Alle Rekenmachines

156 Rekenmachines

Alle Rekenmachines

Onze intuïtieve rekenmachines zijn gemaakt voor praktisch gebruik en helpen ons de wereld om ons heen beter te begrijpen. Cijfers kunnen ons leven makkelijker maken, een fascinerend verhaal vertellen of opmerkelijke bevindingen doen. Maak deze ontdekkingen een deel van je leven!

Leeftijd calculator

Leeftijd calculator

Een online leeftijd calculator berekent leeftijd en geboortedatum door tijd op te tellen en af te trekken, inclusief jaren, dagen, uren, minuten en seconden.

BMI Calculator

BMI Calculator

De gratis Body Mass Index calculator, ook bekend als BMI, berekent en classificeert de BMI voor kinderen en volwassenen met gegevens afkomstig van de WHO en CDC.

Caloriecalculator

Caloriecalculator

Deze caloriecalculator berekent hoeveel calorieën dagelijks nodig zijn om gewicht te behouden, te verminderen of te verhogen. Leer over de verschillende soorten calorieën en hoe ze jou beïnvloeden.

Tijdcalculator

Tijdcalculator

Deze gratis tijdcalculator stelt je in staat om tijdwaarden op te tellen en af te trekken, gebruikmakend van dagen, uren, minuten en seconden. Leer hier ook over de verschillende concepten van tijd.

Auto Lening Calculator

Auto Lening Calculator

Deze gratis leencalculator berekent de maandelijkse betaling en de totale kosten van een autolening met inachtneming van de verkoopbelasting, kosten, inruilwaarde en andere factoren.

Lening Calculator

Lening Calculator

Gratis leningcalculator helpt bij het bepalen van afbetalingsplannen, de rentekosten, het aflossingsschema van conventionele leningen, uitgestelde betalingsleningen en obligaties.

Dobbelsteenroller

Dobbelsteenroller

Deze online dobbelsteenroller maakt gebruik van willekeurige getallengeneratie om een digitale dobbelsteenrolervaring te creëren met allerlei nuttige toepassingen.

Uren Calculator

Uren Calculator

Deze online uren calculator is ideaal voor het bepalen van gewerkte uren, zodat werkgevers nauwkeurig de betaling kunnen bepalen.

Cijfer Calculator

Cijfer Calculator

Onze gewogen cijfercalculator toont je gemiddelde en wat je moet halen voor het eindcijfer dat je wilt. Een tijdsbesparing als je niet weet hoe je cijfers moet berekenen!

Basis rekenmachine

Basis rekenmachine

Deze online rekenmachine voert wiskundige basisbewerkingen uit zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Je kunt de rekenmachine gebruiken om percentages en belastingen te berekenen.

Breukenrekenmachine

Breukenrekenmachine

Bekijk deze gratis online breukenrekenmachine. Het kan wiskundige problemen oplossen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken.

BMR Calculator

BMR Calculator

Gratis BMR-calculator gebruikt bekende algoritmen om de basale metabolische snelheid te berekenen. Ontdek ook meer over de factoren die BMR beïnvloeden.

Percentage rekenmachine

Percentage rekenmachine

Deze percentagecalculator berekent het percentage van een getal, de procentuele verandering en de hoeveelheid van een getal waarvan het percentage is opgegeven.

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren

Willekeurige getallengeneratoren worden voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen het kiezen van een getal om een prijswinnaar te bepalen. Ontdek in welke situaties ze ideaal zijn en hoe ze problemen oplossen.

Subnetcalculator

Subnetcalculator

Deze IP-subnetcalculator maakt subnetting gemakkelijk door volledige subnetinformatie te bieden, zoals IP-bereiken, subnetmaskers en meer, uit slechts basisnetwerkinformatie.

Lichaamsvetpercentage Calculator

Lichaamsvetpercentage Calculator

Deze gratis lichaamsvetcalculator gebruikt de methoden van de Amerikaanse marine en BMI om het lichaamsvetpercentage bij benadering te berekenen. Het biedt informatie over gewichtsverlies om je te helpen jouw ideale lichaamsvet te bereiken.

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator

Vierkante meter calculator vindt de oppervlakte (vierkante meter) van verschillende vormen en berekent de bijbehorende bouwkosten. Het kan worden gebruikt als een ruimtecalculator.

Online Percentage Rekenmachine

Online Percentage Rekenmachine

Percentage rekenmachine om het percentage van een getal online te berekenen. De rekenmachine kan percentages vinden en kortingen, belastingen en fooien berekenen.

GPA Calculator

GPA Calculator

Deze GPA-calculator berekent je GPA en maakt een rapport op basis van je cursuskredieten en cijfer. Zowel numerieke als lettercijfers worden geaccepteerd.

Standaarddeviatie Calculator

Standaarddeviatie Calculator

Gegeven een discrete gegevensset, berekent de calculator het gemiddelde, de variantie en de standaarddeviatie van een steekproef of een populatie en toont alle tussenliggende stappen van de berekeningen.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus

Rekenmachine voor gemiddelde, mediaan en modus in de statistiek. Gebruik deze rekenmachine om het gemiddelde, de mediaan, de modus, het bereik en het gemiddelde voor elke gegevensset te berekenen.

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule rekenmachine

Kwadratische formule calculator lost kwadratische vergelijkingen op met behulp van de kwadratische formule. Kwadratische vergelijkingen worden opgelost voor echte wortels en complexe wortels.

Nummers naar Woorden Omzetter

Nummers naar Woorden Omzetter

Zet getallen om in woorden met onze calculator. Hij accepteert decimalen en wetenschappelijke notatie en kan elk Amerikaans dollarbedrag in woorden weergeven.

Getallengenerator

Getallengenerator

De willekeurige getallengenerator levert een reeks willekeurige getallen volgens door de gebruiker opgegeven opties zoals bereik, herhaling en sortering.

Ideale Gewicht Calculator

Ideale Gewicht Calculator

Gebaseerd op vele bekende formules, bepaalt deze gratis ideale gewicht calculator het optimale gezonde lichaamsgewicht op basis van leeftijd, geslacht en lengte.

Lengte Calculator

Lengte Calculator

Gebaseerd op een lineaire regressiestudie, schat deze gratis groeicalculator de toekomstige volwassen lengte van een kind. Het kan ook worden omgezet tussen verschillende lengte-eenheden.

Salaris Calculator

Salaris Calculator

Deze gratis salariscalculator schakelt gemakkelijk tussen uur-, twee-wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse betaling. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen.

Rekenmachine voor afronden

Rekenmachine voor afronden

Deze afrondingscalculator rondt getallen af op het dichtstbijzijnde hele getal, significante cijfer of decimaal. Je kunt de decimale getallen afronden op de dichtstbijzijnde tienden, honderdsten of duizendsten.

Tijdsduur Calculator

Tijdsduur Calculator

Gebruik onze tijdsduurcalculator om te bepalen hoeveel tijd er is verstreken tussen twee gebeurtenissen. Het is perfect voor het bijhouden van werktijd voor uw bedrijf.

Wetenschappelijke rekenmachine

Wetenschappelijke rekenmachine

Deze wetenschappelijke rekenmachine is een gratis hulpmiddel dat complexe wiskundige uitdrukkingen oplost door verschillende ingebouwde functies te ondersteunen.

Amortisatie Rekenmachine

Amortisatie Rekenmachine

Deze calculator helpt je bij het inzichtelijk maken van je maandelijkse afbetalingen en de opbouw ervan. Bekijk ook de grafische weergave en taartdiagram om de amortisatie van je lening te visualiseren.

Zwangerschapscalculator

Zwangerschapscalculator

Aan de hand van de uitgerekende datum, de datum van de laatste menstruatie, de datum van de echografie, de conceptiedatum of de IVF-overdrachtsdatum genereert deze calculator een verwachte tijdlijn voor de zwangerschap.

Bh-maat calculator

Bh-maat calculator

Om een bh te hebben die goed past, is het belangrijk om je bh-maat te meten. Deze gratis calculator vertelt je hoe je je borstomvang kunt meten.

TDEE Calculator

TDEE Calculator

De TDEE-calculator biedt een nauwkeurige schatting van je dagelijkse calorische verbranding met behulp van je BMR en verschillende andere persoonlijke kenmerken.

Eenheid Converter

Eenheid Converter

Deze gratis online tool zet veelgebruikte lengte-, temperatuur-, oppervlakte-, volume-, gewicht- en tijdseenheden om.

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde Getallen Rekenmachine

Gemengde getallen calculator is ontworpen om je te helpen bij het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gemengde getallen. Gemengde Breuken Rekenmachine is gemaakt voor het uitvoeren van wiskundige bewerkingen op gemengde getallen.

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine

Decimaal naar breuk rekenmachine converteert decimalen naar breuken of gemengde getallen. De decimaalomzetter werkt voor eindigende en voor terugkerende decimalen.

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Breuken vereenvoudigen rekenmachine

Rekenmachine voor het vereenvoudigen van breuken om breuken te verminderen. Vereenvoudig juiste en oneigenlijke breuken en zet oneigenlijke breuken om in gemengde getallen.

Beleggingscalculator

Beleggingscalculator

Deze gratis beleggingscalculator houdt rekening met de initiële en eindbalansen, rendementspercentage en beleggingsduur bij het evalueren van verschillende beleggingssituaties.

Enkelvoudige Rente Calculator

Enkelvoudige Rente Calculator

De enkelvoudige rente calculator kan worden gebruikt om snel en nauwkeurig de rente te berekenen die wordt geheven op een lening of investering.

Standaardafwijking

Standaardafwijking

Met behulp van een discrete gegevensset berekent de rekenmachine het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking van een steekproef of een populatie en toont alle tussenliggende stappen van de berekeningen.

Rente-op-rente Calculator

Rente-op-rente Calculator

Rente-op-rente calculator die de renteformule (A = P(1 + r/n)ⁿᵗ) gebruikt om gebruikers te helpen de impact van rente-op-rente en geldgroei over tijd te begrijpen.

Hellingcalculator

Hellingcalculator

De hellingcalculator vindt de helling van een lijn met behulp van de hellingformule. Het kan ook puntcoördinaten, hellingshoek en lengte vinden als de helling en een punt bekend zijn.

Variantiecalculator

Variantiecalculator

Gegeven een discrete gegevensverzameling die een steekproef of een populatie vertegenwoordigt, berekent de calculator het gemiddelde, de variantie en de standaardafwijking en toont de workflow die bij de berekening betrokken is.

LCM rekenmachine

LCM rekenmachine

LCM-calculator Toont oplossingen door de LCM van twee of meer getallen te vinden. Toont oplossingen door priemfactorisatie, gemene veelvouden, cake/ladder, GCF, deling en Venn-diagram.

Verhoudingscalculator

Verhoudingscalculator

De verhoudingscalculator vereenvoudigt verhoudingen door verhoudingen terug te brengen tot de laagste termen. Vindt ontbrekende waarden in verhoudingen en vergelijkt twee gegeven verhoudingen om te zien of ze gelijk zijn.

Percentage toename calculator

Percentage toename calculator

Stijgingspercentage calculator om een stijging van een getal naar een ander getal te vinden, groeipercentage te berekenen en prijsstijging in percentages te berekenen.

Lange delingsrekenmachine

Lange delingsrekenmachine

Lange delingscalculator voert lange delingen met restgetallen uit. Demonstreert oplossing met stappen en antwoord als quotiënt en rest en als gemengd getal.

Driehoek Rekenmachine

Driehoek Rekenmachine

De driehoeksrekenmachine vindt alle driehoekmetingen - zijlengtes, driehoekshoeken, oppervlakte, omtrek, halve omtrek, hoogtes, medianen, inradius en circumradius.

BAC Calculator

BAC Calculator

De Bloedalcoholconcentratie Calculator biedt een nauwkeurige schatting van uw huidige bloedalcoholconcentratie op basis van verschillende belangrijke invoergegevens en persoonlijke kenmerken.

Combinaties Rekenmachine

Combinaties Rekenmachine

De Combinaties Rekenmachine berekent het aantal manieren om r uitkomsten te selecteren uit n mogelijkheden wanneer de volgorde van de gekozen items in de deelverzameling er niet toe doet.

Percentage Verandering Calculator

Percentage Verandering Calculator

Rekenmachine voor procentuele verandering om procentuele toename of afname te vinden, de mate van verandering te berekenen en prijswijzigingen over een bepaalde periode te berekenen.

Volume Rekenmachine

Volume Rekenmachine

De online volumecalculator voert berekeningen uit voor 11 verschillende geometrische vormen. De tool ondersteunt verschillende maateenheden en demonstreert de oplossingsstappen.

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie converter

Wetenschappelijke notatie calculator converteert getallen naar wetenschappelijke notatie, standaardvorm, engineering notatie, wetenschappelijke e-notatie en woordvorm en vindt de orde van grootte.

Datumcalculator

Datumcalculator

Gratis rekenmachine om moeiteloos het verschil tussen data te berekenen. Voeg eenvoudig dagen toe aan of trek dagen af van elke datum, met of zonder feestdagen en weekenden.

Snelheidsrekenmachine

Snelheidsrekenmachine

De snelheidsrekenmachine helpt bij het vinden van snelheid, afstand, tijd met behulp van de formules d=st, s=d/t, t=d/s. Eenvoudig te gebruiken en intuïtieve snelheidsrekenmachine.

GCF-Rekenmachine

GCF-Rekenmachine

De grootste gemene deler rekenmachine vindt de GGD van een reeks getallen en alle factoren van deze getallen. Oplossingen met stappen voor het vinden van de GGD worden ook gedemonstreerd.

Financiële Calculator

Financiële Calculator

U kunt gratis online financiële calculators gebruiken om de toekomstige waarde (FV), het aantal samengestelde periodes (N), de rentevoet (I/Y), de periodieke betaling (PMT) en de huidige waarde (PV) van uw investeringen te schatten.

Betalingscalculator

Betalingscalculator

Bepaal het maandelijkse aflossingsbedrag of de aflossingstermijn voor een lening met een vaste looptijd of vast betalingsbedrag met onze gratis betalingscalculator.

Rekenmachine voor Breuk naar Decimaal

Rekenmachine voor Breuk naar Decimaal

De rekenmachine voor het omzetten van breuken naar decimalen stelt de gebruiker in staat om breuken om te zetten naar decimale getallen, waarbij de afrondingsopties gespecificeerd kunnen worden.

Conceptiedatum calculator

Conceptiedatum calculator

Deze conceptie calculator berekent je conceptiedatum op basis van de datum van je laatste menstruatie, de datum van je echografie of je uitgerekende datum.

Binaire Rekenmachine

Binaire Rekenmachine

Binaire rekenmachine voor het omzetten van binair naar decimaal, decimaal naar binair, binaire bewerkingen - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen.

Macrocalculator

Macrocalculator

Deze macronutriëntencalculator berekent de macronutriëntenbehoeften in verhouding tot leeftijd, fysieke kenmerken, bewegingsniveau en lichaamsgewicht doelstellingen.

Verkoopbelasting Calculator

Verkoopbelasting Calculator

Gebruik onze gratis calculator voor verkoopbelasting om de totale kosten van een product te bepalen, inclusief alle toeslagen en belastingen. Bekijk ook de tarieven van de verkoopbelasting in verschillende Amerikaanse staten.

Uren- en Minutenrekenmachine

Uren- en Minutenrekenmachine

Deze online urenrekenmachine is een eenvoudige manier om uren en minuten te tellen met een druk op de knop.

Oppervlakte Rekenmachine

Oppervlakte Rekenmachine

Oppervlakterekmachine om de oppervlakte van de volgende vormen te berekenen - rechthoek, driehoek, cirkel, cirkelsector, ellips, trapezium en parallellogram.

Rente Calculator

Rente Calculator

Met deze gratis rentecalculator kunt u berekeningen maken voor opgebouwde renteschema's, eindbalansen en bijgetelde rente.

Rekenmachine voor Gemiddelden

Rekenmachine voor Gemiddelden

De gemiddelde rekenmachine helpt bij het vinden van het gemiddelde of het rekenkundig gemiddelde van een gegevensverzameling. Het toont ook de berekeningsstappen en andere belangrijke statistieken.

Betoncalculator

Betoncalculator

Schat de juiste hoeveelheid beton voor doe-het-zelfprojecten in huis. Betoncalculators doen de berekeningen om uit te zoeken hoeveel zakken mix u moet kopen voor opritten, dek funderingen, trappen en doe-het-zelfprojecten.

Romeinse Cijfer Omzetter

Romeinse Cijfer Omzetter

De Romeinse cijfer omzetter produceert Romeinse cijfers vanuit Arabische getallen of zet Arabische getallen om naar Romeinse cijfers, met waarden tussen 1 en 3.999.999.

Benzinekosten Calculator

Benzinekosten Calculator

Deze gratis benzinekosten calculator evalueert de brandstofkosten van een reis met behulp van verschillende meeteenheden, afhankelijk van het brandstofverbruik, de afstand en de benzineprijs.

Factorenrekenmachine

Factorenrekenmachine

De factorenrekenmachine vindt alle factoren en factorparen van positieve en negatieve getallen. De rekenmachine voor factoren vindt delers van niet-nul gehele getallen.

Rekenmachine voor Significante Cijfers

Rekenmachine voor Significante Cijfers

Significante cijfers zijn essentieel in diverse situaties. Hier bepalen we de regels voor significante cijfers en hoe we deze in de echte wereld kunnen toepassen.

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

Rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik

De rekenmachine voor Gemiddelde, Mediaan, Modus en Bereik helpt je deze statistieken snel en gemakkelijk te vinden. Leer hoe je de output van deze rekenmachine gebruikt door dit artikel te lezen.

Z-Score Rekenmachine

Z-Score Rekenmachine

De Z-Score Rekenmachine helpt bij het verkrijgen van de z-score van een normale verdeling, het omzetten tussen z-score en waarschijnlijkheid, en het bepalen van de waarschijnlijkheid tussen 2 z-scores.

Permutatierekenmachine

Permutatierekenmachine

De permutatierekenmachine helpt bij het bepalen van het aantal manieren om een geordende deelverzameling van r elementen uit een verzameling van n elementen te verkrijgen.

Rekenmachine voor Percentageverschil

Rekenmachine voor Percentageverschil

Rekenmachine voor percentageverschil om het procentuele verschil tussen twee getallen te vinden. De rekenmachine wordt gebruikt om twee positieve waarden te vergelijken.

Lichaamstype Calculator

Lichaamstype Calculator

Ontdek uw lichaamsvorm met onze eenvoudige en nauwkeurige lichaamstype calculator. Leer hoe u uw unieke verhoudingen kunt flatteren met onze handige gids.

Waarschijnlijkheidsrekenmachine

Waarschijnlijkheidsrekenmachine

De waarschijnlijkheidsrekenmachine kan de waarschijnlijkheid van twee gebeurtenissen en de normale verdelingswaarschijnlijkheid vinden. Leer meer over de wetten en berekeningen van waarschijnlijkheid.

Kwartielenrekenmachine

Kwartielenrekenmachine

De kwartielenrekenmachine helpt bij het vinden van het eerste (Q1), tweede (Q2) en derde (Q3) kwartiel, de interkwartielafstand, de minimale en maximale waarden, en de spreiding van een gegevensset.

Rechthoekige Driehoek Calculator

Rechthoekige Driehoek Calculator

Rechthoekige Driehoek Calculator vindt ontbrekende driehoeksmetingen. Het berekent zijdelengtes, hoeken, omtrek, oppervlakte, hoogte-tot-hypotenusa, binnenradius en omtrekstraal.

Fooi Calculator

Fooi Calculator

Gratis fooi calculator die mensen helpt te weten hoeveel fooi te geven bij het ontvangen van diensten van verschillende bedrijven en werknemers. Dit hulpmiddel berekent ook hoe een rekening en fooi te verdelen tussen een groep mensen.

Rentepercentage Calculator

Rentepercentage Calculator

Gratis online calculator om de rentevoet en de totale rentekosten van een geamortiseerde lening met een vast maandelijks aflossingsbedrag te schatten.

Calorieën Verbrand Calculator

Calorieën Verbrand Calculator

Volg uw calorieverbranding met onze gratis caloriecalculator. Schat snel uw verbrande calorieën op basis van activiteit en duur.

Gemengde Breuk Calculator

Gemengde Breuk Calculator

Calculator voor gemengde getallen naar onechte breuken om gemengde getallen, bestaande uit een geheel getal en een echte breuk, om te zetten naar onechte breuken.

Hoogte Omzetter

Hoogte Omzetter

Met de hoogte omzetter tool kun je eenvoudig lengte omzetten naar cm. Converteer tussen Amerikaanse eenheden en metrische eenheden.

Werkuren Calculator

Werkuren Calculator

De werkuren calculator helpt werknemers nauwkeurig het aantal gewerkte uren per week te berekenen, met instellingen om pauzes, het afronden van uren en militaire tijd in rekening te brengen.

Steekproefgrootte Rekenmachine

Steekproefgrootte Rekenmachine

Deze rekenmachine voor steekproefgrootte stelt u in staat om de minimale steekproefgrootte en de foutmarge te berekenen. Leer meer over steekproefgrootte, foutmarge en betrouwbaarheidsinterval.

Breuk naar Percentage Calculator

Breuk naar Percentage Calculator

Breuk naar percentage calculator zet echte en onechte breuken om in percentages. De calculator gebruikt een breuk-decimaal-percentage algoritme.

Minst gemene noemer berekenen

Minst gemene noemer berekenen

Least common denominator calculator, of LCD-calculator, bepaalt de kleinste gemene deler van gehele getallen, gemengde getallen en breuken.

Eiwitcalculator

Eiwitcalculator

Op basis van bepaalde statistieken en aanbevelingen voorspelt deze gratis eiwitcalculator hoeveel eiwitten een persoon elke dag nodig heeft om gezond te zijn.

Modulo Calculator

Modulo Calculator

De modulo calculator vindt de rest van de deling van twee rationele/irrationele positieve/negatieve getallen. Je kunt ook ontdekken hoe je handmatig de modulus kunt vinden.

Dichtheidsrekenmachine

Dichtheidsrekenmachine

Deze volumerekenmachine gebruikt een dichtheidsformule ρ = m/V om de dichtheden van verschillende stoffen en objecten te vinden. Het berekent de derde waarde voor twee gegeven waarden - dichtheid, massa of volume van een stof.

Gemiddelde Rekenmachine

Gemiddelde Rekenmachine

De gemiddelde rekenmachine helpt u om de gemiddelde waarde van een gegevensset te berekenen. Het deelt de som van de gegevenswaarden door het aantal gegevenswaarden om het gemiddelde (mean) te krijgen.

Cirkel Calculator

Cirkel Calculator

Cirkel calculator vindt ontbrekende kenmerken van een cirkel. Het bevat een radiuscalculator, omtrekcalculator, diametercalculator en cirkeloppervlaktecalculator.

Hypotheek Rekenmachine

Hypotheek Rekenmachine

Bereken uw maandelijkse betaling, totale kosten voor het bezit van een woning en aflossingsschema met opties voor belastingen, PMI, VvE en vervroegde betalingen met onze gratis hypotheekcalculator.

Persoonlijke Lening Calculator

Persoonlijke Lening Calculator

Na het in rekening brengen van de kosten, verzekering en rente van een persoonlijke lening, berekent deze gratis persoonlijke lening calculator de maandelijkse betaling, de werkelijke leningskosten en het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP).

Equivalent Breuken Calculator

Equivalent Breuken Calculator

Equivalent breuken calculator om equivalente breuken te vinden van positieve en negatieve gemengde getallen, gehele getallen, echte en onechte breuken.

Wetenschappelijke Notatie Calculator

Wetenschappelijke Notatie Calculator

Wetenschappelijke notatie calculator zet getallen om naar wetenschappelijke notatie, e-notatie, technische notatie, en voegt ze samen, trekt ze af, vermenigvuldigt of deelt ze.

Toekomstige Waarde Calculator

Toekomstige Waarde Calculator

Gratis toekomstige waarde calculator die de formule FV = PV (1 + I/Y)ⁿ gebruikt om de toekomstige waarde van een investering met periodieke stortingen te vinden.

Breuken Optellen Calculator

Breuken Optellen Calculator

Calculator voor het optellen en aftrekken van echte en onechte breuken. De calculator voert bewerkingen uit met maximaal negen gegeven breuken.

Decimaal naar Procent Calculator

Decimaal naar Procent Calculator

Decimaal naar procent calculator zet decimalen om naar procenten en hele getallen naar procenten door te vermenigvuldigen met 100% of door het decimaalteken te verschuiven.

Menstruatie calculator

Menstruatie calculator

Met onze gratis menstruatie calculator ontdek je meer over je menstruatiecyclus en nauwkeurig voorspellen wanneer je volgende menstruatie zal zijn.

Meter naar Voet Converter

Meter naar Voet Converter

Zet meters om in voeten en inches met een meter-naar-voet rekenmachine. Kies decimale plaatsen of fracties van een inch voor afronding en berekening.

Hypotheekbetaling Calculator

Hypotheekbetaling Calculator

Gratis hypotheekbetaling calculator helpt bij het beoordelen van mogelijkheden om een hypotheek eerder af te lossen, zoals extra betalingen, tweewekelijkse betalingen, of het volledig aflossen van de lening.

Hex Calculator

Hex Calculator

Online hex calculator voert hexadecimale wiskundige bewerkingen en conversies uit. Hex optellen, hex aftrekken, hex vermenigvuldigen, hex delen wordt snel & eenvoudig

Calculator voor Tankvolume

Calculator voor Tankvolume

De calculator voor tankvolume berekent het totale volume van verschillende tankvormen in gallons, liters en kubieke meters. Het berekent het vloeistofvolume van gedeeltelijk gevulde tanks.

Rekenmachine voor Standaardvorm

Rekenmachine voor Standaardvorm

De rekenmachine voor standaardvorm converteert elk getal naar standaardvorm of wetenschappelijke notatie. Het accepteert getalnotatie, e-notatie en wetenschappelijke notatie.

Wiskundige Vergelijkingen Oplosser

Wiskundige Vergelijkingen Oplosser

PEMDAS-rekenmachine lost wiskundige uitdrukkingen op met inachtneming van de volgorde van bewerkingen - haakjes, machten, vermenigvuldiging, deling, optelling en aftrekking.

JKP-calculator

JKP-calculator

JKP-calculator die de formule JKP = ((I + F) / P) / N gebruikt, kan leners helpen de werkelijke kosten van leningen te begrijpen en hoe het JKP op een lening te berekenen.

Kinetische Energie Rekenmachine

Kinetische Energie Rekenmachine

De kinetische energie rekenmachine vindt gemakkelijk kinetische energie, massa of snelheid met de kinetische energieformule KE = 1/2 mv². Gemakkelijk te gebruiken KE rekenmachine.

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator

Kubuswortelcalculator vindt de belangrijkste (reële) kubiekswortel van positieve en negatieve getallen en de imaginaire kubiekswortels van het gegeven getal.

Rendement op Investering (ROI) Calculator

Rendement op Investering (ROI) Calculator

Gratis rendement op investering (ROI) calculator die beleggers helpt bij het berekenen van het rendement op investering, de winst op investering en de jaarlijkse ROI-tarieven.

Kubieke Yards Rekenmachine

Kubieke Yards Rekenmachine

Kubieke yard rekenmachine berekent kubieke yards, voeten, meters voor landschapsmaterialen. Voer metingen in yards en voeten in en krijg volumeveranderingen.

Rekenmachine voor Rekenkundige en Meetkundige Reeksen

Rekenmachine voor Rekenkundige en Meetkundige Reeksen

Nummerreeksen rekenmachine om de n-de term te vinden van rekenkundige, meetkundige en Fibonacci-reeksen. De rekenmachine vindt ook de som van de termen van een reeks.

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortel rekenmachine

Vierkantswortelcalculator vindt vierkantswortels van positieve en negatieve getallen, identificeert de hoofdwortel en bepaalt of het getal een perfect vierkant is.

Afstandsformule Rekenmachine

Afstandsformule Rekenmachine

Afstandsformule rekenmachine vindt de afstand tussen twee punten op een vlak op basis van hun coördinaten. De rekenmachine gebruikt de Euclidische afstandsformule.

Rekenmachine voor priemfactorisatie

Rekenmachine voor priemfactorisatie

De priemfactorisatie rekenmachine vindt de priemfactoren van een getal. De calculator toont de priemfactorenboom en alle factoren van het getal.

Zakelijke Lening Calculator

Zakelijke Lening Calculator

Gratis zakelijke lening calculator waarmee ondernemers maandelijkse betalingen kunnen schatten, rente op leningen kunnen berekenen en de totale kosten van de zakelijke lening kunnen begrijpen.

Kansen Calculator

Kansen Calculator

De kansrekeningscalculator voor kansen kan de kansen van winnen en verliezen omzetten naar de waarschijnlijkheid van winnen en verliezen. Leer de verschillen tussen kansen en waarschijnlijkheid kennen.

Marge Calculator

Marge Calculator

Gratis marge calculator die de marge formule ((R - C) / R) × 100 gebruikt om bedrijven snel zowel marge- als opslagpercentages te berekenen op basis van kostprijs en verkoopprijs.

Tempo Calculator

Tempo Calculator

Deze gratis tempo calculator berekent tempo, afstand en tijd door waarden voor twee variabelen in te stellen. Je kunt het gebruiken voor trainingsdoeleinden.

Ovulatie calculator

Ovulatie calculator

Weet je niet zeker wanneer je ovuleert? Gebruik deze gratis ovulatie calculator om je meest vruchtbare dagen in te schatten en te weten wanneer je de meeste kans hebt om zwanger te raken.

Rekenmachine voor Gehele Getallen

Rekenmachine voor Gehele Getallen

De rekenmachine voor het optellen en aftrekken van gehele getallen maakt het mogelijk om positieve en negatieve gehele getallen en decimalen op te tellen en af te trekken, waarbij het oplossingsalgoritme wordt gedemonstreerd.

Leger Lichaamsvet Calculator

Leger Lichaamsvet Calculator

De Leger Lichaamsvet Calculator biedt gebruikers een nauwkeurige schatting van hun lichaamsvetpercentage, gebruikmakend van de normen van het Amerikaanse leger.

401K Calculator

401K Calculator

Gratis 401k pensioenrekenmachine die de 401k Groeiformule gebruikt, kan gebruikers helpen bij het plannen van hun pensioen en het berekenen van de groei van 401k.

Autolening Calculator

Autolening Calculator

Gratis autolening calculator gebruikt de formule PMT = (R × A) / (1 - (1+R)⁻ⁿ) om kopers te helpen een autolening te berekenen, rentetarieven te analyseren en de totale kosten van een autolening te begrijpen.

Romeinse Cijfers Datum Converter

Romeinse Cijfers Datum Converter

De Romeinse Cijfers Datum Converter kan datums omzetten van Arabische cijfers naar Romeinse cijfers en vice versa. Krijg elke datum in Romeinse of Arabische cijfers.

Huurwoning Calculator

Huurwoning Calculator

Gratis huurwoning calculator die de formule NPV = [CF^1 / (1 + R^1)] - PC gebruikt. Een rendementscalculator voor huurinvesteringen die helpt bij het analyseren en vergelijken van investeringshuurwoningen.

Tijd-naar-Decimaal Rekenmachine

Tijd-naar-Decimaal Rekenmachine

De tijd-naar-decimaal rekenmachine kan het tijdformaat van hh:mm:ss omzetten naar decimale uren, minuten en seconden. Leer hoe je uren omzet naar decimale vorm.

Rekenmachine significante cijfers

Rekenmachine significante cijfers

De significante cijfers rekenmachine rondt getallen af op het gewenste aantal significante cijfers. Het werkt met een standaard getalnotatie, e-notatie en wetenschappelijke notatie.

Calculator voor gewichtstoename tijdens zwangerschap

Calculator voor gewichtstoename tijdens zwangerschap

Deze calculator voor gewichtstoename tijdens zwangerschap geeft elke week een aanbevolen plan voor gewichtstoename op basis van het lichaamsgewicht van de gebruiker vóór de zwangerschap en de parameters van het IOM (Institute of Medicine).

Voet- en Duimcalculator

Voet- en Duimcalculator

Een voet- en duimcalculator helpt bij wiskundige problemen. Voeg voeten en duimen toe, trek af, vermenigvuldig of deel ze met gemak.

Snelheidscalculator

Snelheidscalculator

Gratis online snelheidscalculator lost op voor v, u, a of t met behulp van de snelheidsformule. Bereken de eindsnelheid (v) met de vergelijking v = u + at.

Krachtcalculator

Krachtcalculator

Eenvoudig te gebruiken krachtcalculator helpt bij het bepalen van de onbekende variabele in de krachtvergelijking (F = ma). Kracht = massa × versnelling.

Percentielcalculator

Percentielcalculator

De percentielcalculator helpt om percentielwaarden te vinden voor een gegevensset. Gebruik deze percentielcalculator om een tabel te maken die elk 5e percentiel vermeldt.

Afstandsberekenaar

Afstandsberekenaar

Deze rekenmachines vinden de afstand tussen twee punten op een 2D-vlak, in een 3D-ruimte en langs het aardoppervlak met de formules van Lambert.

Dagen Calculator

Dagen Calculator

De gratis dagen calculator maakt het gemakkelijk om te berekenen hoeveel dagen er zijn verstreken sinds een bepaalde datum. Deze dagteller kan weekenden en feestdagen wel of niet meerekenen.

Procent naar breuk rekenmachine

Procent naar breuk rekenmachine

De procent naar breuk-calculator zet de opgegeven percentages om in breuken. Als de procentwaarde groter is dan 100, voert de rekenmachine de conversie van procent naar gemengd getal uit.

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Stelling van Pythagoras rekenmachine

Pythagoras theorema calculator vindt de onbekende zijde lengte van een rechthoekige driehoek. Het berekent ook hoeken, oppervlakte, omtrek en hoogte tot hypotenusa.

Pensioen Calculator

Pensioen Calculator

Pensioenspaarcalculator die de formule FV = PV (1 + R)ⁿ gebruikt om gebruikers te helpen bij het plannen van hun pensioen en het berekenen van hun pensioeninkomen.

Dalingspercentage rekenmachine

Dalingspercentage rekenmachine

De procentuele afname calculator vindt een procentuele afname van de beginwaarde naar de eindwaarde en identificeert of de verandering een toename of een afname is.

Contante Waarde Calculator

Contante Waarde Calculator

Ontsluit de ware waarde van uw investeringen met onze gebruiksvriendelijke contante waarde calculator. Neem nu slimmere financiële beslissingen!

Cilinder Volume Rekenmachine

Cilinder Volume Rekenmachine

Deze calculator kan worden gebruikt als een cilinder volume calculator en oppervlakte calculator. Het vindt ook de laterale, basis, en top oppervlakten.

Verhoudingsrekenmachine

Verhoudingsrekenmachine

De verhoudingsrekenmachine vindt een ontbrekend verhoudingsgetal op basis van de gegeven proportie. De rekenmachine kan ook verhoudingen schalen, vergroten of verkleinen.

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Kwadratische Vergelijking Rekenmachine

Quadratic Equation Calculator is een gratis tool die een gedetailleerde oplossing biedt voor kwadratische vergelijkingen door de waarden van a, b en c op te geven.

Herfinancieringscalculator

Herfinancieringscalculator

Deze gratis en uitgebreide herfinancieringscalculator kan u helpen met het berekenen van maandelijkse betalingen, afschrijvingen, totale aankoopprijs en meer.

Dakbedekkingscalculator

Dakbedekkingscalculator

Gebruik een gratis dakbedekkingscalculator voor vierkante meters om de grootte van uw dak te bepalen en de juiste hoeveelheid dakshingles voor uw klus te krijgen. Schat de kosten, tijd en arbeid voor doe-het-zelvers of aannemers.

FHA Lening Calculator

FHA Lening Calculator

De FHA lening calculator stelt je in staat om de cijfers in te voeren en de maandelijkse betalingen, rente en het totale bedrag dat over tijd betaald wordt te berekenen.

Annuïteiten Calculator

Annuïteiten Calculator

Annuïteiten calculator die de formule FV = PV (1 + R)ⁿ gebruikt om beleggers te helpen de groei van annuïteiten over tijd te berekenen en pensioenbeslissingen te maken.

Eenvoudige Beleggingscalculator

Eenvoudige Beleggingscalculator

Gratis beleggingscalculator die de formule PV (1 + R)ⁿ gebruikt om beleggers te helpen begrijpen hoe ze beleggingsrendementen kunnen berekenen en beleggingen kunnen analyseren.

Aflossingscalculator voor Creditcards

Aflossingscalculator voor Creditcards

Gratis online creditcardcalculator die waardevolle informatie biedt aan gebruikers, inclusief hoe schulden te minimaliseren en een creditcardbetaling calculator met aanbevolen betalingsbedragen.

Uitgerekende datum calculator

Uitgerekende datum calculator

Deze online uitgerekende datum calculator helpt aanstaande moeders om hun uitgerekende datum te berekenen op basis van hun laatste menstruatie of de datum van conceptie.

Hypotheeklening Rekenmachine

Hypotheeklening Rekenmachine

Deze eenvoudige hypotheekcalculator helpt u bij het berekenen van maandelijkse hypotheekbetalingen. De hypotheekcalculator is perfect voor zowel vaste als variabele hypotheekrentes.

EMI Calculator

EMI Calculator

Beheer leningen effectief met een EMI calculator. Bereken EMIs, totale rente en beoordeel betaalbaarheid. Neem geïnformeerde beslissingen en bespaar geld.

SIP Calculator

SIP Calculator

Bereken SIP rendementen, groei en vermogensopbouw met vertrouwen met behulp van onze SIP calculator. Neem geïnformeerde investeringsbeslissingen.