042 $772.13 $1,044.79 $167,420.05
سال #20 پایان
241 ژان 21, 2043 $767.34 $1,049.58 $166,370.47
242 فوریه 21, 2043 $762.53 $1,054.39 $165,316.09
243 مارک 21, 2043 $757.70 $1,059.22 $164,256.86
244 آپارک 21, 2043 $752.84 $1,064.08 $163,192.79
245 ممکن است 21, 2043 $747.97 $1,068.95 $162,123.84
246 ژوئن 21, 2043 $743.07 $1,073.85 $161,049.98
247 ژوئیه 21, 2043 $738.15 $1,078.77 $159,971.21
248 اوت 21, 2043 $733.20 $1,083.72 $158,887.49
249 سپتامبر 21, 2043 $728.23 $1,088.69 $157,798.80
250 اکتبر 21, 2043 $723.24 $1,093.68 $156,705.13
251 نوامبر 21, 2043 $718.23 $1,098.69 $155,606.44
252 دسامبر 21, 2043 $713.20 $1,103.72 $154,502.72
سال #21 پایان
253 ژان 21, 2044 $708.14 $1,108.78 $153,393.93
254 فوریه 21, 2044 $703.06 $1,113.86 $152,280.07
255 مارک 21, 2044 $697.95 $1,118.97 $151,161.10
256 آپارک 21, 2044 $692.82 $1,124.10 $150,037.00
257 ممکن است 21, 2044 $687.67 $1,129.25 $148,907.75
258 ژوئن 21, 2044 $682.49 $1,134.43 $147,773.33
259 ژوئیه 21, 2044 $677.29 $1,139.63 $146,633.70
260 اوت 21, 2044 $672.07 $1,144.85 $145,488.85
261 سپتامبر 21, 2044 $666.82 $1,150.10 $144,338.76
262 اکتبر 21, 2044 $661.55 $1,155.37 $143,183.39
263 نوامبر 21, 2044 $656.26 $1,160.66 $142,022.72
264 دسامبر 21, 2044 $650.94 $1,165.98 $140,856.74
سال #22 پایان
265 ژان 21, 2045 $645.59 $1,171.33 $139,685.42
266 فوریه 21, 2045 $640.22 $1,176.70 $138,508.72
267 مارک 21, 2045 $634.83 $1,182.09 $137,326.63
268 آپارک 21, 2045 $629.41 $1,187.51 $136,139.13
269 ممکن است 21, 2045 $623.97 $1,192.95 $134,946.18
270 ژوئن 21, 2045 $618.50 $1,198.42 $133,747.76
271 ژوئیه 21, 2045 $613.01 $1,203.91 $132,543.85
272 اوت 21, 2045 $607.49 $1,209.43 $131,334.42
273 سپتامبر 21, 2045 $601.95 $1,214.97 $130,119.45
274 اکتبر 21, 2045 $596.38 $1,220.54 $128,898.91
275 نوامبر 21, 2045 $590.79 $1,226.13 $127,672.78
276 دسامبر 21, 2045 $585.17 $1,231.75 $126,441.03
سال #23 پایان
277 ژان 21, 2046 $579.52 $1,237.40 $125,203.63
278 فوریه 21, 2046 $573.85 $1,243.07 $123,960.56
279 مارک 21, 2046 $568.15 $1,248.77 $122,711.79
280 آپارک 21, 2046 $562.43 $1,254.49 $121,457.30
281 ممکن است 21, 2046 $556.68 $1,260.24 $120,197.06
282 ژوئن 21, 2046 $550.90 $1,266.02 $118,931.04
283 ژوئیه 21, 2046 $545.10 $1,271.82 $117,659.22
284 اوت 21, 2046 $539.27 $1,277.65 $116,381.57
285 سپتامبر 21, 2046 $533.42 $1,283.50 $115,098.07
286 اکتبر 21, 2046 $527.53 $1,289.39 $113,808.68
287 نوامبر 21, 2046 $521.62 $1,295.30 $112,513.39
288 دسامبر 21, 2046 $515.69 $1,301.23 $111,212.15
سال #24 پایان
289 ژان 21, 2047 $509.72 $1,307.20 $109,904.96
290 فوریه 21, 2047 $503.73 $1,313.19 $108,591.77
291 مارک 21, 2047 $497.71 $1,319.21 $107,272.56
292 آپارک 21, 2047 $491.67 $1,325.25 $105,947.30
293 ممکن است 21, 2047 $485.59 $1,331.33 $104,615.98
294 ژوئن 21, 2047 $479.49 $1,337.43 $103,278.55
295 ژوئیه 21, 2047 $473.36 $1,343.56 $101,934.99
296 اوت 21, 2047 $467.20 $1,349.72 $100,585.27
297 سپتامبر 21, 2047 $461.02 $1,355.90 $99,229.36
298 اکتبر 21, 2047 $454.80 $1,362.12 $97,867.25
299 نوامبر 21, 2047 $448.56 $1,368.36 $96,498.88
300 دسامبر 21, 2047 $442.29 $1,374.63 $95,124.25
سال #25 پایان
301 ژان 21, 2048 $435.99 $1,380.93 $93,743.32
302 فوریه 21, 2048 $429.66 $1,387.26 $92,356.05
303 مارک 21, 2048 $423.30 $1,393.62 $90,962.43
304 آپارک 21, 2048 $416.91 $1,400.01 $89,562.42
305 ممکن است 21, 2048 $410.49 $1,406.43 $88,156.00
306 ژوئن 21, 2048 $404.05 $1,412.87 $86,743.13
307 ژوئیه 21, 2048 $397.57 $1,419.35 $85,323.78
308 اوت 21, 2048 $391.07 $1,425.85 $83,897.93
309 سپتامبر 21, 2048 $384.53 $1,432.39 $82,465.54
310 اکتبر 21, 2048 $377.97 $1,438.95 $81,026.58
311 نوامبر 21, 2048 $371.37 $1,445.55 $79,581.04
312 دسامبر 21, 2048 $364.75 $1,452.17 $78,128.86
سال #26 پایان
313 ژان 21, 2049 $358.09 $1,458.83 $76,670.03
314 فوریه 21, 2049 $351.40 $1,465.52 $75,204.52
315 مارک 21, 2049 $344.69 $1,472.23 $73,732.29
316 آپارک 21, 2049 $337.94 $1,478.98 $72,253.30
317 ممکن است 21, 2049 $331.16 $1,485.76 $70,767.55
318 ژوئن 21, 2049 $324.35 $1,492.57 $69,274.98
319 ژوئیه 21, 2049 $317.51 $1,499.41 $67,775.57
320 اوت 21, 2049 $310.64 $1,506.28 $66,269.29
321 سپتامبر 21, 2049 $303.73 $1,513.19 $64,756.10
322 اکتبر 21, 2049 $296.80 $1,520.12 $63,235.98
323 نوامبر 21, 2049 $289.83 $1,527.09 $61,708.89
324 دسامبر 21, 2049 $282.83 $1,534.09 $60,174.80
سال #27 پایان
325 ژان 21, 2050 $275.80 $1,541.12 $58,633.68
326 فوریه 21, 2050 $268.74 $1,548.18 $57,085.50
327 مارک 21, 2050 $261.64 $1,555.28 $55,530.22
328 آپارک 21, 2050 $254.51 $1,562.41 $53,967.82
329 ممکن است 21, 2050 $247.35 $1,569.57 $52,398.25
330 ژوئن 21, 2050 $240.16 $1,576.76 $50,821.49
331 ژوئیه 21, 2050 $232.93 $1,583.99 $49,237.50
332 اوت 21, 2050 $225.67 $1,591.25 $47,646.25
333 سپتامبر 21, 2050 $218.38 $1,598.54 $46,047.71
334 اکتبر 21, 2050 $211.05 $1,605.87 $44,441.84
335 نوامبر 21, 2050 $203.69 $1,613.23 $42,828.61
336 دسامبر 21, 2050 $196.30 $1,620.62 $41,207.99
سال #28 پایان
337 ژان 21, 2051 $188.87 $1,628.05 $39,579.94
338 فوریه 21, 2051 $181.41 $1,635.51 $37,944.43
339 مارک 21, 2051 $173.91 $1,643.01 $36,301.42
340 آپارک 21, 2051 $166.38 $1,650.54 $34,650.88
341 ممکن است 21, 2051 $158.82 $1,658.10 $32,992.78
342 ژوئن 21, 2051 $151.22 $1,665.70 $31,327.08
343 ژوئیه 21, 2051 $143.58 $1,673.34 $29,653.74
344 اوت 21, 2051 $135.91 $1,681.01 $27,972.73
345 سپتامبر 21, 2051 $128.21 $1,688.71 $26,284.02
346 اکتبر 21, 2051 $120.47 $1,696.45 $24,587.57
347 نوامبر 21, 2051 $112.69 $1,704.23 $22,883.34
348 دسامبر 21, 2051 $104.88 $1,712.04 $21,171.30
سال #29 پایان
349 ژان 21, 2052 $97.04 $1,719.88 $19,451.42
350 فوریه 21, 2052 $89.15 $1,727.77 $17,723.65
351 مارک 21, 2052 $81.23 $1,735.69 $15,987.96
352 آپارک 21, 2052 $73.28 $1,743.64 $14,244.32
353 ممکن است 21, 2052 $65.29 $1,751.63 $12,492.69
354 ژوئن 21, 2052 $57.26 $1,759.66 $10,733.03
355 ژوئیه 21, 2052 $49.19 $1,767.73 $8,965.30
356 اوت 21, 2052 $41.09 $1,775.83 $7,189.47
357 سپتامبر 21, 2052 $32.95 $1,783.97 $5,405.50
358 اکتبر 21, 2052 $24.78 $1,792.14 $3,613.36
359 نوامبر 21, 2052 $16.56 $1,800.36 $1,813.00
360 دسامبر 21, 2052 $8.31 $1,808.61 $4.39
سال #30 پایان

در محاسبه شما خطایی وجود داشت.

تبلیغات توسط گوگل

فهرست مطالب

 1. وام مسکن
 2. اجزای یک ماشین حساب وام مسکن
 3. هزینه‌های داشتن خانه و گرفتن وام مسکن
  1. هزینه‌های مکرر
 4. هزینه‌های غیر مکرر
 5. بازپرداخت زودتر از برنامه و وجوه اضافی
 6. استراتژی برای پرداخت زودهنگام بدهی
  1. پرداخت‌های اضافی
  2. پرداخت یک هفته درمیان
  3. تغییر وام به یک وام با مدت کوتاه‌تر
 7. دلایل بازپرداخت زودهنگام وام
 8. جنبه های منفی پرداخت زودهنگام بدهی‌ها
 9. تاریخچه مختصری از وام مسکن در ایالات متحده

ماشین حساب وام مسکن

ماشین حساب وام مسکن ابزاری مفید برای محاسبه پرداخت ماهانه و سایر هزینه‌های مربوط به داشتن خانه است. شما می‌توانید هزینه‌های اضافی یا درصد افزایش سالانه در کل هزینه‌های مرتبط با وام مسکن را در نظر بگیرید. مخاطبان اصلی این ماشین حساب شهروندان آمریکا هستند.

وام مسکن

وام مسکن نوعی وام است که با قرار دادن ملکی، معمولاً یک خانه، به عنوان وثیقه تضمین می‌شود. وام‌های املاک و مستغلات به پولی گفته می‌شود که برای خرید یک ملک قرض گرفته می‌شود. خریدارانی که از وام‌دهنده وام مسکن دریافت می‌کنند اغلب ملزم به بازپرداخت آن در مدت معینی هستند، که معمولاً در ایالات متحده ۱۵ یا ۳۰ سال است. خریدار هر ماه وام را بازپرداخت می‌کند. بخشی از پرداخت ماهانه، اصل وام یا مبلغ اولیه قرض گرفته شده است.

بهره، ارزش پرداختی به وام‌دهنده برای استفاده از پول است. گاهی اوقات از حساب‌های اسکرو برای جبران هزینه‌های مالیات بر املاک و بیمه استفاده می‌شود. تا زمانی که آخرین پرداخت ماهانه پرداخت نشود، خریدار نمی‌تواند به عنوان صاحب کامل املاک مرتهن شناخته شود.

وام ۳۰ ساله با بهره ثابت یکی از انواع رایج وام‌های مسکن در ایالات متحده است. در ایالات متحده، وام‌های مسکن اصلی‌ترین روشی هستند که افراد از طریق آنها خرید خانه را مالی می‌کنند.

اجزای یک ماشین حساب وام مسکن

معمولاً چندین جزء به وام مسکن وجود دارد و ماشین حساب ما آن‌ها را در بر می‌گیرد. مبلغ وام، جمع پولی است که از بانک یا وام‌دهنده قرض گرفته می‌شود. این مبلغ برابر است با قیمت خرید منهای پیش پرداخت. حداکثر مبلغ وامی که می‌توان دریافت کرد معمولاً مرتبط با درآمد خانواده یا توانایی پرداخت است.

مدت وام تعیین می‌کند که شما باید چه زمانی وام را به طور کامل بازپرداخت کنید. وام‌های با نرخ بهره ثابت اغلب دارای مدت‌های ۱۵، ۲۰، یا ۳۰ ساله هستند. مدت‌های کوتاه‌تر بازپرداخت، مانند ۱۵ یا ۲۰ سال، اغلب نرخ بهره پایین‌تری دارند.

پیش پرداخت، اولین پرداخت برای خرید است، معمولاً یک نسبت از هزینه کلی. معمولاً وام‌دهندگان مسکن نیاز به پیش پرداختی دست کم ۲۰٪ از کل مبلغ وام دارند. در برخی موارد، وام‌گیرندگان می‌توانند ۳٪ پرداخت کنند.

اگر پرداخت اولیه قرض گیرنده کمتر از 20٪ باشد، قرض گیرنده مجبور خواهد شد بیمه وام مسکن خصوصی (PMI) را خریداری کند. وام‌گیرندگان باید تا زمانی که مانده بدهی وام کمتر از 80٪ از قیمت خرید اولیه خانه نباشد، این بیمه را داشته باشند. هر چه میزان پیش پرداخت بیشتر باشد، نرخ بهره بهتر و احتمال تایید وام بیشتر می‌شود.

نرخ بهره نسبتی از وام است که به عنوان کارمزد قرض دریافت می‌شود.

دو نوع وام مسکن وجود دارد: نرخ ثابت (FRM) و نرخ قابل تنظیم (ARM). همانطور که از نام آن پیداست، نرخ بهره وام FRM در کل وام ثابت است. فقط نرخ‌های ثابت با استفاده از ماشین حساب بالا محاسبه می‌شود.

با ARM نرخ بهره معمولاً برای یک دوره معین ثابت می‌شود و پس از آن به صورت دوره‌ای بر اساس شاخص‌های بازار تنظیم می‌شود. ARM ها برخی از ریسک ها را برای وام گیرندگان منتقل می‌کند. بنابراین، نرخ بهره اولیه ARMها معمولاً 0.5-2٪ کمتر از FRMهایی با مدت وام یکسان است.

نرخ بهره وام مسکن معمولاً بر حسب نرخ درصدی سالانه (APR) بیان می‌شود که گاهی به آن APR اسمی یا APR موثر می‌گویند. این نرخ بهره است که به صورت نرخ تناوبی ضرب تعداد دوره‌های مرکب در یک سال بیان می‌شود. به عنوان مثال، اگر نرخ وام مسکن 6٪ APR باشد، قرض گیرنده باید 6٪ تقسیم بر دوازده را بپردازد که هر ماه 0.5٪ بهره است.

هزینه‌های داشتن خانه و گرفتن وام مسکن

پرداخت وام مسکن ماهانه بیشتر هزینه‌های مالی مالکیت خانه را تشکیل می‌دهد. اما هزینه‌های قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر داشت. برای دسته‌بندی، این هزینه‌ها بین هزینه‌های مکرر و غیر مکرر تقسیم می‌شوند.

هزینه‌های مکرر

بیشتر هزینه‌های مکرر در طول مدت وام مسکن و بعد از آن ادامه دارند. مالیات املاک و مستغلات، بیمه خانه، هزینه های HOA و سایر هزینه‌ها در طول زمان به عنوان محصول جانبی تورم افزایش می‌یابد. آنها یک عامل مالی قابل توجه هستند.

هزینه های مکرر در کادر چک "شامل گزینه‌های زیر" در ماشین حساب قرار می‌گیرند. ماشین حساب همچنین گزینه‌های اضافی برای افزایش درصد سالانه در بخش "گزینه های بیشتر" دارد. استفاده از آنها می تواند به محاسبات دقیق تری منجر شود.

بیمه خانه نوعی بیمه است که خانه فرد را در برابر انواع خطرات پوشش می‌دهد. در برابر دعاوی حقوقی مربوط به صدمات در داخل و خارج از ملک محافظت می‌کند. پوشش مسئولیت شخصی می تواند در بیمه نامه های خانه گنجانده شود. هزینه بیمه خانه تحت تأثیر متغیرهای متعددی از جمله محل، سن، وضعیت خانه و سطح حفاظت مورد نظر قرار می‌گیرد.

مالیات ملک. صاحبان املاک به دولت محلی مالیات می پردازند. به طور معمول، در ایالات متحده، مالیات ملک توسط دولت محلی یا شهرستانی انجام می‌شود. مالیات ملک محلی در هر یک از 50 ایالت اخذ می شود. به طور کلی، صاحبان خانه در ایالات متحده هر ساله حدود 1.1 درصد از ارزش خانه خود را صرف مالیات بر املاک می‌کنند.

هزینه HOA هزینه‌ای است که از یک ملک متعلق به انجمن مالکان خانه (HOA) اخذ می‌شود. این سازمان ملک و محیط مربوط به جوامع تحت نظارت خود را حفظ و بهبود می‌کند. هزینه‌های HOA معمولاً برای آپارتمان‌ها، خانه‌های شهری و خانه‌های خاص تک خانواری مورد نیاز است. هزینه‌های سالانه HOA معمولاً کمتر از 1٪ ارزش ملک است.

بیمه خصوصی وام مسکن (PMI). بیمه خصوصی وام مسکن (PMI) وقتی وام گیرنده نتواند وام را بازپرداخت کند از وام دهنده محافظت می‌کند. وام دهندگان در ایالات متحده اغلب تقاضا می‌کنند که وام گیرندگان PMI را خریداری کنند اگر پیش پرداخت کمتر از 20 درصد از ارزش ملک باشد و نسبت وام به ارزش (LTV) کمتر از 78-80٪ باشد. پیش پرداخت، اندازه وام و اعتبار وام گیرنده بر هزینه بیمه وام مسکن خصوصی (PMI) تأثیر می‌گذارد. هر سال بین 0.3 تا 1.9 درصد از مبلغ وام دریافت می‌شود.

هزینه‌های اضافی. نگهداری سالانه ملک می‌تواند تا 1% ارزش ملک هزینه داشته باشد. این هزینه ها شامل خدمات آب و برق، نگهداری خانه و سایر هزینه ها می‌شود.

هزینه‌های غیر مکرر

ماشین حساب این هزینه ها را شامل نمی‌شود، اما نباید آنها را نادیده گرفت.

بهبودهای اولیه: برخی از خریداران قبل از نقل مکان، دوست دارند بهبودهای اساسی در ملک انجام دهند. نوسازی خانه می‌تواند همه چیز را شامل شود، از تعویض کفپوش و رنگ آمیزی دیوارها تا بازسازی کامل داخل یا خارج. هزینه‌های نوسازی ممکن است به سرعت افزایش یابد، اما مالکان این گزینه را دارند که آنها را به تعویق بیاندازند یا به طور کلی از آنها صرف نظر کنند.

هزینه‌های بسته شدن هزینه هایی است که پس از پس از معامله املاک و مستغلات ایجاد می‌شود. هزینه بسته شدن وام مسکن در ایالات متحده ممکن است شامل هزینه خدمات مالکیت، هزینه‌های وکالت، مالیات نقل و انتقال ملک، هزینه بررسی، هزینه‌های ثبت، هزینه درخواست وام مسکن، کمیسیون دلالی، ضمانت خانه، هزینه بازرسی، هزینه ارزیابی، مالیات املاک، بیمه خانه پیش پرداخت شده، بهره نسبی، حق مربوط به انجمن مالکان خانه و غیره باشد

خریدار معمولاً این هزینه‌ها را متحمل می‌شود، اگرچه ممکن است یک «اعتبار» با فروشنده یا وام‌دهنده مذاکره شود. در یک معامله $400,000، برای یک خریدار بعید نیست که حدود $10,000 هزینه‌های بسته شدن را پرداخت کند.

متفرقه: مبلمان جدید، لوازم جدید، تعمیرات و هزینه های جابجایی هزینه های یکبار مصرف مرتبط با خرید خانه هستند.

بازپرداخت زودتر از برنامه و وجوه اضافی

قرض‌گیرندگان ممکن است به دلایل مختلفی از جمله نرخ بهره کمتر، تمایل به فروش خانه خود یا توانایی تجدید نظر، بخواهند وام مسکن خود را زودتر از زمان برنامه پرداخت کنند. به عنوان مثال، ماشین حساب ما می‌تواند پرداخت‌های یک باره یا منظم را در نظر بگیرد. وام‌گیرندگان باید مزایا و معایب پرداخت اضافی وام مسکن را بدانند.

استراتژی برای پرداخت زودهنگام بدهی

علاوه بر پرداخت نهایی وام مسکن، سه روش اصلی برای این کار وجود دارد. برای صرفه جویی در پول، قرض‌گیرندگان از این روش‌ها استفاده می‌کنند. شما می‌توانید ترکیبی از این راهبردها را استفاده کنید یا هر کدام را به صورت جداگانه استفاده کنید.

پرداخت‌های اضافی

این فقط یک پرداخت اضافی به علاوه پرداخت ماهانه است. در وام مسکن‌های بلندمدت معمولاً بخش قابل توجهی از هزینه‌های اضافی صرف پرداخت بهره می‌شود، نه سرمایه اصلی. هر هزینه اضافی موجب کاهش مانده وام، کاهش بهره و امکان بازپرداخت زودتر وام برای وام‌گیرنده در طولانی مدت می‌شود.

برخی از افراد عادت می‌کنند که هر ماه پرداخت اضافی انجام دهند؛ برخی دیگر در صورت امکان این کار را انجام می‌دهند. ماشین حساب وام مسکن دارای پارامترهای اضافی برای شامل بسیاری از هزینه‌های اضافی است، و مقایسه نتایج یک مکمل وام مسکن با و بدون پرداخت‌های اضافی می‌تواند مفید باشد.

پرداخت یک هفته درمیان

در طرح پرداخت دو هفته‌ای، وام‌گیرنده هر دو هفته مبلغی معادل نصف مبلغ ماهیانه معمول را پرداخت می‌کند. با توجه به اینکه یک سال ۵۲ هفته دارد، وام‌گیرنده ۲۶ پرداخت دو هفته‌ای انجام خواهد داد. این برابر است با ۱۳ پرداخت ماهیانه کامل در سال، به جای ۱۲ پرداختی که در برنامه زمان‌بندی ماهیانه معمول انجام می‌شود.

این رویکرد می‌تواند به خوبی با چرخه بودجه‌بندی افرادی که دستمزد خود را به صورت دو هفته‌ای دریافت می‌کنند، هماهنگ شود، زیرا به آنها امکان می‌دهد تا بخشی از هر چک حقوق خود را مستقیماً به سمت پرداخت وام مسکن خود هماهنگ کنند. طی یک سال، این استراتژی منجر به یک پرداخت ماهیانه اضافی می‌شود که به اصل وام اعمال می‌گردد. این می‌تواند کاهش تعادل اصلی را تسریع بخشد و ممکن است منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در بهره بر روی مدت زمان وام شود، و همچنین ممکن است منجر به کاهش کلی در مدت زمان وام مسکن گردد.

تغییر وام به یک وام با مدت کوتاه‌تر

تغییر وام گرفتن یک وام جدید برای پرداخت وام موجود است. با استفاده از این استراتژی، قرض‌گیرندگان می‌توانند مدت وام را کوتاه کنند، که معمولا منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود. این امر باعث افزایش سرعت بازپرداخت و صرفه جویی در هزینه‌های بهره می‌شود. با این حال، قرض‌گیرنده معمولاً پرداخت ماهانه بیشتری انجام می‌دهد. هنگام تغییر وام، قرض‌گیرنده احتمالاً باید هزینه‌های پایانی و کارمزد را پرداخت کند.

دلایل بازپرداخت زودهنگام وام

با پرداخت اضافی می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید:

یک بازه زمانی کوتاه تر برای بازپرداخت: کوتاه کردن دوره بازپرداخت به این معنی است که بازپرداخت زودتر از مدت اصلی مشخص شده در قرارداد وام مسکن انجام می‌شود. این امر باعث می‌شود قرض‌گیرنده سریعتر وام مسکن را پرداخت کند.

هزینه‌های بهره پایین تر: قرض‌گیرندگان می‌توانند در بهره صرفه جویی کنند، که اکثرا هزینه قابل توجهی است.

رضایت شخصی: احساس رفاه عاطفی که می‌تواند با آزادی از بدهی همراه باشد. بودن بی بدهی همچنین به قرض گیرندگان اجازه می‌دهد تا در حوزه‌های دیگر هزینه کنند و سرمایه گذاری کنند.

جنبه های منفی پرداخت زودهنگام بدهی‌ها

از سوی دیگر، پرداخت های اضافی هزینه دارد. متقاضیان وام قبل از پرداخت اضافی برای وام مسکن خود باید به موارد زیر توجه کنند:

جریمه های پیش پرداخت: جریمه بازپرداخت زودهنگام توافقی است بین قرض‌گیرنده و وام مسکن‌دهنده که تنظیم می‌کند قرض‌گیرنده چه چیزی و چه زمانی می‌تواند بازپرداخت کند. مبلغ جریمه معمولاً به صورت درصدی از مانده بدهی در زمان پیش پرداخت یا تعداد معینی از ماه‌های بهره افزوده بیان می‌شود.

مقدار جریمه معمولاً کاهش می‌یابد تا اینکه در نهایت ظرف پنج سال از بین می‌رود. بازپرداخت یکباره به دلیل فروش خانه به طور کلی مشمول جریمه پیش پرداخت نیست.

بستن سرمایه خانه: پول سرمایه گذاری شده در یک خانه، پولی است که قرض گیرنده نمی‌تواند در جای دیگری هزینه کند. این ممکن است در نهایت قرض گیرنده را اگر نیاز غیرمنتظره‌ای به نقدینگی وجود داشته باشد، مجبور به گرفتن وام اضافی کند.

از دست دادن کسر مالیات: قرض گیرندگان در ایالات متحده می‌توانند هزینه‌های بهره وام مسکن را از مالیات خود کسر کنند. پرداخت بهره کمتر منجر به کسر کمتر می‌شود. با این حال، تنها کسانی که مبلغ بدهی خود را مواردی (به جای دریافت کسر مالیات استاندارد) می‌کنند، می توانند از این مزیت بهره ببرند.

هزینه‌های فرصت: در اولویت قرار دادن بازپرداخت زودهنگام وام مسکن همیشه بهترین تصمیم مالی نمی‌باشد. با توجه به اینکه نرخ‌های وام مسکن اغلب پایین‌تر از بازگشت‌های بالقوه از سایر سرمایه‌گذاری‌ها هستند، مهم است که فواید آن را سنجید. به عنوان مثال، استفاده از وجوه اضافی برای پرداخت وام مسکن با نرخ بهره 4 درصد ممکن است به اندازه مفید نباشد اگر همان وجوه می‌توانستند با سرمایه‌گذاری درست، بازدهی 7 درصد یا بیشتر به دست آورند. تفاوت در درآمدهای بالقوه، هزینه‌ای فرصتی را نشان می‌دهد که باید به دقت در برنامه‌ریزی مالی مورد توجه قرار گیرد.

تاریخچه مختصری از وام مسکن در ایالات متحده

در دهه‌های اولیه قرن بیستم، خرید خانه اغلب به معنای ارائه پیش‌پرداخت بزرگ و توافق بر وام کوتاه‌مدت بود، که معمولاً نیاز به پرداخت یک مبلغ قابل توجه در پایان دوره‌ای حدود سه تا پنج سال داشت. چنین شرایط سختگیرانه‌ای به معنای آن بود که مالکیت خانه برای اکثریت آمریکایی‌ها دست نیافتنی بود؛ داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که پیش از دهه ۱۹۳۰، نرخ‌های مالکیت خانه حدود ۴۰ درصد بوده است.

آغاز دوران رکود بزرگ، شاهد افزایش شدید تصاحب مسکن‌ها بود، با تخمین‌هایی که نشان می‌داد تقریباً ۲۵٪ از دارندگان وام مسکن، خانه‌های خود را به دلیل ورشکستگی از دست دادند. این دوران، نیاز به اصلاح در تأمین مالی مسکن را آشکار ساخت.

در پاسخ به این نیاز، دولت ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ اقداماتی را برای بازسازی سیستم تأمین مالی مسکن انجام داد. ایجاد اداره فدرال مسکن (FHA) و انجمن ملی وام مسکن فدرال، که به طور معمول به نام فانی مه (Fannie Mae) شناخته می‌شود، یک نقطه عطف را مشخص کرد. FHA بیمه وام را معرفی کرد، که خطر برای وام‌دهندگان را کاهش داد و بنابراین امکان ارائه شرایط وام طولانی‌تر و پیش‌پرداخت‌های پایین‌تر را فراهم آورد، که مالکیت خانه را برای آمریکایی متوسط قابل دسترس‌تر ساخت. فانی مه برای فراهم کردن یک بازار ثانویه برای وام‌های مسکن تأسیس شد، که موجب افزایش دسترسی به منابع مالی برای وام‌دهی شد.

پس از جنگ جهانی دوم، این نهادها در تسهیل دستیابی به مالکیت خانه برای جانبازان نقش کلیدی داشتند و به رونق مسکن و رشد پایدار در نرخ‌های مالکیت خانه کمک کردند. FHA به ویژه ادامه داد به ارائه حمایت حیاتی از بازار مسکن، به ویژه در زمان‌های رکود اقتصادی، کمک کرد تا آن را پایدار کند.

در اوایل قرن بیست و یکم، ترکیبی از عوامل منجر به بالاترین نرخ مالکیت خانه در تاریخ شد، با نرخی که در سال ۲۰۰۱ به اوج ۶۸.۱٪ رسید. با این حال، این اوج توسط کاهش تندی در طی بحران مالی سال ۲۰۰۸ دنبال شد. فانی مه، که به شدت تحت تأثیر پیش‌فرض‌های وام قرار گرفته بود، تحت حفاظت فدرال درآمد تا از سقوط آن جلوگیری شود. پس از چند سال، تا سال ۲۰۱۲، به سودآوری بازگشت. FHA نیز نقش مهمی در ثبات بازار با تضمین دسترسی به بیمه وام در طول بحران ایفا کرد.

بانک مرکزی فدرال نیز وارد عمل شد و سیاست‌هایی را اجرا کرد که هدف آن‌ها تقویت بازار بود، که به بازگرداندن اعتماد و ثبات به اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های مسکن کمک کرد. تا سال ۲۰۱۳، این تلاش‌های مشترک شروع به برداشتن بازار مسکن مقاوم‌تر کرده بود.

امروزه، نهادهایی مانند فانی مه و FHA همچنان اساسی برای صنعت وام مسکن باقی مانده‌اند، با فراهم کردن پشتیبانی برای بخش قابل توجهی از وام‌های مسکن برای خانه‌های مسکونی خانواده و کمک به انعطاف‌پذیری و دسترسی به تأمین مالی خانه.