Alle Rekenmachines

83 Rekenmachines

Alle Rekenmachines

Onze intuïtieve rekenmachines zijn gemaakt voor praktisch gebruik en helpen ons de wereld om ons heen beter te begrijpen. Cijfers kunnen ons leven makkelijker maken, een fascinerend verhaal vertellen of opmerkelijke bevindingen doen. Maak deze ontdekkingen een deel van je leven!

Leeftijd calculator

Leeftijd calculator

Een online leeftijd calculator berekent leeftijd en geboortedatum door tijd op te tellen en af te trekken, inclusief jaren, dagen, uren, minuten en seconden.

BMI Calculator

BMI Calculator

De gratis Body Mass Index calculator, ook bekend als BMI, berekent en classificeert de BMI voor kinderen en volwassenen met gegevens afkomstig van de WHO en CDC.

Tijdcalculator

Tijdcalculator

Deze gratis tijdcalculator stelt je in staat om tijdwaarden op te tellen en af te trekken, gebruikmakend van dagen, uren, minuten en seconden. Leer hier ook over de verschillende concepten van tijd.

Auto Lening Calculator

Auto Lening Calculator

Deze gratis leencalculator berekent de maandelijkse betaling en de totale kosten van een autolening met inachtneming van de verkoopbelasting, kosten, inruilwaarde en andere factoren.

Lening Calculator

Lening Calculator

Gratis leningcalculator helpt bij het bepalen van afbetalingsplannen, de rentekosten, het aflossingsschema van conventionele leningen, uitgestelde betalingsleningen en obligaties.

Dobbelsteenroller

Dobbelsteenroller

Deze online dobbelsteenroller maakt gebruik van willekeurige getallengeneratie om een digitale dobbelsteenrolervaring te creëren met allerlei nuttige toepassingen.

Uren Calculator

Uren Calculator

Deze online uren calculator is ideaal voor het bepalen van gewerkte uren, zodat werkgevers nauwkeurig de betaling kunnen bepalen.

Cijfer Calculator

Cijfer Calculator

Onze gewogen cijfercalculator toont je gemiddelde en wat je moet halen voor het eindcijfer dat je wilt. Een tijdsbesparing als je niet weet hoe je cijfers moet berekenen!

Basis rekenmachine

Basis rekenmachine

Deze online rekenmachine voert wiskundige basisbewerkingen uit zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Je kunt de rekenmachine gebruiken om percentages en belastingen te berekenen.

Percentage rekenmachine

Percentage rekenmachine

Deze percentagecalculator berekent het percentage van een getal, de procentuele verandering en de hoeveelheid van een getal waarvan het percentage is opgegeven.

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren worden voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen het kiezen van een getal om een prijswinnaar te bepalen. Ontdek in welke situaties ze ideaal zijn en hoe ze problemen oplossen.

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator vindt de oppervlakte (vierkante meter) van verschillende vormen en berekent de bijbehorende bouwkosten. Het kan worden gebruikt als een ruimtecalculator.

GPA Calculator

GPA Calculator

Deze GPA-calculator berekent je GPA en maakt een rapport op basis van je cursuskredieten en cijfer. Zowel numerieke als lettercijfers worden geaccepteerd.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor gemiddelde, mediaan en modus in de statistiek. Gebruik deze rekenmachine om het gemiddelde, de mediaan, de modus, het bereik en het gemiddelde voor elke gegevensset te berekenen.

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule calculator lost kwadratische vergelijkingen op met behulp van de kwadratische formule. Kwadratische vergelijkingen worden opgelost voor echte wortels en complexe wortels.

Nummers naar Woorden Omzetter

Nummers naar Woorden Omzetter

Zet getallen om in woorden met onze calculator. Hij accepteert decimalen en wetenschappelijke notatie en kan elk Amerikaans dollarbedrag in woorden weergeven.

Getallengenerator

Getallengenerator

De willekeurige getallengenerator levert een reeks willekeurige getallen volgens door de gebruiker opgegeven opties zoals bereik, herhaling en sortering.

Salaris Calculator

Salaris Calculator

Deze gratis salariscalculator schakelt gemakkelijk tussen uur-, twee-wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse betaling. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen.

Rekenmachine voor afronden

Rekenmachine voor afronden

Deze afrondingscalculator rondt getallen af op het dichtstbijzijnde hele getal, significante cijfer of decimaal. Je kunt de decimale getallen afronden op de dichtstbijzijnde tienden, honderdsten of duizendsten.

Tijdsduur Calculator

Tijdsduur Calculator

Gebruik onze tijdsduurcalculator om te bepalen hoeveel tijd er is verstreken tussen twee gebeurtenissen. Het is perfect voor het bijhouden van werktijd voor uw bedrijf.

Wetenschappelijke rekenmachine

Wetenschappelijke rekenmachine

Deze wetenschappelijke rekenmachine is een gratis hulpmiddel dat complexe wiskundige uitdrukkingen oplost door verschillende ingebouwde functies te ondersteunen.

Amortisatie Rekenmachine

Amortisatie Rekenmachine

Deze calculator helpt je bij het inzichtelijk maken van je maandelijkse afbetalingen en de opbouw ervan. Bekijk ook de grafische weergave en taartdiagram om de amortisatie van je lening te visualiseren.

Zwangerschapscalculator

Zwangerschapscalculator

Aan de hand van de uitgerekende datum, de datum van de laatste menstruatie, de datum van de echografie, de conceptiedatum of de IVF-overdrachtsdatum genereert deze calculator een verwachte tijdlijn voor de zwangerschap.

Bh-maat calculator

Bh-maat calculator

Om een bh te hebben die goed past, is het belangrijk om je bh-maat te meten. Deze gratis calculator vertelt je hoe je je borstomvang kunt meten.

Eenheid Converter

Eenheid Converter

Deze gratis online tool zet veelgebruikte lengte-, temperatuur-, oppervlakte-, volume-, gewicht- en tijdseenheden om.

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde getallen calculator is ontworpen om je te helpen bij het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gemengde getallen. Gemengde Breuken Rekenmachine is gemaakt voor het uitvoeren van wiskundige bewerkingen op gemengde getallen.

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine converteert decimalen naar breuken of gemengde getallen. De decimaalomzetter werkt voor eindigende en voor terugkerende decimalen.

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Rekenmachine voor het vereenvoudigen van breuken om breuken te verminderen. Vereenvoudig juiste en oneigenlijke breuken en zet oneigenlijke breuken om in gemengde getallen.

Beleggingscalculator

Beleggingscalculator

Deze gratis beleggingscalculator houdt rekening met de initiële en eindbalansen, rendementspercentage en beleggingsduur bij het evalueren van verschillende beleggingssituaties.

Enkelvoudige Rente Calculator

Enkelvoudige Rente Calculator

De enkelvoudige rente calculator kan worden gebruikt om snel en nauwkeurig de rente te berekenen die wordt geheven op een lening of investering.

Standaardafwijking

Standaardafwijking

Met behulp van een discrete gegevensset berekent de rekenmachine het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking van een steekproef of een populatie en toont alle tussenliggende stappen van de berekeningen.

Rente-op-rente Calculator

Rente-op-rente Calculator

Rente-op-rente calculator die de renteformule (A = P(1 + r/n)^nt) gebruikt om gebruikers te helpen de impact van rente-op-rente en geldgroei over tijd te begrijpen.

Hellingcalculator

Hellingcalculator

De hellingcalculator vindt de helling van een lijn met behulp van de hellingformule. Het kan ook puntcoördinaten, hellingshoek en lengte vinden als de helling en een punt bekend zijn.

Variantiecalculator

Variantiecalculator

Gegeven een discrete gegevensverzameling die een steekproef of een populatie vertegenwoordigt, berekent de calculator het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking en toont de workflow die bij de berekening betrokken is.

LCM rekenmachine

LCM rekenmachine

LCM-calculator Toont oplossingen door de LCM van twee of meer getallen te vinden. Toont oplossingen door priemfactorisatie, gemene veelvouden, cake/ladder, GCF, deling en Venn-diagram.

Verhoudingscalculator

Verhoudingscalculator

De verhoudingscalculator vereenvoudigt verhoudingen door verhoudingen terug te brengen tot de laagste termen. Vindt ontbrekende waarden in verhoudingen en vergelijkt twee gegeven verhoudingen om te zien of ze gelijk zijn.

Percentage toename calculator

Percentage toename calculator

Stijgingspercentage calculator om een stijging van een getal naar een ander getal te vinden, groeipercentage te berekenen en prijsstijging in percentages te berekenen.

Lange delingsrekenmachine

Lange delingsrekenmachine

Lange delingscalculator voert lange delingen met restgetallen uit. Demonstreert oplossing met stappen en antwoord als quotiënt en rest en als gemengd getal.

Driehoek Rekenmachine

Driehoek Rekenmachine

De driehoeksrekenmachine vindt alle driehoekmetingen - zijlengtes, driehoekshoeken, oppervlakte, omtrek, halve omtrek, hoogtes, medianen, inradius en circumradius.

Combinaties Rekenmachine

Combinaties Rekenmachine

De Combinaties Rekenmachine berekent het aantal manieren om r uitkomsten te selecteren uit n mogelijkheden wanneer de volgorde van de gekozen items in de deelverzameling er niet toe doet.

Percentage Verandering Calculator

Percentage Verandering Calculator

Rekenmachine voor procentuele verandering om procentuele toename of afname te vinden, de mate van verandering te berekenen en prijswijzigingen over een bepaalde periode te berekenen.

Volume Rekenmachine

Volume Rekenmachine

De online volumecalculator voert berekeningen uit voor 11 verschillende geometrische vormen. De tool ondersteunt verschillende maateenheden en demonstreert de oplossingsstappen.

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie calculator converteert getallen naar wetenschappelijke notatie, standaardvorm, engineering notatie, wetenschappelijke e-notatie en woordvorm en vindt de orde van grootte.

Datumcalculator

Datumcalculator

Gratis rekenmachine om moeiteloos het verschil tussen data te berekenen. Voeg eenvoudig dagen toe aan of trek dagen af van elke datum, met of zonder feestdagen en weekenden.

Financiële Calculator

Financiële Calculator

U kunt gratis online financiële calculators gebruiken om de toekomstige waarde (FV), het aantal samengestelde periodes (N), de rentevoet (I/Y), de periodieke betaling (PMT) en de huidige waarde (PV) van uw investeringen te schatten.

Betalingscalculator

Betalingscalculator

Bepaal het maandelijkse aflossingsbedrag of de aflossingstermijn voor een lening met een vaste looptijd of vast betalingsbedrag met onze gratis betalingscalculator.

Conceptiedatum calculator

Conceptiedatum calculator

Deze conceptie calculator berekent je conceptiedatum op basis van de datum van je laatste menstruatie, de datum van je echografie of je uitgerekende datum.

Verkoopbelasting Calculator

Verkoopbelasting Calculator

Gebruik onze gratis calculator voor verkoopbelasting om de totale kosten van een product te bepalen, inclusief alle toeslagen en belastingen. Bekijk ook de tarieven van de verkoopbelasting in verschillende Amerikaanse staten.

Uren- en Minutenrekenmachine

Uren- en Minutenrekenmachine

Deze online urenrekenmachine is een eenvoudige manier om uren en minuten te tellen met een druk op de knop.

Rente Calculator

Rente Calculator

Met deze gratis rentecalculator kunt u berekeningen maken voor opgebouwde renteschema's, eindbalansen en bijgetelde rente.

Rekenmachine voor Gemiddelden

Rekenmachine voor Gemiddelden

De gemiddelde rekenmachine helpt bij het vinden van het gemiddelde of het rekenkundig gemiddelde van een gegevensverzameling. Het toont ook de berekeningsstappen en andere belangrijke statistieken.

Romeinse Cijfer Omzetter

Romeinse Cijfer Omzetter

De Romeinse cijfer omzetter produceert Romeinse cijfers vanuit Arabische getallen of zet Arabische getallen om naar Romeinse cijfers, met waarden tussen 1 en 3.999.999.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

De rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik helpt je deze statistieken snel en gemakkelijk te vinden. Leer hoe je de output van deze rekenmachine gebruikt door dit artikel te lezen.

Z-Score Rekenmachine

Z-Score Rekenmachine

De Z-Score Rekenmachine helpt bij het verkrijgen van de z-score van een normale verdeling, het omzetten tussen z-score en waarschijnlijkheid, en het bepalen van de waarschijnlijkheid tussen 2 z-scores.

Permutatierekenmachine

Permutatierekenmachine

De permutatierekenmachine helpt bij het bepalen van het aantal manieren om een geordende deelverzameling van r elementen uit een verzameling van n elementen te verkrijgen.

Waarschijnlijkheidsrekenmachine

Waarschijnlijkheidsrekenmachine

De waarschijnlijkheidsrekenmachine kan de waarschijnlijkheid van twee gebeurtenissen en de normale verdelingswaarschijnlijkheid vinden. Leer meer over de wetten en berekeningen van waarschijnlijkheid.

Kwartielenrekenmachine

Kwartielenrekenmachine

De kwartielenrekenmachine helpt bij het vinden van het eerste (Q1), tweede (Q2) en derde (Q3) kwartiel, de interkwartielafstand, de minimale en maximale waarden, en de spreiding van een gegevensset.

Hoogte Omzetter

Hoogte Omzetter

Met de hoogte omzetter tool kun je eenvoudig lengte omzetten naar cm. Converteer tussen Amerikaanse eenheden en metrische eenheden.

Steekproefgrootte Rekenmachine

Steekproefgrootte Rekenmachine

Deze rekenmachine voor steekproefgrootte stelt u in staat om de minimale steekproefgrootte en de foutmarge te berekenen. Leer meer over steekproefgrootte, foutmarge en betrouwbaarheidsinterval.

Minst gemene noemer berekenen

Minst gemene noemer berekenen

Least common denominator calculator, of LCD-calculator, bepaalt de kleinste gemene deler van gehele getallen, gemengde getallen en breuken.

Gemiddelde Rekenmachine

Gemiddelde Rekenmachine

De gemiddelde rekenmachine helpt u om de gemiddelde waarde van een gegevensset te berekenen. Het deelt de som van de gegevenswaarden door het aantal gegevenswaarden om het gemiddelde (mean) te krijgen.

Menstruatie calculator

Menstruatie calculator

Met onze gratis menstruatie calculator ontdek je meer over je menstruatiecyclus en nauwkeurig voorspellen wanneer je volgende menstruatie zal zijn.

Meter naar Voet Converter

Meter naar Voet Converter

Zet meters om in voeten en inches met een meter-naar-voet rekenmachine. Kies decimale plaatsen of fracties van een inch voor afronding en berekening.

JKP-calculator

JKP-calculator

JKP-calculator die de formule JKP = ((I + F) / P) / N gebruikt, kan leners helpen de werkelijke kosten van leningen te begrijpen en hoe het JKP op een lening te berekenen.

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator vindt de belangrijkste (reële) kubiekswortel van positieve en negatieve getallen en de imaginaire kubiekswortels van het gegeven getal.

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortelcalculator vindt vierkantswortels van positieve en negatieve getallen, identificeert de hoofdwortel en bepaalt of het getal een perfect vierkant is.

Rekenmachine voor priemfactorisatie

Rekenmachine voor priemfactorisatie

De priemfactorisatie rekenmachine vindt de priemfactoren van een getal. De calculator toont de priemfactorenboom en alle factoren van het getal.

Kansen Calculator

Kansen Calculator

De kansrekeningscalculator voor kansen kan de kansen van winnen en verliezen omzetten naar de waarschijnlijkheid van winnen en verliezen. Leer de verschillen tussen kansen en waarschijnlijkheid kennen.

Ovulatie calculator

Ovulatie calculator

Weet je niet zeker wanneer je ovuleert? Gebruik deze gratis ovulatie calculator om je meest vruchtbare dagen in te schatten en te weten wanneer je de meeste kans hebt om zwanger te raken.

Romeinse Cijfers Datum Converter

Romeinse Cijfers Datum Converter

De Romeinse Cijfers Datum Converter kan datums omzetten van Arabische cijfers naar Romeinse cijfers en vice versa. Krijg elke datum in Romeinse of Arabische cijfers.

Tijd-naar-Decimaal Rekenmachine

Tijd-naar-Decimaal Rekenmachine

De tijd-naar-decimaal rekenmachine kan het tijdformaat van hh:mm:ss omzetten naar decimale uren, minuten en seconden. Leer hoe je uren omzet naar decimale vorm.

Rekenmachine significante cijfers

Rekenmachine significante cijfers

De significante cijfers rekenmachine rondt getallen af op het gewenste aantal significante cijfers. Het werkt met een standaard getalnotatie, e-notatie en wetenschappelijke notatie.

Calculator voor gewichtstoename tijdens zwangerschap

Calculator voor gewichtstoename tijdens zwangerschap

Deze calculator voor gewichtstoename tijdens zwangerschap geeft elke week een aanbevolen plan voor gewichtstoename op basis van het lichaamsgewicht van de gebruiker vóór de zwangerschap en de parameters van het IOM (Institute of Medicine).

Voet- en Duimcalculator

Voet- en Duimcalculator

Een voet- en duimcalculator helpt bij wiskundige problemen. Voeg voeten en duimen toe, trek af, vermenigvuldig of deel ze met gemak.

Percentielcalculator

Percentielcalculator

De percentielcalculator helpt om percentielwaarden te vinden voor een gegevensset. Gebruik deze percentielcalculator om een tabel te maken die elk 5e percentiel vermeldt.

Afstandsberekenaar

Afstandsberekenaar

Deze rekenmachines vinden de afstand tussen twee punten op een 2D-vlak, in een 3D-ruimte en langs het aardoppervlak met de formules van Lambert.

Dagen Calculator

Dagen Calculator

De gratis dagen calculator maakt het gemakkelijk om te berekenen hoeveel dagen er zijn verstreken sinds een bepaalde datum. Deze dagteller kan weekenden en feestdagen wel of niet meerekenen.

Procent naar breuk rekenmachine

Procent naar breuk rekenmachine

De procent naar breuk-calculator zet de opgegeven percentages om in breuken. Als de procentwaarde groter is dan 100, voert de rekenmachine de conversie van procent naar gemengd getal uit.

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Pythagoras theorema calculator vindt de onbekende zijde lengte van een rechthoekige driehoek. Het berekent ook hoeken, oppervlakte, omtrek en hoogte tot hypotenusa.

Dalingspercentage rekenmachine

Dalingspercentage rekenmachine

De procentuele afname calculator vindt een procentuele afname van de beginwaarde naar de eindwaarde en identificeert of de verandering een toename of een afname is.

Cilinder Volume Rekenmachine

Cilinder Volume Rekenmachine

Deze calculator kan worden gebruikt als een cilinder volume calculator en oppervlakte calculator. Het vindt ook de laterale, basis, en top oppervlakten.

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Quadratic Equation Calculator is een gratis tool die een gedetailleerde oplossing biedt voor kwadratische vergelijkingen door de waarden van a, b en c op te geven.

Uitgerekende datum calculator

Uitgerekende datum calculator

Deze online uitgerekende datum calculator helpt aanstaande moeders om hun uitgerekende datum te berekenen op basis van hun laatste menstruatie of de datum van conceptie.