ทุกเครื่องคิดเลข

156 เครื่องคำนวณ

ทุกเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขของเราที่ใช้งานง่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เ praktijk และช่วยให้เราเข้าใจโลกรอบตัวเราได้ดียิ่งขึ้น ตัวเลขสามารถทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ หรือทำให้เกิดการค้นพบที่น่าประทับใจ ทำให้การค้นพบเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ!

เครื่องคำนวณอายุ

เครื่องคำนวณอายุ

เครื่องคำนวณอายุออนไลน์จะคำนวณอายุและวันเกิดโดยการบวกและลบเวลา รวมถึงปี วัน ชั่วโมง นาที และวินาที

เครื่องคำนวณ BMI

เครื่องคำนวณ BMI

เครื่องคำนวณดัชนีมวลกายฟรีหรือที่เรียกว่า BMI คำนวณและจำแนก BMI สำหรับเด็กและผู้ใหญ่โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก WHO และ CDC

เครื่องคำนวณแคลอรี่

เครื่องคำนวณแคลอรี่

เครื่องคำนวณแคลอรี่นี้จะคำนวณจำนวนแคลอรี่ที่ต้องการในแต่ละวันเพื่อรักษาน้ำหนัก ลดน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนัก มาศึกษาเกี่ยวกับแคลอรี่ประเภทต่าง ๆ และทำความเข้าใจว่ามันส่งผลต่อคุณอย่างไร

เครื่องคำนวณเวลา

เครื่องคำนวณเวลา

เครื่องคำนวณเวลาฟรีนี้จะช่วยให้คุณสามารถบวกและลบค่าเวลาโดยใช้วัน ชั่วโมง นาที และวินาที เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ของเวลาได้เช่นกัน

เครื่องคำนวณสินเชื่อออโต้

เครื่องคำนวณสินเชื่อออโต้

เครื่องคำนวณสินเชื่อฟรีนี้จะคำนวณการชำระเงินรายเดือนและต้นทุนโดยรวมของสินเชื่อรถยนต์ โดยคำนึงถึงภาษีการขาย ต้นทุน มูลค่าการแลกเปลี่ยน และปัจจัยอื่น ๆ

เครื่องคำนวณสินเชื่อเงินกู้

เครื่องคำนวณสินเชื่อเงินกู้

เครื่องคำนวณสินเชื่อเงินกู้ฟรีช่วยกำหนดแผนการชำระคืน ต้นทุนดอกเบี้ย ตารางการตัดจำหน่ายของสินเชื่อที่ตัดจำหน่ายแบบปกติ สินเชื่อที่รอการตัดบัญชี และตราสารหนี้

เครื่องทอยลูกเต๋า

เครื่องทอยลูกเต๋า

เครื่องทอยลูกเต๋าออนไลน์นี้ใช้การสร้างตัวเลขสุ่มเพื่อสร้างประสบการณ์การทอยลูกเต๋าแบบดิจิทัลพร้อมการใช้ประโยชน์ทุกประเภท

เครื่องคำนวณชั่วโมง

เครื่องคำนวณชั่วโมง

เครื่องคำนวณชั่วโมงออนไลน์นี้เหมาะสำหรับการกำหนดเวลาทำงานเพื่อให้นายจ้างสามารถกำหนดค่าจ้างได้อย่างถูกต้อง

เครื่องคำนวณเกรด

เครื่องคำนวณเกรด

เครื่องคำนวณเกรดแบบถ่วงน้ำหนักของเราจะแสดงค่าเฉลี่ยและสิ่งที่จะได้รับสำหรับเกรดสุดท้ายที่คุณต้องการ ประหยัดเวลาได้มาก หากคุณไม่ทราบวิธีคำนวณเกรด!

เครื่องคิดเลขพื้นฐาน

เครื่องคิดเลขพื้นฐาน

เครื่องคิดเลขออนไลน์นี้ ได้คิดเลขทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การหาร และการคูณ คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขเพื่อค้นหาเปอร์เซ็นต์ และภาษีได้

เครื่องคำนวณเศษส่วน

เครื่องคำนวณเศษส่วน

ลองดูเครื่องคำนวณเศษส่วนออนไลน์ฟรีนี้ ที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

เครื่องคำนวณค่า BMR

เครื่องคำนวณค่า BMR

เครื่องคำนวณ BMR ฟรี ใช้อัลกอริธึมที่เรารู้จักกันดีในการคำนวณอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ BMR

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ของตัวเลข เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง และตัวเลขที่มีเปอร์เซ็นต์มาให้

เครื่องสร้างตัวเลขแบบสุ่ม

เครื่องสร้างตัวเลขแบบสุ่ม

เครื่องสุ่มตัวเลขนั้นมีประโยชน์มากกว่าการเลือกผู้ชนะรางวัล มาดูกันว่าเครื่องนี้เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใดบ้างและสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

เครื่องคำนวณซับเน็ต

เครื่องคำนวณซับเน็ต

เครื่องคำนวณ IP ซับเน็ตนี้ทำให้ง่ายต่อการสร้างซับเน็ต โดยให้ข้อมูลซับเน็ตเต็มรูปแบบ เช่น ช่วง IP มาสก์ซับเน็ต และอื่น ๆ จากข้อมูลเครือข่ายพื้นฐานเท่านั้น

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

เครื่องคำนวณไขมันในร่างกายฟรีนี้ใช้วิธีการของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และ BMI เพื่อประมาณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ให้ข้อมูลการลดน้ำหนักเพื่อช่วยให้คุณบรรลุไขมันในร่างกายในอุดมคติ

เครื่องคำนวณตารางฟุต

เครื่องคำนวณตารางฟุต

เครื่องคำนวณตารางฟุตหาพื้นที่พื้นผิว (ตารางฟุต) ของรูปร่างต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เราสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้เพื่อคำนวณหาพื้นที่ของห้องก็ได้

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ออนไลน์

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ออนไลน์

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ออนไลน์สำหรับคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ของตัวเลข สามารถหาค่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนลด ภาษี และติ๊บได้

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย

เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย (GPA) นี้คำนวณเกรดเฉลี่ยของคุณและสร้างรายงานตามหน่วยกิตและเกรดของหลักสูตร ยอมรับทั้งเกรดตัวเลขและตัวอักษร

เครื่องคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เมื่อใช้ชุดข้อมูลแยกกัน เครื่องคำนวณจะคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร และแสดงขั้นตอนการคำนวณขั้นกลางทั้งหมด

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมในสถิติ ใช้เครื่องคำนวณนี้ในการหาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ช่วง และค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลใด ๆ

เครื่องคำนวณสมการยกกำลังสอง

เครื่องคำนวณสมการยกกำลังสอง

เครื่องคำนวณสมการกำลังสองคือเครื่องมือสำหรับแก้สมการกำลังสองที่มีคำตอบเป็นรากจำนวนจริงและรากเชิงซ้อน

เครื่องแปลงตัวเลขเป็นคำ

เครื่องแปลงตัวเลขเป็นคำ

เครื่องแปลงตัวเลขเป็นคำด้วยเครื่องคำนวณของเราที่มีระบบรับทศนิยม และมีสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และยังสามารถแสดงจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นคำพูดได้อีกด้วย

เครื่องสร้างตัวเลข

เครื่องสร้างตัวเลข

เครื่องสุ่มตัวเลขจะสุ่มชุดตัวเลขขึ้นมาแบบสุ่ม ๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด เช่น ระยะ เลขซ้ำ และเรียงลำดับ

เครื่องคำนวณน้ำหนักในอุดมคติ

เครื่องคำนวณน้ำหนักในอุดมคติ

จากสมการที่มีชื่อเสียงมากมาย เครื่องคำนวณน้ำหนักในอุดมคติฟรีนี้จะกำหนดน้ำหนักตัวที่เหมาะสมที่สุดตามอายุ เพศ และส่วนสูง

เครื่องคำนวณส่วนสูง

เครื่องคำนวณส่วนสูง

จากการศึกษาการถดถอยเชิงเส้น เครื่องคำนวณการเติบโตฟรีนี้จะประมาณการเติบโตของเด็กในฐานะผู้ใหญ่ในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถแปลงระหว่างหน่วยความสูงหลายหน่วยได้อีกด้วย

เครื่องคำนวณเงินเดือน

เครื่องคำนวณเงินเดือน

เครื่องคำนวณเงินเดือนฟรีนี้สลับระหว่างการจ่ายรายชั่วโมง รายปักษ์ รายเดือน และรายปีได้อย่างง่ายดาย วันหยุดและวันลาพักร้อนจำเป็นต้องพิจารณาและปรับเปลี่ยนเป็นพิเศษ

เครื่องปัดเศษ

เครื่องปัดเศษ

เครื่องปัดเศษมีไว้สำหรับปัดเลขให้เป็นจำนวนเต็ม เลขนัยสำคัญ หรือตำแหน่งทศนิยมที่ใกล้เคียงที่สุด คุณสามารถปัดเลขหลักสิบ หลักร้อย หรือหลักพันก็ได้

เครื่องคำนวณระยะเวลา

เครื่องคำนวณระยะเวลา

ใช้เครื่องคำนวณระยะเวลาของเรา เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างสองเหตุการณ์ เหมาะสำหรับการติดตามเวลาทำงานสำหรับธุรกิจของคุณ

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่สามารถแก้สมการที่ซับซ้อนได้ ใช้ฟรีและมีฟังก์ชันในตัวหลายอย่าง

เครื่องคำนวณค่าตัดจำหน่าย

เครื่องคำนวณค่าตัดจำหน่าย

เครื่องคำนวณค่าตัดจำหน่ายนี้จะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือนและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ คุณยังสามารถดูกราฟและแผนภูมิวงกลมของค่าตัดจำหน่ายสินเชื่อของคุณได้

เครื่องคำนวณการตั้งครรภ์

เครื่องคำนวณการตั้งครรภ์

เครื่องคำนวณนี้จะใช้กำหนดวันที่ครบกำหนด วันที่ประจำเดือนครั้งสุดท้าย วันที่อัลตราซาวนด์ วันที่ปฏิสนธิ หรือวันที่ย้ายเด็กหลอดแก้ว เครื่องคำนวณนี้จะสร้างไทม์ไลน์การตั้งครรภ์ที่คาดหวัง

เครื่องคำนวณขนาดเสื้อชั้นใน

เครื่องคำนวณขนาดเสื้อชั้นใน

เพื่อให้ได้เสื้อชั้นในที่พอดีตัว การวัดขนาดเสื้อชั้นในของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องคำนวณฟรีนี้จะบอกวิธีวัดขนาดหน้าอกของคุณ

เครื่องคำนวณ TDEE

เครื่องคำนวณ TDEE

เครื่องคำนวณ TDEE ให้การประมาณจำนวณแคลอรี่ในแต่ละวันที่แม่นยำโดยใช้ BMR และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ หลายประการ

เครื่องแปลงหน่วย

เครื่องแปลงหน่วย

เครื่องมือออนไลน์ฟรีนี้จะแปลงหน่วยความยาว อุณหภูมิ พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก และเวลาทั่วไป

โปรแกรมคำนวณจำนวนผสม

โปรแกรมคำนวณจำนวนผสม

เครื่องคำนวณจำนวนคละมีไว้สำหรับบวก ลบ คูณ และหารจำนวนคละ ตลอดจนการคำนวณอื่น ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้จำนวนคละ

เครื่องแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

เครื่องแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

เครื่องคำนวณนี้จะทำการแปลงเลขทศนิยมให้เป็นเศษส่วนหรือจำนวนคละ ใช้ได้กับทศนิยมรู้จบและทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำ

เครื่องลดรูปเศษส่วน

เครื่องลดรูปเศษส่วน

ลดรูปเศษส่วนแท้และเศษส่วนเกิน แปลงเศษส่วนเกินให้เป็นจำนวนคละ

เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุนฟรีนี้จะพิจารณายอดคงเหลือเริ่มต้นและสิ้นสุด อัตราผลตอบแทน และเวลาการลงทุนเมื่อประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ในการลงทุน

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่ายสามารถใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ประเมินจากเงินกู้หรือการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เมื่อใช้ชุดข้อมูลแยกกัน เครื่องคำนวณจะคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร และแสดงขั้นตอนการคำนวณขั้นกลางทั้งหมด

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นที่ใช้สูตรดอกเบี้ย (A = P(1 + r/n)^nt) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจผลกระทบของดอกเบี้ยทบต้นและการเติบโตของเงินเมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องคำนวนความชัน

เครื่องคำนวนความชัน

เครื่องคำนวณความชันจะค้นหาความชันของเส้นโดยใช้สูตรความชัน นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาพิกัดจุด มุมเอียง และความยาวได้ หากทราบความชันและจุดหนึ่งจุด

เครื่องคำนวณค่าความแปรปรวน

เครื่องคำนวณค่าความแปรปรวน

เมื่อพิจารณาจากชุดข้อมูลแยกที่แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร เครื่องคำนวณจะคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแสดงขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ

เครื่องคำนวณ ค.ร.น.

เครื่องคำนวณ ค.ร.น.

เครื่องคำนวณ ค.ร.น. เพื่อค้นหา ค.ร.น. ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป แสดงคำตอบตามการแยกตัวประกอบเฉพาะ ตัวคูณร่วม เค้ก/บันได ห.ร.ม. การหาร และแผนภาพเวนน์

เครื่องคำนวนอัตราส่วน

เครื่องคำนวนอัตราส่วน

เครื่องคำนวณอัตราส่วนทำให้อัตราส่วนง่ายขึ้นโดยนำอัตราส่วนมาอยู่ในเงื่อนไขที่ต่ำที่สุด ค้นหาค่าที่หายไปในสัดส่วนและเปรียบเทียบอัตราส่วนที่กำหนดสองค่าเพื่อดูว่าเท่ากันหรือไม่

เครื่องคำนวนการเพิ่มเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวนการเพิ่มเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวณการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพื่อค้นหาการเพิ่มขึ้นจากหมายเลขหนึ่งไปอีกหมายเลขหนึ่ง คำนวนอัตราการเติบโตและคำนวนการเพิ่มขึ้นของราคาเป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวนหารยาว

เครื่องคำนวนหารยาว

เครื่องคำนวณการหารยาวทำการหารยาวกับเศษที่เหลือ สาธิตวิธีแก้โจทย์แบบขั้นบันไดและตอบแบบผลหารเศษ และจำนวนคละ

เครื่องคำนวนรูปสามเหลี่ยม

เครื่องคำนวนรูปสามเหลี่ยม

เครื่องคำนวนรูปสามเหลี่ยมจะค้นหาการวัดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด – ความยาวด้าน มุมสามเหลี่ยม พื้นที่ เส้นรอบรูป กึ่งเส้นรอบรูป ความสูง ค่ามัธยฐาน รัศมีของวงกลมแนบใน และเส้นรอบวง

เครื่องคำนวณ BAC

เครื่องคำนวณ BAC

เครื่องคำนวณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดให้การประมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดในปัจจุบันของคุณอย่างแม่นยำโดยพิจารณาจากข้อมูลสำคัญและคุณลักษณะส่วนบุคคลหลายประการ

เครื่องคำนวณชุดค่าผสม

เครื่องคำนวณชุดค่าผสม

เครื่องคำนวณชุดค่าผสมจะคำนวณจำนวนวิธีในการเลือกผลลัพธ์ r จากความเป็นไปได้ n รายการ เมื่อลำดับของรายการที่เลือกในชุดย่อยไม่สำคัญ

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นหรือลดลง คำนววนอัตราการเปลี่ยนแปลง และคำนวนการเปลี่ยนแปลงคาราในช่วงเวลาหนึ่ง

เครื่องคำนวนปริมาตร

เครื่องคำนวนปริมาตร

เครื่องคำนวนปริมาตรออนไลน์ทำการคำนวนรูปทรงเลขาคณิตที่แตกต่างกัน 11 แบบ เครื่องมือนี้รองรับหน่วยการวัดที่แตกต่างกันและสาธิตขั้นตอนการแก้ปัญหา

ตัวแปลงสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

ตัวแปลงสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

ตัวแปลงสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์แปลงตัวเลขเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ รูปแบบมาตรฐาน สัญกรณ์ทางวิศวกรรม สัญกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์ และรูปแบบคำและค้นหาลำดับความสำคัญ

เครื่องคำนวณวันที่

เครื่องคำนวณวันที่

เครื่องคำนวณฟรีเพื่อประเมินความแตกต่างระหว่างวันที่ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มหรือลบวันจากวันที่ใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมีหรือไม่มีวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์

คำนวณความเร็ว

คำนวณความเร็ว

เครื่องคำนวณความเร็วช่วยค้นหาความเร็ว ระยะทาง เวลา โดยใช้สูตร d=st, s = d/t, t = d/s เครื่องคำนวณความเร็วใช้งานง่าย

เครื่องคำนวณ ห.ร.ม.

เครื่องคำนวณ ห.ร.ม.

เครื่องคำนวณตัวหารร่วมมากหา ห.ร.ม. ของชุดตัวเลขและส่วนประกอบทั้งหมดของตัวเลขเหล่านี้ วิธีการพร้อมขั้นตอนสำหรับการหา ห.ร.ม. ถูกสาธิตด้วย

เครื่องคำนวณทางการเงิน

เครื่องคำนวณทางการเงิน

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณทางการเงินออนไลน์ฟรีเพื่อประมาณมูลค่าอนาคตของการลงทุน (FV) อัตราดอกเบี้ยทบต้น (N) อัตราดอกเบี้ย (I/Y) การชำระเป็นงวด (PMT) และมูลค่าปัจจุบัน (PV)

เครื่องคำนวณการชำระเงิน

เครื่องคำนวณการชำระเงิน

กำหนดจำนวนการชำระเงินรายเดือนหรือระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้โดยมีระยะเวลาที่กำหนดหรือการชำระเงินคงที่ด้วยเครื่องคำนวณการชำระเงินฟรีของเรา

เครื่องคำนวณเศษส่วนเป็นทศนิยม

เครื่องคำนวณเศษส่วนเป็นทศนิยม

เครื่องคำนวณเศษส่วนเป็นทศนิยมช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงเศษส่วนเป็นจุดทศนิยมในขณะที่ระบุตัวเลือกการปัดเศษส่วน

เครื่องคำนวณวันที่ปฏิสนธิ

เครื่องคำนวณวันที่ปฏิสนธิ

เครื่องคำนวณนี้จะคำนวณวันที่ปฏิสนธิของคุณตามวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย วันที่อัลตราซาวด์ หรือวันครบกำหนดการคลอดของคุณ

เครื่องคำนวณนารี

เครื่องคำนวณนารี

เครื่องคำนวณไบนารีสำหรับการแปลงไบนารีเป็นทศนิยม, การแปลงทศนิยมเป็นไบนารี, การดำเนินการไบนารี - การบวก, การลบ, การคูณ, การหาร

เครื่องคำนวณมาโคร

เครื่องคำนวณมาโคร

เครื่องคำนวณสารอาหารหลักนี้จะคำนวณความต้องการสารอาหารหลักโดยสัมพันธ์กับอายุ ลักษณะทางกายภาพ ระดับการออกกำลังกาย และวัตถุประสงค์ของน้ำหนักตัว

เครื่องคำนวณภาษีการขาย

เครื่องคำนวณภาษีการขาย

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณภาษีขายฟรีของเราเพื่อกำหนดต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีทั้งหมด นอกจากนี้ ตรวจสอบอัตราภาษีการขายในรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา

เครื่องคำนวณชั่วโมงและนาที

เครื่องคำนวณชั่วโมงและนาที

เครื่องคำนวณชั่วโมงออนไลน์นี้เป็นวิธีง่าย ๆ ในการนับชั่วโมงและนาทีเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น

เครื่องคำนวณพื้นที่

เครื่องคำนวณพื้นที่

เครื่องคำนวณพื้นที่เพื่อค้นหาพื้นที่พื้นผิวของรูปร่างต่อไปนี้ – สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม เซกเตอร์ วงรี สี่เหลี่ยมคางหมู และสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย

ด้วยเครื่องคำนวณดอกเบี้ยฟรีนี้ คุณสามารถคำนวณกำหนดการสะสม ยอดคงเหลือสุดท้าย และดอกเบี้ยค้างรับได้

แคลคูลเลเตอร์คำนวณค่าเฉลี่ย

แคลคูลเลเตอร์คำนวณค่าเฉลี่ย

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยช่วยค้นหาค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดข้อมูล อีกทั้งยังแสดงขั้นตอนการคำนวณและสถิติสำคัญอื่น ๆ

เครื่องคำนวณคอนกรีต

เครื่องคำนวณคอนกรีต

ประมาณปริมาณคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับโครงการปรับปรุงบ้าน เครื่องคำนวณคอนกรีตทำการคำนวณเพื่อดูว่าจะซื้อส่วนผสมกี่ถุงสำหรับแผ่นทางเดินทาง พื้นดาดฟ้า บันได และโครงการที่ทำเอง

เครื่องแปลงเลขโรมัน

เครื่องแปลงเลขโรมัน

เครื่องแปลงเลขโรมันสร้างเลขโรมันจากเลขอารบิกหรือแปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมันโดยมีค่าระหว่าง 1 ถึง 3,999,999

เครื่องคำนวณค่าน้ำมัน

เครื่องคำนวณค่าน้ำมัน

เครื่องคำนวณค่าน้ำมันฟรีเครื่องนี้จะประเมินราคาเชื้อเพลิงของการเดินทางโดยใช้หน่วยวัดหลายหน่วย ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ระยะทาง และราคาน้ำมัน

เครื่องคำนวณส่วนประกอบ

เครื่องคำนวณส่วนประกอบ

เครื่องคำนวณส่วนประกอบค้นหาส่วนประกอบและคู่ส่วนประกอบทั้งหมดของตัวเลขบวกและลบ เครื่องคำนวณส่วนประกอบค้นหาตัวหารของจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ศูนย์

เครื่องคำนวณเลขนัยสำคัญ

เครื่องคำนวณเลขนัยสำคัญ

เลขนัยสำคัญมีความสำคัญในสถานการณ์ต่างๆ ที่นี่ เรากำหนดกฎของเลขนัยสำคัญและวิธีที่เราสามารถนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ช่วง

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ช่วง

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และช่วงช่วยให้คุณค้นหาสถิติเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เรียนรู้วิธีใช้ผลลัพธ์ของเครื่องคำนวณนี้โดยอ่านบทความนี้

เครื่องคำนวณ z-score

เครื่องคำนวณ z-score

เครื่องคำนวณ z-score ช่วยให้ได้ z-score ของการแจกแจงแบบปกติ แปลงระหว่าง z-score และความน่าจะเป็น และรับความน่าจะเป็นระหว่าง 2 z-score

เครื่องคำนวณการเรียงสับเปลี่ยน

เครื่องคำนวณการเรียงสับเปลี่ยน

เครื่องคำนวณการเรียงสับเปลี่ยนจะช่วยกำหนดจำนวนวิธีในการรับเซตย่อยที่ถูกจัดเรียงขององค์ประกอบ r จากชุดที่มีองค์ประกอบ n ตัว

เครื่องคำนวณความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวณความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวณความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อค้นหาความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่างตัวเลขสองตัว เครื่องคำนวณใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าบวกสองค่า

เครื่องคำนวณประเภทร่างกาย

เครื่องคำนวณประเภทร่างกาย

ค้นพบรูปร่างของคุณด้วยเครื่องคำนวณประเภทร่างกายที่ใช้งานง่ายและแม่นยำของเรา เรียนรู้วิธีเพิ่มสัดส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของเรา

เครื่องคำนวณความน่าจะเป็น

เครื่องคำนวณความน่าจะเป็น

เครื่องคำนวณความน่าจะเป็นสามารถค้นหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สองเหตุการณ์และความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎความน่าจะเป็นและการคำนวณ

เครื่องคำนวณควอร์ไทล์

เครื่องคำนวณควอร์ไทล์

เครื่องคำนวณควอร์ไทล์ช่วยในการค้นหาควอไทล์ที่หนึ่ง (Q1) ที่สอง (Q2) และที่สาม (Q3) ช่วงระหว่างควอร์ไทล์ ค่าต่ำสุดและสูงสุด และช่วงของชุดข้อมูล

เครื่องคำนวณสามเหลี่ยมมุมฉาก

เครื่องคำนวณสามเหลี่ยมมุมฉาก

เครื่องคำนวณสามเหลี่ยมมุมฉากค้นหาค่าของสามเหลี่ยมที่ขาด คำนวณความยาวด้าน มุม เส้นรอบรูป พื้นที่ ความสูงถึงไฮโปเตนูส รัศมีวงกลมวงใน และรัศมีวงกลมวงนอก

เครื่องคำนวณทิป

เครื่องคำนวณทิป

เครื่องคำนวณทิปฟรีเครื่องนี้จะช่วยให้ผู้คนรู้ว่าต้องให้ทิปเท่าไหร่เมื่อรับบริการจากธุรกิจและพนักงานต่าง ๆ เครื่องมือนี้ยังคำนวณวิธีแยกบิลและทิประหว่างกลุ่มคนอีกด้วย

เครื่องคำนวณอัตราดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณอัตราดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณออนไลน์ฟรีนี้ช่วยประมาณอัตราดอกเบี้ยและดอกเบี้ยสุทธิรวมของเงินกู้ที่ตัดจำหน่ายโดยมีจำนวนเงินชำระคืนรายเดือนคงที่

เครื่องคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่

เครื่องคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่

ติดตามการเผาผลาญแคลอรี่ของคุณด้วยเครื่องคำนวณแคลอรี่ฟรีของเรา ประเมินแคลอรี่ที่เผาผลาญของคุณอย่างรวดเร็วตามกิจกรรมและระยะเวลา

เครื่องคำนวณเศษส่วนผสม

เครื่องคำนวณเศษส่วนผสม

จำนวนคละเป็นเครื่องคำนวณเศษส่วนเกินเพื่อแปลงจำนวนคละ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้เป็นเศษส่วนเกิน

เครื่องแปลงความสูง

เครื่องแปลงความสูง

ด้วยเครื่องมือแปลงความสูง คุณสามารถแปลงความสูงเป็นซม. ได้อย่างง่ายดาย แปลงระหว่างหน่วยสหรัฐอเมริกาและหน่วยเมตริก

เครื่องคำนวณชั่วโมงทำงาน

เครื่องคำนวณชั่วโมงทำงาน

เครื่องคำนวณชั่วโมงทำงานช่วยให้พนักงานคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงานในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแม่นยำ พร้อมการตั้งค่าเพื่อพิจารณาการพัก การปัดเศษรายชั่วโมง และเวลาแบบทหาร

เครื่องคำนวณขนาดตัวอย่าง

เครื่องคำนวณขนาดตัวอย่าง

เครื่องคำนวณขนาดตัวอย่างนี้ช่วยให้คุณสามารถคำนวณขนาดตัวอย่างขั้นต่ำและส่วนต่างของข้อผิดพลาดได้ เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง ส่วนต่างของข้อผิดพลาด และช่วงความเชื่อมั่น

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์จากเศษส่วน

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์จากเศษส่วน

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์จากเศษส่วนแปลงเศษส่วนทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยใช้อัลกอริทึมของเศษส่วน-ทศนิยม-เปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวนตัวส่วนร่วมน้อย

เครื่องคำนวนตัวส่วนร่วมน้อย

เครื่องคำนวนตัวส่วนร่วมน้อยหรือเครื่องคำนวน LCD เป็นตัวกำหนดตัวส่วนร่วมที่ต่ำที่สุดของจำนวนเต็ม จำนวนคละ และเศษส่วน

เครื่องคำนวณโปรตีน

เครื่องคำนวณโปรตีน

เครื่องคำนวณโปรตีนฟรีนี้ใช้สถิติและคำแนะนำบางประการในการพยากรณ์ปริมาณโปรตีนที่บุคคลต้องการในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดี

เครื่องคำนวณมอดุโล

เครื่องคำนวณมอดุโล

เครื่องคำนวณมอดุโลค้นหาส่วนที่เหลือของการหารของตัวเลขเชิงตรรกะ/อตรรกะสองตัวเลขบวก/ลบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาวิธีค้นหาโมดูลัสด้วยตนเอง

เครื่องคำนวณความหนาแน่น

เครื่องคำนวณความหนาแน่น

เครื่องคำนวณปริมาตรนี้ใช้สูตรความหนาแน่น ρ = m/V เพื่อค้นหาความหนาแน่นของสารและวัตถุที่แตกต่างกันมัน คำนวณค่าที่สามสำหรับสองค่าที่กำหนด – ความหนาแน่นมวลหรือปริมาตรของสาร

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ย

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยช่วยให้คุณได้รับค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล โดยจะแบ่งผลรวมของค่าข้อมูลด้วยค่าข้อมูลที่นับเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย)

เครื่องคำนวณวงกลม

เครื่องคำนวณวงกลม

เครื่องคำนวณวงกลมพบลักษณะที่หายไปของวงกลม ประกอบด้วยเครื่องคำนวณรัศมี เครื่องคำนวณเส้นรอบวง เครื่องคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลาง และเครื่องคำนวณพื้นที่วงกลม

เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คำนวณการชำระเงินรายเดือน ต้นทุนการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด และลำดับเวลาการตัดจำหน่ายพร้อมตัวเลือกสำหรับภาษี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สมาคมเจ้าของบ้าน (HOA) และการชำระเงินก่อนกำหนดด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยฟรีของเรา

เครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล

เครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล

หลังจากแยกค่าธรรมเนียม การประกัน และดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว เครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคลฟรีนี้จะคำนวณการชำระเงินรายเดือน ต้นทุนสินเชื่อจริง และอัตราร้อยละต่อปี (APR)

เครื่องคำนวณเศษส่วนที่เทียบเท่า

เครื่องคำนวณเศษส่วนที่เทียบเท่า

เครื่องคำนวณเศษส่วนที่เทียบเท่าเพื่อค้นหาเศษส่วนที่เทียบเท่าของจำนวนคละที่เป็นบวกและลบ จำนวนเต็ม เศษส่วนแท้ และเศษส่วนเกิน

เครื่องคำนวณสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

เครื่องคำนวณสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

เครื่องคำนวณสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แปลงตัวเลขเป็นสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สัญกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญกรณ์ทางวิศวกรรม และเพิ่ม ลบ คูณ หรือหารพวกมัน

เครื่องคำนวณมูลค่าในอนาคต

เครื่องคำนวณมูลค่าในอนาคต

เครื่องคำนวณมูลค่าในอนาคตฟรีที่ใช้สูตร FV = PV (1 + I/Y)ⁿ เพื่อค้นหามูลค่าในอนาคตของการลงทุนด้วยเงินฝากเป็นงวด

เครื่องคำนวณการบวกเศษส่วน

เครื่องคำนวณการบวกเศษส่วน

เครื่องคำนวณการบวกเศษส่วนเพื่อบวกและลบเศษส่วนแท้และเศษส่วนเกิน เครื่องคำนวนดำเนินการด้วยเศษส่วนที่กำหนดได้มากถึงเก้าส่วน

เครื่องคำนวณทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวณทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องคำนวณทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์แปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเต็มเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการคูณด้วย 100% หรือเลื่อนจุดทศนิยม

เครื่องคำนวณรอบเดือน

เครื่องคำนวณรอบเดือน

ด้วยเครื่องคำนวณรอบเดือนฟรีของเรา คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบเดือนของคุณและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่ารอบเดือนครั้งต่อไปของคุณจะมีเมื่อใด

เครื่องแปลงเมตรเป็นฟุต

เครื่องแปลงเมตรเป็นฟุต

แปลงเมตรเป็นฟุตและนิ้วโดยใช้เครื่องคำนวณเมตรเป็นฟุต เลือกตำแหน่งทศนิยมหรือเศษส่วนนิ้วสำหรับการปัดเศษและการคำนวณ

เครื่องคำนวณการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องคำนวณการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เครื่องคำนวณการชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยฟรีช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเร็วขึ้น เช่น การชำระเงินเพิ่มเติม การชำระเงินรายปักษ์ หรือการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด

เครื่องคำนวณเลขฐานสิบหก

เครื่องคำนวณเลขฐานสิบหก

เครื่องคำนวณเลขฐานสิบหกออนไลน์ดำเนินการและการแปลงเลขฐานสิบหกทางคณิตศาสตร์ การบวกเลขฐานสิบหก การลบเลขฐานสิบหก การคูณเลขฐานสิบหก การหารเลขฐานสิบหกกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

เครื่องคำนวณปริมาณถัง

เครื่องคำนวณปริมาณถัง

เครื่องคำนวณปริมาณถังค้นหาปริมาตรรวมของรูปร่างถังต่างๆเป็นแกลลอน ลิตร และลูกบาศก์เมตร มันคำนวณปริมาตรของเหลวของถังที่เติมบางส่วน

เครื่องคำนวณแบบฟอร์มมาตรฐาน

เครื่องคำนวณแบบฟอร์มมาตรฐาน

เครื่องคำนวณแบบฟอร์มมาตรฐานแปลงหมายเลขใด ๆ เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานหรือสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ยอมรับสัญกรณ์ตัวเลข สัญกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ตัวแก้สมการคณิตศาสตร์

ตัวแก้สมการคณิตศาสตร์

เครื่องคำนวณ PEMDAS แก้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยลำดับของการดำเนินการ – วงเล็บ เลขชี้วัด การคูณ การหาร การบวก และการลบ

เครื่องคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR)

เครื่องคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR)

เครื่องคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR) ที่ใช้สูตร APR = ((I + F) / P) / N สามารถช่วยให้ผู้ยืมเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของเงินกู้และวิธีการคำนวณอัตราร้อยละต่อปี (APR) สำหรับเงินกู้

เครื่องคำนวณพลังงานจลน์

เครื่องคำนวณพลังงานจลน์

เครื่องคำนวณพลังงานจลน์ค้นหาพลังงานจลน์ มวล หรือความเร็วได้อย่างง่ายดายด้วยสูตรพลังงานจลน์ KE = 1/2 mv²เครื่องคำนวณ KE ใช้งานง่าย

เครื่องคำนวนรากที่สาม

เครื่องคำนวนรากที่สาม

เครื่องคำนวนรากที่สามค้นหารากที่สามหลัก (จำนวนจริง) ของจำนวนบวกและลบ และรากที่สามจินตภาพของตัวเลขที่กำหนด

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ฟรีที่ช่วยให้นักลงทุนคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน กำไรจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ต่อปี

เครื่องคำนวณลูกบาศก์หลา

เครื่องคำนวณลูกบาศก์หลา

เครื่องคำนวณลูกบาศก์หลาคำนวณลูกบาศก์หลา ฟุต เมตรสำหรับวัสดุภูมิทัศน์ ป้อนการวัดเป็นหลาและฟุตและรับการแปลงปริมาณ

เครื่องคำนวณลำดับคณิตศาสตร์และเรขาคณิต

เครื่องคำนวณลำดับคณิตศาสตร์และเรขาคณิต

เครื่องคำนวณลำดับตัวเลขเพื่อค้นหาค่าที่ N ของลำดับคณิตศาสตร์ เรขาคณิต และลำดับฟิโบนาชี เครื่องคำนวณยังค้นหาผลรวมของเงื่อนไขของลำดับ

เครื่องคำนวนรากที่สอง

เครื่องคำนวนรากที่สอง

เครื่องคำนวณรากที่สองค้นหารากที่สองของจำนวนบวกและลบ ระบุรากหลัก และพิจารณาว่าตัวเลขนั้นเป็นกำลังที่สองสมบูรณ์หรือไม่

เครื่องคำนวณสูตรระยะทาง

เครื่องคำนวณสูตรระยะทาง

เครื่องคำนวณสูตรระยะทางค้นหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนระนาบตามพิกัด เครื่องคำนวณใช้สูตรระยะทางยูคลิเดียน

เครื่องคำนวนการแยกตัวประกอบเฉพาะ

เครื่องคำนวนการแยกตัวประกอบเฉพาะ

เครื่องคำนวณการแยกตัวประกอบเฉพาะจะค้นหาตัวประกอบเฉพาะของตัวเลข เครื่องคำนวนจะแสดงแผนผังตัวประกอบเฉพาะและตัวประกอบทั้งหมดของตัวเลข.

เครื่องคำนวณสินเชื่อธุรกิจ

เครื่องคำนวณสินเชื่อธุรกิจ

เครื่องคำนวณสินเชื่อธุรกิจฟรีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการประมาณการชำระเงินรายเดือน คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ และทำความเข้าใจต้นทุนรวมของสินเชื่อธุรกิจ

เครื่องคำนวณอัตราต่อรอง

เครื่องคำนวณอัตราต่อรอง

เครื่องคำนวณความน่าจะเป็นของอัตราต่อรองสามารถแปลงอัตราต่อรองในการชนะและแพ้ให้เป็นความน่าจะเป็นที่จะชนะและแพ้ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างอัตราต่อรองและความน่าจะเป็น

เครื่องคำนวณอัตรากำไร

เครื่องคำนวณอัตรากำไร

เครื่องคำนวณหลักประกันโดยใช้สูตรอัตรากำไร ((R - C) / R) × 100 เพื่อช่วยให้ธุรกิจคำนวณทั้งเปอร์เซ็นต์หลักประกันและการเพิ่มราคาตามต้นทุนและราคาขายได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องคำนวณเพซ

เครื่องคำนวณเพซ

เครื่องคำนวณเพซฟรีนี้จะคำนวณเพซ ระยะทาง และเวลาโดยการตั้งค่าของตัวแปรสองตัว คุณสามารถใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมได้

เครื่องคำนวณการตกไข่

เครื่องคำนวณการตกไข่

ไม่แน่ใจว่าคุณจะตกไข่เมื่อใด? ใช้เครื่องคำนวณการตกไข่ฟรีนี้เพื่อประเมินวันที่คุณมีโอกาสเจริญพันธุ์มากที่สุด และรู้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์เมื่อใด

เครื่องคำนวณจำนวนเต็ม

เครื่องคำนวณจำนวนเต็ม

เครื่องคำนวณการบวกและการลบจำนวนเต็มช่วยให้สามารถบวกและลบจำนวนเต็มและทศนิยมบวกและลบ แสดงให้เห็นถึงอัลกอริทึมการแก้ปัญหา

เครื่องคำนวณไขมันในร่างกายของกองทัพ

เครื่องคำนวณไขมันในร่างกายของกองทัพ

เครื่องคำนวณไขมันในร่างกายของกองทัพช่วยให้ผู้ใช้สามารถประมาณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายได้อย่างแม่นยำโดยใช้มาตรฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกา

เครื่องคำนวณ 401K

เครื่องคำนวณ 401K

เครื่องคำนวณการเกษียณอายุ 401k ฟรีที่ใช้สูตรการเติบโตของ 401k สามารถช่วยผู้ใช้ในการวางแผนเกษียณอายุและคำนวณการเติบโตของ 401k

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์ฟรีใช้สูตร PMT = (R × A) / (1 - (1+R)⁻ⁿ) เพื่อช่วยผู้ซื้อคำนวณการชำระเงินค่ารถยนต์ วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย และทำความเข้าใจต้นทุนรวมของสินเชื่อรถยนต์

เครื่องแปลงวันที่เลขโรมัน

เครื่องแปลงวันที่เลขโรมัน

เครื่องแปลงวันที่เลขโรมันสามารถแปลงวันที่จากเลขอารบิกเป็นเลขโรมันและสลับเปลี่ยนกลับได้ แปลงวันที่ใดก็ได้ในเลขโรมันหรืออารบิก

เครื่องคำนวณอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

เครื่องคำนวณอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

เครื่องคำนวณอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าฟรีที่ใช้สูตร NPV = [CF^1 / (1 + R^1)] - PC เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนให้เช่าที่ช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการลงทุน

เครื่องคำนวณเวลาเป็นทศนิยม

เครื่องคำนวณเวลาเป็นทศนิยม

เครื่องคำนวณเวลาเป็นทศนิยมสามารถแปลงรูปแบบเวลาจาก hh:mm:ss เป็นชั่วโมง นาที และวินาทีเป็นทศนิยม เรียนรู้การแปลงชั่วโมงเป็นรูปแบบทศนิยม

เครื่องคำนวนตัวเลขนัยสำคัญ

เครื่องคำนวนตัวเลขนัยสำคัญ

ตัวปัดเศษตัวเลขนัยสำคัญจะปัดเศษตัวเลขตามปริมาณที่ต้องการของตัวเลขนัยสำคัญ ใช้งานได้กับรูปแบบตัวเลขมาตรฐาน สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

เครื่องคำนวณการเพิ่มน้ำหนักช่วงตั้งครรภ์

เครื่องคำนวณการเพิ่มน้ำหนักช่วงตั้งครรภ์

เครื่องคำนวณการเพิ่มน้ำหนักช่วงตั้งครรภ์นี้ให้แผนการเพิ่มน้ำหนักที่แนะนำทุกสัปดาห์ โดยพิจารณาจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้ก่อนตั้งครรภ์และพารามิเตอร์ที่ทาง IOM (สถาบันการแพทย์) กำหนดไว้

เครื่องคิดคำนวณฟุตและนิ้ว

เครื่องคิดคำนวณฟุตและนิ้ว

เครื่องคำนวณฟุตและนิ้วช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ บวกฟุตและนิ้ว ลบ คูณ หรือหารได้อย่างง่ายดาย

คำนวณเวล็อซิตี้

คำนวณเวล็อซิตี้

เครื่องคำนวณความเร็วออนไลน์ฟรีคำนวณสำหรับ v, u, a หรือ t โดยใช้สูตรความเร็ว คำนวณความเร็วสุดท้าย (v) โดยใช้สมการ v = u + at

เครื่องคำนวณแรง

เครื่องคำนวณแรง

เครื่องคำนวณแรงที่ใช้งานง่ายช่วยกำหนดตัวแปรที่ไม่รู้จักในสมการแรง (F = ma) แรง = มวล × ความเร่ง

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นไทล์

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นไทล์

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นไทล์ช่วยในการค้นหาค่าเปอร์เซ็นไทล์สำหรับชุดข้อมูล ใช้เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นไทล์นี้เพื่อสร้างตารางที่แสดงรายการเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5 แต่ละอัน

เครื่องคำนวนระยะทาง

เครื่องคำนวนระยะทาง

เครื่องคำนวนเหล่านี้ค้นหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนระนาบ 2 มิติ ในปริภูมิ 3 มิติ รวมถึงตามพื้นผิวโลกด้วยสูตรของ Lambert

เครื่องคำนวณวัน

เครื่องคำนวณวัน

เครื่องคำนวณวันฟรีช่วยให้ทราบได้ง่ายว่าผ่านไปกี่วันนับตั้งแต่วันที่หนึ่ง เครื่องติดตามวันเครื่องนี้สามารถรวมหรือไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดได้

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วน

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วนจะแปลงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดให้เป็นเศษส่วน ถ้าค่าเปอร์เซ็นต์เกิน 100 เครื่องคำนวนจะทำการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนคละ

เครื่องคำนวนทฤษฎีพีทาโกรัส

เครื่องคำนวนทฤษฎีพีทาโกรัส

เครื่องคำนวนทฤษฎีพีทาโกรัสค้นหาความยาวด้านที่ไม่ทราบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นอกจากนี้ยังคำนวนมุม พื้นที่ เส้นรอบวง และระดับความสูงไปจนถึงด้านตรงข้ามมุมฉากอีกด้วย

เครื่องคำนวณการเกษียณอายุ

เครื่องคำนวณการเกษียณอายุ

เครื่องคำนวณเงินออมเพื่อการเกษียณอายุที่ใช้สูตร FV = PV (1 + R)ⁿ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้วางแผนเกษียณอายุและคำนวณรายได้หลังเกษียณ

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง

เครื่องคำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจะค้นหาเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากค่าเริ่มต้นไปจนถึงค่าสุดท้าย และระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เครื่องคำนวณมูลค่าปัจจุบัน

เครื่องคำนวณมูลค่าปัจจุบัน

ปลดล็อกมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุนของคุณด้วยเครื่องคำนวณมูลค่าปัจจุบันที่ใช้งานง่ายของเรา ตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นทันที!

เครื่องคำนวนปริมาตรทรงกระบอก

เครื่องคำนวนปริมาตรทรงกระบอก

เครื่องคำนวนนี้สามารถใช้เป็นเครื่องคำนวนปริมาตรและเครื่องคำนวนพื้นที่ผิวทรงกระบอกได้ นอกจากนี้ยังค้นหาพื้นที่ผิวด้านข้าง ฐาน และด้านบนด้วย

เครื่องคำนวณสัดส่วน

เครื่องคำนวณสัดส่วน

เครื่องคำนวณอัตราส่วนจะพบจำนวนอัตราส่วนที่ขาดหายไปตามสัดส่วนที่กำหนด เครื่องคำนวณยังสามารถปรับขนาดอัตราส่วน ขยาย หรือหดตัว

เครื่องคำนวนสมการกำลังสอง

เครื่องคำนวนสมการกำลังสอง

เครื่องคำนวนสมการกำลังสองเป็นเครื่องมือฟรีที่ให้คำตอบโดยละเอียดสำหรับสมการกำลังสองโดยระบุค่า a, b และ c

เครื่องคำนวณการรีไฟแนนซ์

เครื่องคำนวณการรีไฟแนนซ์

เครื่องคำนวณการรีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมและฟรีนี้สามารถช่วยคุณคำนวณการชำระเงินรายเดือน ค่าตัดจำหน่าย ราคาซื้อรวม และอื่น ๆ

เครื่องคำนวณหลังคา

เครื่องคำนวณหลังคา

ใช้เครื่องคำนวณหลังคาตารางฟุตฟรีเพื่อกำหนดขนาดหลังคาของคุณและรับมุงหลังคาในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ ประมาณต้นทุน เวลา และแรงงานสำหรับการทำเองหรือผู้รับเหมา

เครื่องคำนวณสินเชื่อ FHA

เครื่องคำนวณสินเชื่อ FHA

เครื่องคำนวณสินเชื่อ FHA ช่วยให้คุณสามารถใส่ตัวเลขและคำนวณการชำระเงินรายเดือน ดอกเบี้ย และจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระเมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องคำนวณเงินรายปี

เครื่องคำนวณเงินรายปี

เครื่องคำนวณเงินรายปีที่ใช้สูตร FV = PV (1 + R)^n เพื่อช่วยนักลงทุนคำนวณการเติบโตของเงินรายปีเมื่อเวลาผ่านไป และตัดสินใจเกษียณอายุ

เครื่องคำนวณการลงทุนอย่างง่าย

เครื่องคำนวณการลงทุนอย่างง่าย

เครื่องคำนวณการลงทุนฟรีที่ใช้สูตร PV (1 + R)^n เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจวิธีคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนและวิเคราะห์การลงทุน

เครื่องคำนวณการชำระบัตรเครดิต

เครื่องคำนวณการชำระบัตรเครดิต

เครื่องคำนวณบัตรเครดิตออนไลน์ฟรีที่ให้ข้อมูลอันมีค่าแก่ผู้ใช้ รวมถึงวิธีลดหนี้และเครื่องคำนวณการชำระบัตรเครดิตพร้อมจำนวนเงินที่แนะนำ

เครื่องคำนวณวันครบกำหนด

เครื่องคำนวณวันครบกำหนด

เครื่องคำนวณวันครบกำหนดออนไลน์นี้ช่วยให้ผู้ที่กำลังจะเป็นแม่คนได้คำนวณวันครบกำหนด โดยพิจารณาจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายหรือวันที่ปฏิสนธิ

เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้าน

เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้าน

เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านอย่างง่ายนี้จะช่วยคุณคำนวณการชำระเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดือน เครื่องคำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยเหมาะสำหรับสินเชื่อบ้านทั้งแบบอัตราคงที่หรือแบบปรับอัตราได้

เครื่องคำนวณ EMI

เครื่องคำนวณ EMI

จัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องคำนวณ EMI คำนวณ EMI ดอกเบี้ยรวม และประเมินความสามารถในการจ่าย ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและประหยัดเงิน

เครื่องคำนวณ SIP

เครื่องคำนวณ SIP

คำนวณผลตอบแทน SIP การสะสมการเติบโตและความมั่งคั่งด้วยความมั่นใจโดยใช้เครื่องคำนวณ SIP ของเรา ตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล