Diverse Rekenmachines
Voet- en Duimcalculator


Voet- en Duimcalculator

Een voet- en duimcalculator helpt bij wiskundige problemen. Voeg voeten en duimen toe, trek af, vermenigvuldig of deel ze met gemak.

Antwoord

11 voet 11.3 inch

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

  1. Handmatige Berekeningen met Imperiale Eenheden
    1. Omrekenmethode
    2. Berekening Zonder Omrekening van Eenheid
    3. Metingen Gebaseerd op het Menselijk Lichaam in de Geschiedenis

Voet- en Duimcalculator

Het imperiale systeem van voeten en inches wordt veel gebruikt in de bouw, architectuur en het dagelijks leven in de Verenigde Staten. Maar het werken met breuken en gemengde getallen kan een echte hoofdpijn zijn als we proberen te opereren met imperiale eenheden van meting. En daar redt de voet- en inchcalculator ons.

De Voetcalculator is een online hulpmiddel dat je in staat stelt om efficiënt wiskundige operaties uit te voeren met metingen die uitgedrukt zijn in voeten en inches. Het werkt met gehele getallen, breuken en gemengde getallen. De voet- en inchcalculator kan waarden in imperiale eenheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Het gebruik van een voetcalculator kan je tijd en moeite besparen bij het werken met imperiale metingen. Het elimineert de noodzaak voor handmatige berekeningen die tijdrovend zijn en vol fouten kunnen zitten. Met een voet- en inchcalculator kun je de nauwkeurigheid van je berekeningen garanderen. Het zal je helpen kostbare fouten in de bouw, architectuur en andere velden te vermijden.

Handmatige Berekeningen met Imperiale Eenheden

Natuurlijk verwerkt deze meetcalculator de getallen in minder dan een seconde. Maar je kunt handmatige operaties met imperiale eenheden uitvoeren als je meer controle over het proces wilt.

In tegenstelling tot het metrische stelsel, gebruiken imperiale eenheden niet het op tientallen gebaseerde systeem, wat de berekeningen iets gecompliceerder maakt. Om imperiale eenheden op te tellen en af te trekken, is het heel belangrijk om de omrekeningsfactor voor elke eenheid te kennen. Bijvoorbeeld, in het geval van voeten en inches moeten we altijd onthouden dat één voet gelijk is aan 12 inches.

Omrekenmethode

Eén methode beveelt aan om alle eenheden om te zetten naar één eenheid (voet of inch) en in die eenheid te berekenen. En dan, indien nodig, kun je het resultaat omzetten naar een andere handige vorm.

Voeten en Inches Optellen

Handmatig voeten en inches optellen kan in het begin omslachtig lijken. Maar als je dit meerdere keren probeert, zul je vaardiger worden in het uitvoeren van deze bewerking.

Stel, je moet 2 voet en 8 ½ inch optellen bij 2 voet en 5 ¾ inch.

Berekenen in inches

We zetten ze om naar inches.

(2 × 12) + 8 + ½ = 24 + 8 ½ = 32 ½ inch voor het eerste getal

en

(2 × 12) + 5 ¾ = 24 + 5 ¾ = 29 ¾ inch voor het tweede getal

Dan tellen we de resultaten van de omzetting bij elkaar op. Inch bij inch optellen:

32 ½ + 29 ¾ = 32 2/4 + 29 ¾ = 61 + 5/4 = 61 + 1 ¼ = 62 ¼ inch

En daarna zetten we het resultaat om naar voeten.

62 ¼ / 12 = (5 × 12) + 2 + ¼ = 5 voet en 2 ¼ inch

Zo komen we uit op het uiteindelijke resultaat van het optellen van inches:

2' 8 ½" + 2' 5 ¾" = 5' 2 ¼"

Berekenen in voeten

Of je kunt de eenheden omzetten naar voeten en operaties met voeten uitvoeren:

2 voet en 8 ½ inch en 2 voet en 5 ¾ inch = (2 + 8,5/12) voet + (2 + 5,75/12) voet = 2,7083 voet + 2,4792 voet = 5,1875 voet

We kunnen deze procedure gebruiken met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.

Controleer deze wiskunde in een voet- en inchcalculator en je krijgt dezelfde resultaten.

Voeten en Inches Aftrekken

Berekenen in inches

We rekenen met omzetting naar inches:

5 voet 2 ¾ inch – 3 voet 9 ½ inch = 62 ¾ inch – 45 2/4 inch = 17 ¼ inch = 1 voet 5 ¼ inch

Berekenen in voeten

En we rekenen met omzetting naar voeten:

5 voet 2 ¾ inch – 3 voet 9 ½ inch = 5,2292 voet – 3,7917 voet = 1,4375 voet

Vermenigvuldigen van Voeten en Inches

Berekenen in inches

Hier kunnen we eerst berekenen door omzetting naar inches:

5 voet 2 ¾ inches × 3 voet 9 ½ inches = 62,75 inches × 45,5 inches = 2855,125 square inches

Maar in dit geval hebben we vierkante eenheden. Daarom delen we het resultaat niet door 12 maar door 144 om vierkante voeten te krijgen.

2855,125 / 144 = 19,8273 vierkante voet

5,1667 voet × 3,75 voet = 19,8273 vierkante voet

Berekenen in voeten

En we kunnen berekenen door vanaf het begin om te zetten naar voeten:

5 voet 2 ¾ inches × 3 voet 9 ½ inches = 5,229167 voet × 3,791667 voet = 19,82726 vierkante voet

Delen van Voeten en Inches

Berekenen in inches

Hier beginnen we weer met omzetten naar inches:

5 voet 2 ¾ inches / 3 voet 9 ½ inches = 62,75 inches / 45,5 inches = 1,3791

Berekenen in voeten

Of we kunnen vanaf de eerste stap met voeten manipuleren:

5 voet 2 ¾ inches / 3 voet 9 ½ inches = 5,229167 voet / 3,791667 voet = 1,3791

Berekening Zonder Omrekening van Eenheid

Met de tweede methode van berekenen zonder de eenheden om te zetten naar voeten of inches, tellen we de getallen direct op in voeten en inches. We beginnen van rechts naar links van kleinere waarden naar grotere waarden en dragen waarden over als het resultaat van het optellen van inches groter is dan 12. Of als het fractionele deel groter wordt dan 1.

Optellen

In het voorbeeld met onze getallen zou de berekening als volgt gaan:

5 voet 2 ¾ inch + 3 voet 9 ½ inch

De eerste stap - het optellen van fracties:

¾ + ½ = ¾ + 2/4 = 5/4 = 1 ¼

Dus we kunnen één geheel inch naar het volgende niveau verplaatsen.

De tweede stap - het optellen van inches.

2 inches + 9 inches = 11

Plus 1 ¼ van de vorige stap en we krijgen 12 ¼

Dus we hebben 1 geheel voet en ¼ inch als resultaat en we verplaatsen deze nieuwe voet naar het volgende niveau.

De derde stap is het optellen van voeten:

5 + 3 voet = 8

plus we voegen nog een voet toe die we kregen toen we de inches optelden en krijgen in totaal 9 voeten

Dan schrijven we de resultaten van alle 3 stappen op:

9 voet ¼ inch

Aftrekken

Laten we de aftrekking maken met de getallen die we al in dit artikel hebben gebruikt:

5 voet 2 ¾ inch – 3 voet 9 ½ inch

We beginnen bij de kleinste eenheden - fracties.

¾ - ½ = ¾ - 2/4 = ¼

De tweede stap - het aftrekken van inches. We kunnen geen 9 van 2 aftrekken. Dus lenen we één eenheid (12 inches) van 5 voet. 2 inches + 12 inches = 14 inches.

14 inches – 9 inches = 5 inches

De derde stap is het aftrekken van voeten. Nu hebben we niet 5 maar 4 voet als resultaat van het lenen. Dus we trekken af:

4 voet – 3 voet = 1 voet

En we schrijven het totale resultaat op:

5 voet 2 ¾ inch – 3 voet 9 ½ inch = 1 voet 5 ¼ inch

Om voeten en inches te vermenigvuldigen en te delen, wordt het ten zeerste aanbevolen dat u de omrekeningsmethode gebruikt. Dat wil zeggen, converteer uw waarden naar voeten en inches alleen en voer de berekeningen uit in één meeteenheid. U kunt ervoor kiezen om om te zetten naar voeten of inches, wat voor u handiger is.

Metingen Gebaseerd op het Menselijk Lichaam in de Geschiedenis

In de geschiedenis van menselijke metingen zijn er veel eenheden geweest die gebaseerd zijn op delen van het menselijk lichaam. Dit is niet verwonderlijk. Een gereedschap zoals een arm of been is altijd bij een persoon. Het is net zo moeilijk te verliezen als een liniaal, rolmaat of ander meetinstrument. Laten we kijken hoe onze voorouders hun lichaamsdelen gebruikten om objecten door de eeuwen heen te meten.

Vinger

De vinger is een oude meeteenheid die in verschillende culturen is gebruikt, waaronder het oude Egypte, Mesopotamië, Griekenland en Rome, door de geschiedenis heen. Het is gebaseerd op de breedte van een menselijke vinger en is in moderne tijden buiten gebruik geraakt, behalve voor wat informeel gebruik in specifieke velden.

In het oude Egypte was de vinger een basisonderverdeling van de el en was ongeveer 19 mm.

In het moderne gebruik wordt de vinger meestal gedefinieerd als 3/4 van een inch of 1/16 van een voet, ongeveer 1,905 cm.

In het Engels wordt de term "vinger" nog steeds informeel gebruikt in de geneeskunde en gerelateerde disciplines als een meeteenheid en ook bij de meting van gedistilleerde dranken. Een "vinger whisky" verwijst naar de hoeveelheid whisky die een glas zou vullen tot het niveau van één om het glas gewikkelde vinger aan de onderkant.

Palm

De term "palm" kan verwijzen naar twee verschillende meeteenheden, één gebaseerd op de breedte van de menselijke palm en de andere op de lengte.

De breedte van de palm is gebruikt in het oude Egypte, Israël, Griekenland en Rome, evenals in middeleeuws Engeland, waar het ook bekend stond als de handbreedte. In het oude Egypte stond de palm bekend als de shesep, doorgaans ongeveer 75mm of 3 inch lang. De palm werd verder verdeeld in vier vingers, ongeveer 19mm of 0,75 inch.

De lengte van de hand, ook bekend als de Romeinse "grotere palm", werd gebruikt in middeleeuws Italië en Frankrijk. In het Spaans en Portugees stond de palm bekend als de "palmo menor" en "palmo de craveira", respectievelijk.

In het oude Israël stond de palm bekend als de tefah, tepah of topah. De palm was verdeeld in vier vingerbreedtes.

In het oude Griekenland stond de palm bekend als de "palaistē", "dōron" of "daktylodókhmē". Het maakte ¼ uit van de Griekse voet, die per regio varieerde tussen 27-35cm. Dit geeft waarden voor de palm tussen 6,7-8,8cm, met de Attische palm rond 7,4cm.

Hand

De standaardeenheid van meting als een arm is ongeveer 4 inch (101,6 mm). De 'hand' wordt vaak gebruikt om de hoogte van paarden te meten in veel Engelssprekende landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada. Het was oorspronkelijk gebaseerd op de breedte van een menselijke hand.

In het Verenigd Koninkrijk werd de grootte van de hand gestandaardiseerd op vier inch door een wetsbesluit van koning Hendrik VIII in 1540. Er was echter verwarring tussen de verschillende soorten handmetingen, en er werden verschillende waarden toegewezen aan de hand en handbreedte. De adoptie van de internationale inch in 1959 standaardiseerde de imperiale vorm van deze eenheid.

Deze eenheid is uniek omdat het een deelsysteem gebruikt dat is gebaseerd op de basis van 4, dus metingen worden uitgedrukt in kwarten van de hand, die gelijk zijn aan inches.

Cubitum

Het cubitum is een oude lengtemaat die hoofdzakelijk gebruikt werd door de Sumeriërs, Egyptenaren en Israëlieten. Het cubitum wordt in de Bijbel genoemd in verband met zulke constructies als de Ark van Noach, de Ark van het Verbond en de Tempel van Salomo. De oude Egyptenaren gebruikten het koninklijk cubitum als de vroegst bekende standaardmaat. Cubitums werden gebruikt om lengte te meten, en vele cubitum meetstaven zijn gevonden in de tomben van de farao Toetanchamon uit de 18e dynastie.

Het cubitum werd ook gebruikt in een bijbelse context. Het werd ingezet voor het meten van constructies, inclusief de Tempel van Salomo.

De term "cubitum" komt van het Latijnse zelfstandig naamwoord "cubitum", wat "elleboog" betekent. Een cubitum is gelijk aan de afstand die gemeten kan worden van het puntje van de middelvinger tot de elleboog.

In sommige gevallen was een cubitum gelijk aan 6 palmen of 24 vingers. Het koninklijk cubitum, gebruikt door de oude Egyptenaren, was verdeeld in 7 palmen × 4 vingers, dus 28 vingers. Deze lengte varieerde meestal van 44,4 tot 52,92 cm. En de lengte van het oude Romeinse cubitum was 120 cm (3 voet 11 inch).

Schachtmaat

Een schachtmaat is een oude meeteenheid die veel werd gebruikt in middeleeuws Engeland. Het werd gedefinieerd als 6 inch, wat precies 152,4 millimeter is in moderne metingen. De eenheid was gebaseerd op de breedte van de vuist en uitgestrekte duim, waardoor het eenvoudig was om de lengtes van palen, staven en andere objecten te meten door de onderkant van de staf vast te grijpen en herhaalde hand-over-hand grepen langs de lengte van de staf te maken.

De schachtmaat werd voor het eerst genoemd in Angelsaksische verslagen zoals in 910. Met de invoering van de moderne voet in de 12e eeuw, werd de schachtmaat opnieuw gedefinieerd als precies de helft van een voet, of 6 inch. Het werd ook gespeld als "schaftmond", "scaeftemunde" en "shathmont". De naam van de eenheid kwam van het Oudengelse "sceaft", wat "hand" betekent.

Voet

De voet, aangeduid met het symbool "ft", is een eenheid van lengte die veel wordt gebruikt in zowel het Britse imperiale als het Amerikaanse gebruikelijke meetsysteem. Historisch gezien was de voet gebaseerd op de lengte van de menselijke voet. De lengte van één voet is officieel gedefinieerd als 0,3048 meter, en deze is verder verdeeld in 12 inches.

De voet is al heel lang een meeteenheid, teruggaand tot de beschavingen van de oude wereld zoals Egypte, Griekenland en Rome. De lengte van de voet varieerde afhankelijk van de locatie en het tijdperk, maar was typisch tussen 250 mm en 335 mm. Het werd over het algemeen verdeeld in 12 inches.

De Verenigde Staten zijn de enige geïndustrialiseerde economie die nog steeds de internationale voet en de survey voet gebruikt in plaats van de meter in hun zakelijke, technische en normatieve werk.

De voet is een wettelijke lengteeenheid in het Verenigd Koninkrijk, en de meeste mensen daar gebruiken het om hun lengte te meten.

El

Een el is een verouderde meeteenheid die oorspronkelijk in Noordwest-Europa ontstond. Het woord "el" betekent letterlijk "arm" en wordt verondersteld te zijn gebaseerd op de gecombineerde lengte van iemands onderarm en uitgestrekte hand. Historisch gezien bestonden er verschillende vormen van de el in verschillende landen, waaronder de Schotse el (ongeveer 37 inch of 94 centimeter), de Vlaamse el (ongeveer 27 inch of 68,6 centimeter) en de Franse el (ongeveer 54 inch of 137,2 centimeter).

De el-wand of elstaf was een stok van één el in lengte die werd gebruikt voor officiële metingen. Koning Edward I vereiste dat elke stad er een had in Engeland. Ook landelijke kerken waren verantwoordelijk voor het verspreiden van uniforme maten, zoals blijkt uit de ijzeren elstaf die bewaard is gebleven in de ingang van de kerk van Stånga op het Zweedse eiland Gotland.

In Engeland was de el meestal precies 45 inch (1,143 meter) lang, wat hetzelfde is als een yard en een kwart. Het werd meestal gebruikt in de kleermakersbranche, maar niemand gebruikt het meer. In 1661 werd de Schotse el een standaard meeteenheid. Maar in 1824 maakte een wet van het parlement, de Weights and Measures Act, de Engelse maten de standaard in Schotland. Dit betekende dat Schotse maten niet langer werden gebruikt.

Vadem

Een vadem wordt gebruikt om de diepte van water te meten. Het wordt veel gebruikt in de maritieme industrie om de diepte van water in schepen en boten te meten. Het wordt ook gebruikt in het onderwaterduiken om de diepte van de duik te meten.

Eén vadem is 6 voet of 1,8288 meter.

Het woord vadem komt van het Oudengelse woord faeðm, wat een paar uitgestrekte armen betekent. Aanvankelijk was de vadem gelijk aan de lengte van een man's uitgestrekte armen. Na verloop van tijd veranderde de grootte enigszins, afhankelijk van of de vadem was gebaseerd op de admiraliteit zeemijl of de imperiale yard.

In de Britse Admiraliteit werd een vadem gedefinieerd als een duizendste van een imperiale zeemijl (6080 ft) of 6,08 voet (1,85 m). In de praktijk werd de "oorlogsschip vadem" van precies 6 voet (1,8 m) gebruikt in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Smoot

De Smoot is een officieuze meeteenheid die voor het eerst werd gebruikt in de jaren 1950 door Oliver Smoot, een student aan het MIT - het Massachusetts Institute of Technology. Deze eenheid, gelijk aan 5 voet 7 inches (1,7 meter), werd oorspronkelijk gebruikt om de lengte van de Harvard Bridge te meten, die Boston en Cambridge in Massachusetts verbindt.

Smoot raakte geïnteresseerd in het meten van de brug nadat hij was verkozen tot de Lambda Chi Alpha studentenvereniging, waar het een traditie was om de brug te meten. Hij gebruikte zijn eigen lichaam als meetinstrument, door op de brug te gaan liggen en de afstand af te tekenen in veelvouden van zijn eigen lichaamslengte.

Het gebruik van de Smoot als meeteenheid trok de aandacht van de media, en het werd snel een interessante en humoristische manier om de lengte van bruggen te meten. De eenheid wordt sindsdien in verschillende contexten gebruikt, zoals het meten van de lengte van marathonraces, de hoogte van gebouwen en zelfs de afstand tussen planeten.