เครื่องคิดเลขทางการเงิน
เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย


เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คำนวณการชำระเงินรายเดือน ต้นทุนการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด และลำดับเวลาการตัดจำหน่ายพร้อมตัวเลือกสำหรับภาษี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สมาคมเจ้าของบ้าน (HOA) และการชำระเงินก่อนกำหนดด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยฟรีของเรา

ตัวเลือก

จำนอง

การชำระเงินรายเดือน: $1,816.92

ภาษีทรัพย์สิน: $132,000.00

ประกันบ้าน: $39,000.00

HOA ค่าธรรมเนียม: $36,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: $150,000.00

รวมการชำระเงิน: $1,011,091.20

ราคาบ้าน: $400,000.00

ดอกเบี้ย

ต้นทุน

ภาษี

0 ปี

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

25 ปี

30 ปี

# วันที่ ดอกเบี้ย ต้นทุน ยอดคงเหลือสิ้นสุด
1 ธ.ค. 21, 2023 $17,492.41 $4,310.63 $315,689.37
2 ธ.ค. 21, 2024 $17,249.26 $4,553.78 $311,135.59
3 ธ.ค. 21, 2025 $16,992.39 $4,810.65 $306,324.94
4 ธ.ค. 21, 2026 $16,721.03 $5,082.01 $301,242.94
5 ธ.ค. 21, 2027 $16,434.37 $5,368.67 $295,874.26
6 ธ.ค. 21, 2028 $16,131.53 $5,671.51 $290,202.75
7 ธ.ค. 21, 2029 $15,811.61 $5,991.43 $284,211.33
8 ธ.ค. 21, 2030 $15,473.65 $6,329.39 $277,881.94
9 ธ.ค. 21, 2031 $15,116.62 $6,686.42 $271,195.52
10 ธ.ค. 21, 2032 $14,739.46 $7,063.58 $264,131.94
11 ธ.ค. 21, 2033 $14,341.01 $7,462.03 $256,669.91
12 ธ.ค. 21, 2034 $13,920.10 $7,882.94 $248,786.97
13 ธ.ค. 21, 2035 $13,475.44 $8,327.60 $240,459.37
14 ธ.ค. 21, 2036 $13,005.70 $8,797.34 $231,662.03
15 ธ.ค. 21, 2037 $12,509.46 $9,293.58 $222,368.44
16 ธ.ค. 21, 2038 $11,985.23 $9,817.81 $212,550.63
17 ธ.ค. 21, 2039 $11,431.42 $10,371.62 $202,179.01
18 ธ.ค. 21, 2040 $10,846.38 $10,956.66 $191,222.35
19 ธ.ค. 21, 2041 $10,228.34 $11,574.70 $179,647.66
20 ธ.ค. 21, 2042 $9,575.44 $12,227.60 $167,420.05
21 ธ.ค. 21, 2043 $8,885.70 $12,917.34 $154,502.72
22 ธ.ค. 21, 2044 $8,157.07 $13,645.97 $140,856.74
23 ธ.ค. 21, 2045 $7,387.32 $14,415.72 $126,441.03
24 ธ.ค. 21, 2046 $6,574.17 $15,228.87 $111,212.15
25 ธ.ค. 21, 2047 $5,715.14 $16,087.90 $95,124.25
26 ธ.ค. 21, 2048 $4,807.65 $16,995.39 $78,128.86
27 ธ.ค. 21, 2049 $3,848.98 $17,954.06 $60,174.80
28 ธ.ค. 21, 2050 $2,836.23 $18,966.81 $41,207.99
29 ธ.ค. 21, 2051 $1,766.35 $20,036.69 $21,171.30
30 ธ.ค. 21, 2052 $636.13 $21,166.91 $4.39
# วันที่ ดอกเบี้ย ต้นทุน ยอดคงเหลือสิ้นสุด
1 ม.ค. 21, 2023 $1,466.67 $350.25 $319,649.75
2 ก.พ. 21, 2023 $1,465.06 $351.86 $319,297.89
3 มี.ค. 21, 2023 $1,463.45 $353.47 $318,944.42
4 Aprarc 21, 2023 $1,461.83 $355.09 $318,589.33
5 พ.ค. 21, 2023 $1,460.20 $356.72 $318,232.61
6 มิ.ย. 21, 2023 $1,458.57 $358.35 $317,874.25
7 ก.ค. 21, 2023 $1,456.92 $360.00 $317,514.26
8 ส.ค. 21, 2023 $1,455.27 $361.65 $317,152.61
9 ก.ย. 21, 2023 $1,453.62 $363.30 $316,789.31
10 ต.ค. 21, 2023 $1,451.95 $364.97 $316,424.34
11 พ.ย. 21, 2023 $1,450.28 $366.64 $316,057.70
12 ธ.ค. 21, 2023 $1,448.60 $368.32 $315,689.37
สิ้นปีที่ 1
13 ม.ค. 21, 2024 $1,446.91 $370.01 $315,319.36
14 ก.พ. 21, 2024 $1,445.21 $371.71 $314,947.66
15 มี.ค. 21, 2024 $1,443.51 $373.41 $314,574.25
16 Aprarc 21, 2024 $1,441.80 $375.12 $314,199.12
17 พ.ค. 21, 2024 $1,440.08 $376.84 $313,822.28
18 มิ.ย. 21, 2024 $1,438.35 $378.57 $313,443.72
19 ก.ค. 21, 2024 $1,436.62 $380.30 $313,063.41
20 ส.ค. 21, 2024 $1,434.87 $382.05 $312,681.37
21 ก.ย. 21, 2024 $1,433.12 $383.80 $312,297.57
22 ต.ค. 21, 2024 $1,431.36 $385.56 $311,912.01
23 พ.ย. 21, 2024 $1,429.60 $387.32 $311,524.69
24 ธ.ค. 21, 2024 $1,427.82 $389.10 $311,135.59
สิ้นปีที่ 2
25 ม.ค. 21, 2025 $1,426.04 $390.88 $310,744.71
26 ก.พ. 21, 2025 $1,424.25 $392.67 $310,352.04
27 มี.ค. 21, 2025 $1,422.45 $394.47 $309,957.56
28 Aprarc 21, 2025 $1,420.64 $396.28 $309,561.28
29 พ.ค. 21, 2025 $1,418.82 $398.10 $309,163.19
30 มิ.ย. 21, 2025 $1,417.00 $399.92 $308,763.26
31 ก.ค. 21, 2025 $1,415.16 $401.76 $308,361.51
32 ส.ค. 21, 2025 $1,413.32 $403.60 $307,957.91
33 ก.ย. 21, 2025 $1,411.47 $405.45 $307,552.47
34 ต.ค. 21, 2025 $1,409.62 $407.30 $307,145.16
35 พ.ย. 21, 2025 $1,407.75 $409.17 $306,735.99
36 ธ.ค. 21, 2025 $1,405.87 $411.05 $306,324.94
สิ้นปีที่ 3
37 ม.ค. 21, 2026 $1,403.99 $412.93 $305,912.01
38 ก.พ. 21, 2026 $1,402.10 $414.82 $305,497.19
39 มี.ค. 21, 2026 $1,400.20 $416.72 $305,080.46
40 Aprarc 21, 2026 $1,398.29 $418.63 $304,661.83
41 พ.ค. 21, 2026 $1,396.37 $420.55 $304,241.28
42 มิ.ย. 21, 2026 $1,394.44 $422.48 $303,818.80
43 ก.ค. 21, 2026 $1,392.50 $424.42 $303,394.38
44 ส.ค. 21, 2026 $1,390.56 $426.36 $302,968.02
45 ก.ย. 21, 2026 $1,388.60 $428.32 $302,539.70
46 ต.ค. 21, 2026 $1,386.64 $430.28 $302,109.42
47 พ.ย. 21, 2026 $1,384.67 $432.25 $301,677.17
48 ธ.ค. 21, 2026 $1,382.69 $434.23 $301,242.94
สิ้นปีที่ 4
49 ม.ค. 21, 2027 $1,380.70 $436.22 $300,806.71
50 ก.พ. 21, 2027 $1,378.70 $438.22 $300,368.49
51 มี.ค. 21, 2027 $1,376.69 $440.23 $299,928.26
52 Aprarc 21, 2027 $1,374.67 $442.25 $299,486.01
53 พ.ค. 21, 2027 $1,372.64 $444.28 $299,041.73
54 มิ.ย. 21, 2027 $1,370.61 $446.31 $298,595.42
55 ก.ค. 21, 2027 $1,368.56 $448.36 $298,147.06
56 ส.ค. 21, 2027 $1,366.51 $450.41 $297,696.65
57 ก.ย. 21, 2027 $1,364.44 $452.48 $297,244.17
58 ต.ค. 21, 2027 $1,362.37 $454.55 $296,789.62
59 พ.ย. 21, 2027 $1,360.29 $456.63 $296,332.99
60 ธ.ค. 21, 2027 $1,358.19 $458.73 $295,874.26
สิ้นปีที่ 5
61 ม.ค. 21, 2028 $1,356.09 $460.83 $295,413.43
62 ก.พ. 21, 2028 $1,353.98 $462.94 $294,950.49
63 มี.ค. 21, 2028 $1,351.86 $465.06 $294,485.43
64 Aprarc 21, 2028 $1,349.72 $467.20 $294,018.23
65 พ.ค. 21, 2028 $1,347.58 $469.34 $293,548.90
66 มิ.ย. 21, 2028 $1,345.43 $471.49 $293,077.41
67 ก.ค. 21, 2028 $1,343.27 $473.65 $292,603.76
68 ส.ค. 21, 2028 $1,341.10 $475.82 $292,127.94
69 ก.ย. 21, 2028 $1,338.92 $478.00 $291,649.94
70 ต.ค. 21, 2028 $1,336.73 $480.19 $291,169.75
71 พ.ย. 21, 2028 $1,334.53 $482.39 $290,687.36
72 ธ.ค. 21, 2028 $1,332.32 $484.60 $290,202.75
สิ้นปีที่ 6
73 ม.ค. 21, 2029 $1,330.10 $486.82 $289,715.93
74 ก.พ. 21, 2029 $1,327.86 $489.06 $289,226.87
75 มี.ค. 21, 2029 $1,325.62 $491.30 $288,735.58
76 Aprarc 21, 2029 $1,323.37 $493.55 $288,242.03
77 พ.ค. 21, 2029 $1,321.11 $495.81 $287,746.22
78 มิ.ย. 21, 2029 $1,318.84 $498.08 $287,248.14
79 ก.ค. 21, 2029 $1,316.55 $500.37 $286,747.77
80 ส.ค. 21, 2029 $1,314.26 $502.66 $286,245.11
81 ก.ย. 21, 2029 $1,311.96 $504.96 $285,740.15
82 ต.ค. 21, 2029 $1,309.64 $507.28 $285,232.87
83 พ.ย. 21, 2029 $1,307.32 $509.60 $284,723.27
84 ธ.ค. 21, 2029 $1,304.98 $511.94 $284,211.33
สิ้นปีที่ 7
85 ม.ค. 21, 2030 $1,302.64 $514.28 $283,697.04
86 ก.พ. 21, 2030 $1,300.28 $516.64 $283,180.40
87 มี.ค. 21, 2030 $1,297.91 $519.01 $282,661.39
88 Aprarc 21, 2030 $1,295.53 $521.39 $282,140.00
89 พ.ค. 21, 2030 $1,293.14 $523.78 $281,616.22
90 มิ.ย. 21, 2030 $1,290.74 $526.18 $281,090.05
91 ก.ค. 21, 2030 $1,288.33 $528.59 $280,561.45
92 ส.ค. 21, 2030 $1,285.91 $531.01 $280,030.44
93 ก.ย. 21, 2030 $1,283.47 $533.45 $279,496.99
94 ต.ค. 21, 2030 $1,281.03 $535.89 $278,961.10
95 พ.ย. 21, 2030 $1,278.57 $538.35 $278,422.75
96 ธ.ค. 21, 2030 $1,276.10 $540.82 $277,881.94
สิ้นปีที่ 8
97 ม.ค. 21, 2031 $1,273.63 $543.29 $277,338.64
98 ก.พ. 21, 2031 $1,271.14 $545.78 $276,792.86
99 มี.ค. 21, 2031 $1,268.63 $548.29 $276,244.57
100 Aprarc 21, 2031 $1,266.12 $550.80 $275,693.77
101 พ.ค. 21, 2031 $1,263.60 $553.32 $275,140.45
102 มิ.ย. 21, 2031 $1,261.06 $555.86 $274,584.59
103 ก.ค. 21, 2031 $1,258.51 $558.41 $274,026.18
104 ส.ค. 21, 2031 $1,255.95 $560.97 $273,465.22
105 ก.ย. 21, 2031 $1,253.38 $563.54 $272,901.68
106 ต.ค. 21, 2031 $1,250.80 $566.12 $272,335.56
107 พ.ย. 21, 2031 $1,248.20 $568.72 $271,766.84
108 ธ.ค. 21, 2031 $1,245.60 $571.32 $271,195.52
สิ้นปีที่ 9
109 ม.ค. 21, 2032 $1,242.98 $573.94 $270,621.58
110 ก.พ. 21, 2032 $1,240.35 $576.57 $270,045.01
111 มี.ค. 21, 2032 $1,237.71 $579.21 $269,465.80
112 Aprarc 21, 2032 $1,235.05 $581.87 $268,883.93
113 พ.ค. 21, 2032 $1,232.38 $584.54 $268,299.39
114 มิ.ย. 21, 2032 $1,229.71 $587.21 $267,712.18
115 ก.ค. 21, 2032 $1,227.01 $589.91 $267,122.27
116 ส.ค. 21, 2032 $1,224.31 $592.61 $266,529.66
117 ก.ย. 21, 2032 $1,221.59 $595.33 $265,934.34
118 ต.ค. 21, 2032 $1,218.87 $598.05 $265,336.28
119 พ.ย. 21, 2032 $1,216.12 $600.80 $264,735.49
120 ธ.ค. 21, 2032 $1,213.37 $603.55 $264,131.94
สิ้นปีที่ 10
121 ม.ค. 21, 2033 $1,210.60 $606.32 $263,525.62
122 ก.พ. 21, 2033 $1,207.83 $609.09 $262,916.53
123 มี.ค. 21, 2033 $1,205.03 $611.89 $262,304.64
124 Aprarc 21, 2033 $1,202.23 $614.69 $261,689.95
125 พ.ค. 21, 2033 $1,199.41 $617.51 $261,072.44
126 มิ.ย. 21, 2033 $1,196.58 $620.34 $260,452.11
127 ก.ค. 21, 2033 $1,193.74 $623.18 $259,828.93
128 ส.ค. 21, 2033 $1,190.88 $626.04 $259,202.89
129 ก.ย. 21, 2033 $1,188.01 $628.91 $258,573.98
130 ต.ค. 21, 2033 $1,185.13 $631.79 $257,942.19
131 พ.ย. 21, 2033 $1,182.24 $634.68 $257,307.51
132 ธ.ค. 21, 2033 $1,179.33 $637.59 $256,669.91
สิ้นปีที่ 11
133 ม.ค. 21, 2034 $1,176.40 $640.52 $256,029.40
134 ก.พ. 21, 2034 $1,173.47 $643.45 $255,385.94
135 มี.ค. 21, 2034 $1,170.52 $646.40 $254,739.54
136 Aprarc 21, 2034 $1,167.56 $649.36 $254,090.18
137 พ.ค. 21, 2034 $1,164.58 $652.34 $253,437.84
138 มิ.ย. 21, 2034 $1,161.59 $655.33 $252,782.51
139 ก.ค. 21, 2034 $1,158.59 $658.33 $252,124.18
140 ส.ค. 21, 2034 $1,155.57 $661.35 $251,462.83
141 ก.ย. 21, 2034 $1,152.54 $664.38 $250,798.44
142 ต.ค. 21, 2034 $1,149.49 $667.43 $250,131.02
143 พ.ย. 21, 2034 $1,146.43 $670.49 $249,460.53
144 ธ.ค. 21, 2034 $1,143.36 $673.56 $248,786.97
สิ้นปีที่ 12
145 ม.ค. 21, 2035 $1,140.27 $676.65 $248,110.32
146 ก.พ. 21, 2035 $1,137.17 $679.75 $247,430.58
147 มี.ค. 21, 2035 $1,134.06 $682.86 $246,747.71
148 Aprarc 21, 2035 $1,130.93 $685.99 $246,061.72
149 พ.ค. 21, 2035 $1,127.78 $689.14 $245,372.58
150 มิ.ย. 21, 2035 $1,124.62 $692.30 $244,680.29
151 ก.ค. 21, 2035 $1,121.45 $695.47 $243,984.82
152 ส.ค. 21, 2035 $1,118.26 $698.66 $243,286.16
153 ก.ย. 21, 2035 $1,115.06 $701.86 $242,584.30
154 ต.ค. 21, 2035 $1,111.84 $705.08 $241,879.23
155 พ.ย. 21, 2035 $1,108.61 $708.31 $241,170.92
156 ธ.ค. 21, 2035 $1,105.37 $711.55 $240,459.37
สิ้นปีที่ 13
157 ม.ค. 21, 2036 $1,102.11 $714.81 $239,744.55
158 ก.พ. 21, 2036 $1,098.83 $718.09 $239,026.46
159 มี.ค. 21, 2036 $1,095.54 $721.38 $238,305.08
160 Aprarc 21, 2036 $1,092.23 $724.69 $237,580.39
161 พ.ค. 21, 2036 $1,088.91 $728.01 $236,852.38
162 มิ.ย. 21, 2036 $1,085.57 $731.35 $236,121.04
163 ก.ค. 21, 2036 $1,082.22 $734.70 $235,386.34
164 ส.ค. 21, 2036 $1,078.85 $738.07 $234,648.27
165 ก.ย. 21, 2036 $1,075.47 $741.45 $233,906.82
166 ต.ค. 21, 2036 $1,072.07 $744.85 $233,161.98
167 พ.ย. 21, 2036 $1,068.66 $748.26 $232,413.72
168 ธ.ค. 21, 2036 $1,065.23 $751.69 $231,662.03
สิ้นปีที่ 14
169 ม.ค. 21, 2037 $1,061.78 $755.14 $230,906.89
170 ก.พ. 21, 2037 $1,058.32 $758.60 $230,148.29
171 มี.ค. 21, 2037 $1,054.85 $762.07 $229,386.22
172 Aprarc 21, 2037 $1,051.35 $765.57 $228,620.65
173 พ.ค. 21, 2037 $1,047.84 $769.08 $227,851.58
174 มิ.ย. 21, 2037 $1,044.32 $772.60 $227,078.98
175 ก.ค. 21, 2037 $1,040.78 $776.14 $226,302.84
176 ส.ค. 21, 2037 $1,037.22 $779.70 $225,523.14
177 ก.ย. 21, 2037 $1,033.65 $783.27 $224,739.86
178 ต.ค. 21, 2037 $1,030.06 $786.86 $223,953.00
179 พ.ย. 21, 2037 $1,026.45 $790.47 $223,162.53
180 ธ.ค. 21, 2037 $1,022.83 $794.09 $222,368.44
สิ้นปีที่ 15
181 ม.ค. 21, 2038 $1,019.19 $797.73 $221,570.71
182 ก.พ. 21, 2038 $1,015.53 $801.39 $220,769.32
183 มี.ค. 21, 2038 $1,011.86 $805.06 $219,964.26
184 Aprarc 21, 2038 $1,008.17 $808.75 $219,155.51
185 พ.ค. 21, 2038 $1,004.46 $812.46 $218,343.05
186 มิ.ย. 21, 2038 $1,000.74 $816.18 $217,526.87
187 ก.ค. 21, 2038 $997.00 $819.92 $216,706.95
188 ส.ค. 21, 2038 $993.24 $823.68 $215,883.27
189 ก.ย. 21, 2038 $989.46 $827.46 $215,055.82
190 ต.ค. 21, 2038 $985.67 $831.25 $214,224.57
191 พ.ย. 21, 2038 $981.86 $835.06 $213,389.51
192 ธ.ค. 21, 2038 $978.04 $838.88 $212,550.63
สิ้นปีที่ 16
193 ม.ค. 21, 2039 $974.19 $842.73 $211,707.90
194 ก.พ. 21, 2039 $970.33 $846.59 $210,861.31
195 มี.ค. 21, 2039 $966.45 $850.47 $210,010.83
196 Aprarc 21, 2039 $962.55 $854.37 $209,156.46
197 พ.ค. 21, 2039 $958.63 $858.29 $208,298.18
198 มิ.ย. 21, 2039 $954.70 $862.22 $207,435.96
199 ก.ค. 21, 2039 $950.75 $866.17 $206,569.78
200 ส.ค. 21, 2039 $946.78 $870.14 $205,699.64
201 ก.ย. 21, 2039 $942.79 $874.13 $204,825.51
202 ต.ค. 21, 2039 $938.78 $878.14 $203,947.38
203 พ.ย. 21, 2039 $934.76 $882.16 $203,065.22
204 ธ.ค. 21, 2039 $930.72 $886.20 $202,179.01
สิ้นปีที่ 17
205 ม.ค. 21, 2040 $926.65 $890.27 $201,288.74
206 ก.พ. 21, 2040 $922.57 $894.35 $200,394.40
207 มี.ค. 21, 2040 $918.47 $898.45 $199,495.95
208 Aprarc 21, 2040 $914.36 $902.56 $198,593.39
209 พ.ค. 21, 2040 $910.22 $906.70 $197,686.69
210 มิ.ย. 21, 2040 $906.06 $910.86 $196,775.83
211 ก.ค. 21, 2040 $901.89 $915.03 $195,860.80
212 ส.ค. 21, 2040 $897.70 $919.22 $194,941.58
213 ก.ย. 21, 2040 $893.48 $923.44 $194,018.14
214 ต.ค. 21, 2040 $889.25 $927.67 $193,090.47
215 พ.ย. 21, 2040 $885.00 $931.92 $192,158.55
216 ธ.ค. 21, 2040 $880.73 $936.19 $191,222.35
สิ้นปีที่ 18
217 ม.ค. 21, 2041 $876.44 $940.48 $190,281.87
218 ก.พ. 21, 2041 $872.13 $944.79 $189,337.07
219 มี.ค. 21, 2041 $867.79 $949.13 $188,387.95
220 Aprarc 21, 2041 $863.44 $953.48 $187,434.47
221 พ.ค. 21, 2041 $859.07 $957.85 $186,476.63
222 มิ.ย. 21, 2041 $854.68 $962.24 $185,514.39
223 ก.ค. 21, 2041 $850.27 $966.65 $184,547.75
224 ส.ค. 21, 2041 $845.84 $971.08 $183,576.67
225 ก.ย. 21, 2041 $841.39 $975.53 $182,601.15
226 ต.ค. 21, 2041 $836.92 $980.00 $181,621.15
227 พ.ย. 21, 2041 $832.43 $984.49 $180,636.66
228 ธ.ค. 21, 2041 $827.92 $989.00 $179,647.66
สิ้นปีที่ 19
229 ม.ค. 21, 2042 $823.39 $993.53 $178,654.12
230 ก.พ. 21, 2042 $818.83 $998.09 $177,656.03
231 มี.ค. 21, 2042 $814.26 $1,002.66 $176,653.37
232 Aprarc 21, 2042 $809.66 $1,007.26 $175,646.11
233 พ.ค. 21, 2042 $805.04 $1,011.88 $174,634.23
234 มิ.ย. 21, 2042 $800.41 $1,016.51 $173,617.72
235 ก.ค. 21, 2042 $795.75 $1,021.17 $172,596.55
236 ส.ค. 21, 2042 $791.07 $1,025.85 $171,570.70
237 ก.ย. 21, 2042 $786.37 $1,030.55 $170,540.14
238 ต.ค. 21, 2042 $781.64 $1,035.28 $169,504.86
239 พ.ย. 21, 2042 $776.90 $1,040.02 $168,464.84
240 ธ.ค. 21, 2042 $772.13 $1,044.79 $167,420.05
สิ้นปีที่ 20
241 ม.ค. 21, 2043 $767.34 $1,049.58 $166,370.47
242 ก.พ. 21, 2043 $762.53 $1,054.39 $165,316.09
243 มี.ค. 21, 2043 $757.70 $1,059.22 $164,256.86
244 Aprarc 21, 2043 $752.84 $1,064.08 $163,192.79
245 พ.ค. 21, 2043 $747.97 $1,068.95 $162,123.84
246 มิ.ย. 21, 2043 $743.07 $1,073.85 $161,049.98
247 ก.ค. 21, 2043 $738.15 $1,078.77 $159,971.21
248 ส.ค. 21, 2043 $733.20 $1,083.72 $158,887.49
249 ก.ย. 21, 2043 $728.23 $1,088.69 $157,798.80
250 ต.ค. 21, 2043 $723.24 $1,093.68 $156,705.13
251 พ.ย. 21, 2043 $718.23 $1,098.69 $155,606.44
252 ธ.ค. 21, 2043 $713.20 $1,103.72 $154,502.72
สิ้นปีที่ 21
253 ม.ค. 21, 2044 $708.14 $1,108.78 $153,393.93
254 ก.พ. 21, 2044 $703.06 $1,113.86 $152,280.07
255 มี.ค. 21, 2044 $697.95 $1,118.97 $151,161.10
256 Aprarc 21, 2044 $692.82 $1,124.10 $150,037.00
257 พ.ค. 21, 2044 $687.67 $1,129.25 $148,907.75
258 มิ.ย. 21, 2044 $682.49 $1,134.43 $147,773.33
259 ก.ค. 21, 2044 $677.29 $1,139.63 $146,633.70
260 ส.ค. 21, 2044 $672.07 $1,144.85 $145,488.85
261 ก.ย. 21, 2044 $666.82 $1,150.10 $144,338.76
262 ต.ค. 21, 2044 $661.55 $1,155.37 $143,183.39
263 พ.ย. 21, 2044 $656.26 $1,160.66 $142,022.72
264 ธ.ค. 21, 2044 $650.94 $1,165.98 $140,856.74
สิ้นปีที่ 22
265 ม.ค. 21, 2045 $645.59 $1,171.33 $139,685.42
266 ก.พ. 21, 2045 $640.22 $1,176.70 $138,508.72
267 มี.ค. 21, 2045 $634.83 $1,182.09 $137,326.63
268 Aprarc 21, 2045 $629.41 $1,187.51 $136,139.13
269 พ.ค. 21, 2045 $623.97 $1,192.95 $134,946.18
270 มิ.ย. 21, 2045 $618.50 $1,198.42 $133,747.76
271 ก.ค. 21, 2045 $613.01 $1,203.91 $132,543.85
272 ส.ค. 21, 2045 $607.49 $1,209.43 $131,334.42
273 ก.ย. 21, 2045 $601.95 $1,214.97 $130,119.45
274 ต.ค. 21, 2045 $596.38 $1,220.54 $128,898.91
275 พ.ย. 21, 2045 $590.79 $1,226.13 $127,672.78
276 ธ.ค. 21, 2045 $585.17 $1,231.75 $126,441.03
สิ้นปีที่ 23
277 ม.ค. 21, 2046 $579.52 $1,237.40 $125,203.63
278 ก.พ. 21, 2046 $573.85 $1,243.07 $123,960.56
279 มี.ค. 21, 2046 $568.15 $1,248.77 $122,711.79
280 Aprarc 21, 2046 $562.43 $1,254.49 $121,457.30
281 พ.ค. 21, 2046 $556.68 $1,260.24 $120,197.06
282 มิ.ย. 21, 2046 $550.90 $1,266.02 $118,931.04
283 ก.ค. 21, 2046 $545.10 $1,271.82 $117,659.22
284 ส.ค. 21, 2046 $539.27 $1,277.65 $116,381.57
285 ก.ย. 21, 2046 $533.42 $1,283.50 $115,098.07
286 ต.ค. 21, 2046 $527.53 $1,289.39 $113,808.68
287 พ.ย. 21, 2046 $521.62 $1,295.30 $112,513.39
288 ธ.ค. 21, 2046 $515.69 $1,301.23 $111,212.15
สิ้นปีที่ 24
289 ม.ค. 21, 2047 $509.72 $1,307.20 $109,904.96
290 ก.พ. 21, 2047 $503.73 $1,313.19 $108,591.77
291 มี.ค. 21, 2047 $497.71 $1,319.21 $107,272.56
292 Aprarc 21, 2047 $491.67 $1,325.25 $105,947.30
293 พ.ค. 21, 2047 $485.59 $1,331.33 $104,615.98
294 มิ.ย. 21, 2047 $479.49 $1,337.43 $103,278.55
295 ก.ค. 21, 2047 $473.36 $1,343.56 $101,934.99
296 ส.ค. 21, 2047 $467.20 $1,349.72 $100,585.27
297 ก.ย. 21, 2047 $461.02 $1,355.90 $99,229.36
298 ต.ค. 21, 2047 $454.80 $1,362.12 $97,867.25
299 พ.ย. 21, 2047 $448.56 $1,368.36 $96,498.88
300 ธ.ค. 21, 2047 $442.29 $1,374.63 $95,124.25
สิ้นปีที่ 25
301 ม.ค. 21, 2048 $435.99 $1,380.93 $93,743.32
302 ก.พ. 21, 2048 $429.66 $1,387.26 $92,356.05
303 มี.ค. 21, 2048 $423.30 $1,393.62 $90,962.43
304 Aprarc 21, 2048 $416.91 $1,400.01 $89,562.42
305 พ.ค. 21, 2048 $410.49 $1,406.43 $88,156.00
306 มิ.ย. 21, 2048 $404.05 $1,412.87 $86,743.13
307 ก.ค. 21, 2048 $397.57 $1,419.35 $85,323.78
308 ส.ค. 21, 2048 $391.07 $1,425.85 $83,897.93
309 ก.ย. 21, 2048 $384.53 $1,432.39 $82,465.54
310 ต.ค. 21, 2048 $377.97 $1,438.95 $81,026.58
311 พ.ย. 21, 2048 $371.37 $1,445.55 $79,581.04
312 ธ.ค. 21, 2048 $364.75 $1,452.17 $78,128.86
สิ้นปีที่ 26
313 ม.ค. 21, 2049 $358.09 $1,458.83 $76,670.03
314 ก.พ. 21, 2049 $351.40 $1,465.52 $75,204.52
315 มี.ค. 21, 2049 $344.69 $1,472.23 $73,732.29
316 Aprarc 21, 2049 $337.94 $1,478.98 $72,253.30
317 พ.ค. 21, 2049 $331.16 $1,485.76 $70,767.55
318 มิ.ย. 21, 2049 $324.35 $1,492.57 $69,274.98
319 ก.ค. 21, 2049 $317.51 $1,499.41 $67,775.57
320 ส.ค. 21, 2049 $310.64 $1,506.28 $66,269.29
321 ก.ย. 21, 2049 $303.73 $1,513.19 $64,756.10
322 ต.ค. 21, 2049 $296.80 $1,520.12 $63,235.98
323 พ.ย. 21, 2049 $289.83 $1,527.09 $61,708.89
324 ธ.ค. 21, 2049 $282.83 $1,534.09 $60,174.80
สิ้นปีที่ 27
325 ม.ค. 21, 2050 $275.80 $1,541.12 $58,633.68
326 ก.พ. 21, 2050 $268.74 $1,548.18 $57,085.50
327 มี.ค. 21, 2050 $261.64 $1,555.28 $55,530.22
328 Aprarc 21, 2050 $254.51 $1,562.41 $53,967.82
329 พ.ค. 21, 2050 $247.35 $1,569.57 $52,398.25
330 มิ.ย. 21, 2050 $240.16 $1,576.76 $50,821.49
331 ก.ค. 21, 2050 $232.93 $1,583.99 $49,237.50
332 ส.ค. 21, 2050 $225.67 $1,591.25 $47,646.25
333 ก.ย. 21, 2050 $218.38 $1,598.54 $46,047.71
334 ต.ค. 21, 2050 $211.05 $1,605.87 $44,441.84
335 พ.ย. 21, 2050 $203.69 $1,613.23 $42,828.61
336 ธ.ค. 21, 2050 $196.30 $1,620.62 $41,207.99
สิ้นปีที่ 28
337 ม.ค. 21, 2051 $188.87 $1,628.05 $39,579.94
338 ก.พ. 21, 2051 $181.41 $1,635.51 $37,944.43
339 มี.ค. 21, 2051 $173.91 $1,643.01 $36,301.42
340 Aprarc 21, 2051 $166.38 $1,650.54 $34,650.88
341 พ.ค. 21, 2051 $158.82 $1,658.10 $32,992.78
342 มิ.ย. 21, 2051 $151.22 $1,665.70 $31,327.08
343 ก.ค. 21, 2051 $143.58 $1,673.34 $29,653.74
344 ส.ค. 21, 2051 $135.91 $1,681.01 $27,972.73
345 ก.ย. 21, 2051 $128.21 $1,688.71 $26,284.02
346 ต.ค. 21, 2051 $120.47 $1,696.45 $24,587.57
347 พ.ย. 21, 2051 $112.69 $1,704.23 $22,883.34
348 ธ.ค. 21, 2051 $104.88 $1,712.04 $21,171.30
สิ้นปีที่ 29
349 ม.ค. 21, 2052 $97.04 $1,719.88 $19,451.42
350 ก.พ. 21, 2052 $89.15 $1,727.77 $17,723.65
351 มี.ค. 21, 2052 $81.23 $1,735.69 $15,987.96
352 Aprarc 21, 2052 $73.28 $1,743.64 $14,244.32
353 พ.ค. 21, 2052 $65.29 $1,751.63 $12,492.69
354 มิ.ย. 21, 2052 $57.26 $1,759.66 $10,733.03
355 ก.ค. 21, 2052 $49.19 $1,767.73 $8,965.30
356 ส.ค. 21, 2052 $41.09 $1,775.83 $7,189.47
357 ก.ย. 21, 2052 $32.95 $1,783.97 $5,405.50
358 ต.ค. 21, 2052 $24.78 $1,792.14 $3,613.36
359 พ.ย. 21, 2052 $16.56 $1,800.36 $1,813.00
360 ธ.ค. 21, 2052 $8.31 $1,808.61 $4.39
สิ้นปีที่ 30

เกิดข้อผิดพลาดกับการคำนวณของคุณ

สารบัญ

 1. การจำนอง หรือ สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 2. ส่วนประกอบของเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 3. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของบ้านและการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำ
 4. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดซ้ำ
 5. การชำระคืนก่อนกำหนดและเงินทุนเพิ่มเติม
 6. กลยุทธ์ในการชำระหนี้ก่อนกำหนด
  1. การชำระเงินพิเศษ
  2. การชำระเงินรายปักษ์
  3. การรีไฟแนนซ์เป็นเงินกู้ระยะสั้น
 7. เหตุผลในการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด
 8. ข้อเสียของการชำระหนี้ก่อนกำหนด
 9. ประวัติโดยย่อของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา

เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการคำนวณการชำระเงินรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของบ้าน คุณสามารถรวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีในต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย พลเมืองสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับเครื่องคำนวณนี้

การจำนอง หรือ สินเชื่อที่อยู่อาศัย

การจำนอง คือเงินกู้ที่ค้ำประกันโดยทรัพย์สินชิ้นหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้าน ผู้ให้กู้กำหนดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นเงินที่ยืมมาเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อที่ขอสินเชื่อบ้านจากผู้ให้กู้มักจะต้องชำระคืนภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติจะใช้เวลา 15 หรือ 30 ปีในสหรัฐอเมริกา ในแต่ละเดือนผู้ซื้อจะชำระคืนเงินกู้ เงินต้นหรือจำนวนเงินเดิมที่ยืมมาเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินรายเดือน

ดอกเบี้ยคือมูลค่าที่จ่ายให้กับผู้ให้กู้สำหรับการใช้เงิน บางครั้งบัญชีเอสโครว์ใช้เพื่อชดเชยต้นทุนภาษีทรัพย์สินและการประกันภัย จนกว่าจะชำระเงินเดือนสุดท้าย ผู้ซื้อจะไม่ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนองโดยสมบูรณ์

เงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ 30 ปีเป็นประเภทจำนองที่แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา การจำนองเป็นวิธีการหลักที่บุคคลใช้ในการซื้อบ้าน

ส่วนประกอบของเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

โดยปกติแล้ว สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะมีองค์ประกอบหลายประการ และเครื่องคำนวณของเราก็รวมองค์ประกอบเหล่านั้นด้วย จำนวนเงินกู้คือจำนวนเงินที่ยืมจากธนาคารหรือผู้ให้กู้ จำนวนนี้เท่ากับราคาซื้อหักเงินดาวน์ จำนวนเงินกู้สูงสุดที่สามารถถอนออกได้มักจะเกี่ยวข้องกับรายได้ของครอบครัวหรือความสามารถในการจ่ายหนี้

ระยะเวลาเงินกู้จะกำหนดเมื่อคุณต้องชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวน สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มักมีระยะเวลา 15, 20 หรือ 30 ปี ระยะเวลาการชำระคืนที่สั้นกว่า เช่น 15 หรือ 20 ปี มักจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า

เงินดาวน์คือการชำระเงินเริ่มแรกสำหรับการซื้อ ซึ่งโดยปกติจะเป็นสัดส่วนของต้นทุนทั้งหมด โดยปกติผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะต้องชำระเงินดาวน์อย่างน้อย 20% ของวงเงินกู้ทั้งหมด ในบางกรณี ผู้กู้สามารถวางดาวน์ได้ 3%

ผู้กู้จะต้องซื้อประกันสินเชื่อส่วนบุคคล (PMI) หากเงินดาวน์น้อยกว่า 20% ผู้กู้จะต้องมีประกันนี้จนกว่ายอดคงค้างของเงินกู้จะลดลงต่ำกว่า 80% ของราคาซื้อเริ่มแรกของบ้าน ยิ่งเงินดาวน์สูง อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งดี และมีโอกาสอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น

อัตราดอกเบี้ยคือสัดส่วนของเงินกู้ที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการกู้ยืม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยมีสองประเภท: อัตราคงที่ (FRM) และอัตราที่ปรับได้ (ARM) ตามชื่อ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ FRM จะคงที่ตลอดการกู้ยืม เฉพาะอัตราคงที่เท่านั้นที่คำนวณโดยใช้เครื่องคำนวณด้านบน

เมื่อใช้ ARM อัตราดอกเบี้ยมักจะคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีการปรับตามดัชนีตลาดเป็นระยะ ๆ ARM เปลี่ยนความเสี่ยงให้กับผู้กู้ยืม ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นของ ARM มักจะต่ำกว่า FRM ที่มีระยะเวลาเงินกู้เท่ากัน 0.5-2%

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมักจะแสดงเป็นอัตราร้อยละต่อปี (APR) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า APR ที่ระบุหรือ APR ที่มีผลบังคับใช้ นี่คืออัตราดอกเบี้ยที่แสดงเป็นอัตราเป็นงวดคูณด้วยจำนวนงวดทบต้นในหนึ่งปี ตัวอย่างเช่น หากอัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัยคือ APR 6% ผู้กู้จะต้องจ่าย 6% หารด้วยสิบสอง ซึ่งก็คือดอกเบี้ย 0.5% ในแต่ละเดือน

ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของบ้านและการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดือนถือเป็นต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่ในการเป็นเจ้าของบ้าน แต่มีค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการจัดหมวดหมู่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแบ่งระหว่างต้นทุนที่เกิดซ้ำและต้นทุนที่ไม่เกิดซ้ำ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำส่วนใหญ่จะคงอยู่ตลอดอายุการจำนองและหลังจากนั้น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ประกันบ้าน ค่าธรรมเนียมสมาคมเจ้าของบ้านและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอันเป็นผลพลอยได้จากอัตราเงินเฟ้อ เป็นปัจจัยทางการเงินที่สำคัญ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำจะอยู่ใต้ช่องทำเครื่องหมาย "รวมตัวเลือกด้านล่าง" ในเครื่องคำนวณ เครื่องคำนวณยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับเปอร์เซ็นต์การเพิ่มรายปีในส่วน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" การใช้งานสามารถนำไปสู่การคำนวณที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ประกันบ้านเป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมบ้านของบุคคลจากภัยอันตรายประเภทต่าง ๆ คุ้มครองการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทั้งในและนอกสถานที่ ความคุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลสามารถรวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยบ้านได้ ค่าประกันบ้านขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ เช่น สถานที่ อายุ สภาพของบ้าน และระดับความคุ้มครองที่ต้องการ

ภาษีทรัพย์สิน เจ้าของทรัพย์สินจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ในสหรัฐอเมริกา ภาษีทรัพย์สินจะได้รับการจัดการโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือเทศมณฑล ภาษีทรัพย์สินท้องถิ่นจะถูกเรียกเก็บในแต่ละรัฐจาก 50 รัฐ โดยทั่วไป เจ้าของบ้านในสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายภาษีทรัพย์สินประมาณร้อยละ 1.1 ของมูลค่าบ้านในแต่ละปี

ค่าธรรมเนียมสมาคมเจ้าของบ้าน (HOA) คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากทรัพย์สินที่เป็นของสมาคมเจ้าของบ้าน (HOA) องค์กรนี้รักษาและส่งเสริมทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้เขตอำนาจของตน มักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาคมเจ้าของบ้าน (HOA) สำหรับคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ และที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวเดี่ยวโดยเฉพาะ โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมสมาคมเจ้าของบ้าน (HOA) รายปีจะน้อยกว่า 1% ของมูลค่าทรัพย์สิน

ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยภาคเอกชน (PMI) การประกันสินเชื่อภาคเอกชน (PMI) ช่วยปกป้องผู้ให้กู้เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ ผู้ให้กู้ในสหรัฐอเมริกามักเรียกร้องให้ผู้กู้ซื้อ PMI หากการชำระเงินดาวน์น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่า (LTV) ต่ำกว่า 78-80% เงินดาวน์ ขนาดเงินกู้ และสินเชื่อของผู้ยืมมีอิทธิพลต่อต้นทุนของการประกันสินเชื่อภาคเอกชน (PMI) มีการเรียกเก็บระหว่าง 0.3 ถึง 1.9 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้ในแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การบำรุงรักษาทรัพย์สินประจำปีอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1% ของมูลค่าทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภทนี้

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดซ้ำ

เครื่องคำนวณไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ แต่ก็ไม่ควรมองข้าม

การปรับปรุงเบื้องต้น: ก่อนที่จะย้ายเข้า ผู้ซื้อบางรายต้องการปรับปรุงคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน การปรับปรุงบ้านครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเปลี่ยนพื้นและทาสีผนังไปจนถึงการทำซ้ำทั้งภายในและภายนอก ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาจเพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว แต่เจ้าของมีทางเลือกในการชะลอหรือหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี คือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหลังจากธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการปิดจำนองในสหรัฐอเมริกาอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมโฉนด ค่าทนายความ ภาษีโอนทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการสำรวจ ค่าธรรมเนียมการบันทึก ค่าธรรมเนียมการสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัย ค่าคอมมิชชั่นนายหน้า การรับประกันบ้าน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการประเมิน ภาษีทรัพย์สินตามสัดส่วน ประกันบ้านแบบจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ยตามสัดส่วน ค่าธรรมเนียมสมาคมเจ้าของบ้านตามสัดส่วน เป็นต้น

ผู้ซื้อมักจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ แม้ว่าอาจมีการเจรจา "เครดิต" กับผู้ขายหรือผู้ให้กู้ก็ตาม ในการทำธุรกรรมมูลค่า 400,000 ดอลลาร์ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีประมาณ 10,000 ดอลลาร์

เบ็ดเตล็ด: ค่าตกแต่งใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ การซ่อมแซม และการย้ายที่อยู่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในการซื้อบ้าน

การชำระคืนก่อนกำหนดและเงินทุนเพิ่มเติม

ผู้กู้อาจต้องการชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของตนเร็วกว่าในภายหลังด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ความปรารถนาที่จะขายบ้านของตน หรือความสามารถในการรีไฟแนนซ์ ตัวอย่างเช่น เครื่องคำนวณของเราสามารถพิจารณาการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือแบบปกติก็ได้ ผู้กู้ควรทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม

กลยุทธ์ในการชำระหนี้ก่อนกำหนด

นอกเหนือจากการชำระคืนสินเชื่อที่อยู่อาศัยงวดสุดท้ายแล้ว ยังมีวิธีหลักสามวิธีในการดำเนินการนี้ เพื่อประหยัดเงินดอกเบี้ยผู้กู้ใช้วิธีการเหล่านี้ คุณสามารถใช้กลยุทธ์เหล่านี้รวมกันหรือใช้ทีละกลยุทธ์ก็ได้

การชำระเงินพิเศษ

มันเป็นเพียงการชำระเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการชำระเงินรายเดือน โดยทั่วไปในสินเชื่อที่อยู่อาศัยระยะยาว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ใช่เงินต้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ จะลดยอดเงินกู้ ลดดอกเบี้ย และช่วยให้ผู้ยืมสามารถชำระคืนเงินกู้ได้เร็วกว่าในระยะยาว

บางคนมีนิสัยชอบจ่ายเงินเพิ่มทุกเดือน คนอื่นทำเมื่อเป็นไปได้ เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับการรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนมาก และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการเสริมจำนองแบบมีและไม่มีการชำระเงินพิเศษอาจเป็นประโยชน์

การชำระเงินรายปักษ์

ภายใต้แผนการชำระเงินรายปักษ์ ผู้กู้จะชำระเงินเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินรายเดือนปกติทุก ๆ สองสัปดาห์ เนื่องจากในหนึ่งปีมี 52 สัปดาห์ ผู้ยืมจะชำระเงิน 26 สัปดาห์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับการชำระเงินเต็มจำนวน 13 ครั้งต่อปี แทนที่จะเป็นการชำระเงิน 12 ครั้งตามกำหนดเวลารายเดือนมาตรฐาน

วิธีการนี้สามารถสอดคล้องกับวงจรการจัดทำงบประมาณของบุคคลที่รับเงินรายปักษ์ได้ดี เนื่องจากช่วยให้พวกเขาประสานส่วนหนึ่งของเช็คเงินเดือนแต่ละรายการเข้ากับการชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้โดยตรง ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี กลยุทธ์นี้ส่งผลให้มีการชำระเงินเพิ่มเติมอีกหนึ่งเดือน ซึ่งใช้กับเงินต้น สิ่งนี้สามารถเร่งการลดยอดเงินต้นและอาจส่งผลให้ประหยัดดอกเบี้ยได้อย่างมากตลอดระยะเวลาของเงินกู้ รวมถึงอาจลดระยะเวลาโดยรวมของสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วย

การรีไฟแนนซ์เป็นเงินกู้ระยะสั้น

การรีไฟแนนซ์คือการออกเงินกู้ใหม่เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ การใช้กลยุทธ์นี้ ผู้กู้สามารถลดระยะเวลาเงินกู้ลงได้ ซึ่งโดยปกติจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลง สิ่งนี้จะช่วยเร่งการชำระคืนและประหยัดต้นทุนดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ผู้กู้มักจะชำระเงินรายเดือนที่มากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อทำการรีไฟแนนซ์ ผู้กู้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เหตุผลในการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด

คุณสามารถรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้จากการชำระเงินเพิ่มเติม:

กรอบเวลาการชำระหนี้ที่สั้นลง: การลดระยะเวลาการชำระคืนหมายความว่าการชำระคืนจะมาเร็วกว่าระยะเวลาเดิมที่ระบุไว้ในสัญญาสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้ผู้กู้ชำระหนี้จำนองได้เร็วขึ้น

ต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า: ผู้กู้สามารถประหยัดดอกเบี้ยซึ่งมักเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ

ความพึงพอใจส่วนบุคคล: ความรู้สึกถึงความอยู่ดีมีสุขทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับการปลดหนี้ การปลอดหนี้ยังช่วยให้ผู้กู้ยืมใช้จ่ายและลงทุนในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ข้อเสียของการชำระหนี้ก่อนกำหนด

ในทางกลับกัน การชำระเงินเพิ่มเติมจะต้องมีค่าใช้จ่าย ผู้ขอสินเชื่อควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ก่อนชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม:

บทลงโทษการชำระล่วงหน้า: การลงโทษการชำระคืนก่อนกำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ยืมและผู้ให้กู้จำนอง ซึ่งควบคุมสิ่งที่ผู้ยืมสามารถชำระคืนได้และเมื่อใด ค่าปรับมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือที่เป็นหนี้ ณ เวลาที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือดอกเบี้ยค้างรับจำนวนหนึ่ง

ค่าปรับมักจะลดลงจนกว่าจะหมดไปในห้าปี การชำระคืนครั้งเดียวเนื่องจากการขายบ้านโดยทั่วไปจะไม่ต้องเสียค่าปรับการชำระล่วงหน้า

การล็อคเงินทุนของบ้าน: เงินที่ลงทุนในบ้านคือเงินที่ผู้ยืมไม่สามารถใช้ที่อื่นได้ ในที่สุดสิ่งนี้อาจบังคับให้ผู้ยืมต้องกู้ยืมเพิ่มเติม หากมีความต้องการเงินสดโดยไม่คาดคิด

การหักลดหย่อนภาษี: ผู้กู้ในสหรัฐอเมริกาสามารถหักต้นทุนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากภาษีของตนได้ การจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลให้การหักเงินลดลง อย่างไรก็ตาม เฉพาะผู้เสียภาษีที่ลงรายการจำนวนเงินที่เป็นหนี้ (แทนที่จะได้รับการหักลดหย่อนมาตรฐาน) เท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์นี้ได้

ต้นทุนค่าเสียโอกาส: การจัดลำดับความสำคัญของการชำระคืนสินเชื่อที่อยู่อาศัยก่อนกำหนดอาจไม่ใช่การตัดสินใจทางการเงินที่ดีที่สุดเสมอไป เนื่องจากอัตราการสินเชื่อที่อยู่อาศัยมักจะต่ำกว่าผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การใช้กองทุนส่วนเกินเพื่อชำระหนี้จำนองที่มีอัตราดอกเบี้ย 4% อาจไม่เป็นประโยชน์ หากกองทุนเดียวกันเหล่านั้นให้ผลตอบแทน 7% หรือมากกว่าหากลงทุนอย่างชาญฉลาด ความแตกต่างของรายได้ที่เป็นไปได้แสดงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการวางแผนทางการเงิน

ประวัติโดยย่อของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา

ในทศวรรษต้น ๆ ของศตวรรษที่ 20 การซื้อบ้านมักหมายถึงการต้องจ่ายเงินดาวน์จำนวนมากและตกลงกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องชำระเงินการจำนองแบบจ่ายบอลลูนจำนวนมากหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณสามถึงห้าปี ข้อกำหนดที่เข้มงวดดังกล่าวหมายความว่าการเป็นเจ้าของบ้านไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่ ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่าก่อนปี พ.ศ. 2473 อัตราการเป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่ประมาณ 40%

การเริ่มเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทำให้มีการยึดสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยประมาณการระบุว่าเกือบ 25% ของผู้ถือจำนองสูญเสียบ้านเนื่องจากการยึดสังหาริมทรัพย์ ช่วงเวลานี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปการเงินการเคหะ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2473 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเงินที่อยู่อาศัย การก่อตั้งการบริหารการเคหะของรัฐบาลกลาง (FHA) และ สมาคมการจำนองแห่งชาติของรัฐบาลกลาง หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Fannie Mae ถือเป็นจุดเปลี่ยน การก่อตั้งการบริหารการเคหะของรัฐบาลกลาง (FHA) แนะนำการประกันจำนอง ลดความเสี่ยงสำหรับผู้ให้กู้ และด้วยเหตุนี้จึงอนุญาตให้มีเงื่อนไขเงินกู้นานขึ้นและลดการชำระเงินดาวน์ ทำให้การเป็นเจ้าของบ้านเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับชาวอเมริกันโดยเฉลี่ย สมาคมการจำนองแห่งชาติของรัฐบาลกลาง (Fannie Mae) ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตลาดรองสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มความพร้อมของเงินทุนในการกู้ยืม

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สถาบันเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเป็นเจ้าของบ้านสำหรับทหารผ่านศึก ซึ่งส่งผลให้ที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและอัตราการเป็นเจ้าของบ้านก็เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารการเคหะของรัฐบาลกลาง (FHA) ยังคงให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อตลาดที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพ

เมื่อถึงต้นศตวรรษที่ 21 ปัจจัยหลายอย่างรวมกันส่งผลให้การเป็นเจ้าของบ้านมีอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราสูงสุดถึง 68.1% ในปี พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุดนี้ตามมาด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงวิกฤตการเงินปี พ.ศ. 2551 สมาคมการจำนองแห่งชาติของรัฐบาลกลาง (Fannie Mae) ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการผิดนัดจำนอง ถูกนำเข้าสู่เขตอนุรักษ์ของรัฐบาลกลางเพื่อป้องกันการล่มสลาย หลังจากนั้นไม่กี่ปี ภายในปี พ.ศ. 2555 ก็กลับมามีผลกำไรอีกครั้ง การบริหารการเคหะของรัฐบาลกลาง (FHA) ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของตลาดด้วยการรับประกันความพร้อมของการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงวิกฤต

ธนาคารกลางสหรัฐก็เข้ามาแทรกแซงเช่นกัน โดยดำเนินนโยบายที่มุ่งสนับสนุนตลาด ซึ่งช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสถียรภาพในหลักทรัพย์ค้ำประกัน ภายในปี พ.ศ. 2556 ความพยายามร่วมกันเหล่านี้เริ่มส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ปัจจุบัน สถาบันต่าง ๆ เช่น สมาคมการจำนองแห่งชาติของรัฐบาลกลาง (Fannie Mae) และการบริหารการเคหะของรัฐบาลกลาง (FHA) ยังคงเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยให้การสนับสนุนสินเชื่อส่วนใหญ่สำหรับบ้านเดี่ยว และมีส่วนทำให้เกิดความยืดหยุ่นและการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย